Tis červený v Dolanech by mohl být novým památným stromem na Olomoucku

Tis červený v Dolanech by mohl být novým památným stromem na Olomoucku

Dolany u Olomouce se mohou brzy pyšnit novým památným stromem. Tis červený, který roste v zahradě rodiny Betlachových, je ojedinělý nejen svým stářím, ale hlavně stromovým vzrůstem. Betlachovi odhadují jeho věk na více jak 150 let. Bohužel strom někdo poškodil motorovou pilou a i na základě výhružných dopisů si Betlachovi myslí, že poškození způsobil soused, který si chce na sousedním pozemku postavit rodinný dům.

Česká divočina hostí osm desítek rysů. Přežijí u nás?

Česká divočina hostí osm desítek rysů. Přežijí u nás?

Šumava, Beskydy, Javorníky, Novohradské hory, ale nově také Jeseníky či Jizerské hory – to jsou jen některé z oblastí, které jsou stálým či přechodným domovem naší největší a skrytě žijící kočkovité šelmy, rysa ostrovida. Podle posledních odhadů jich na území České republiky žije zhruba osm desítek.

Chata a kaple na Vřesové studánce

Chata a kaple na Vřesové studánce

Pod vrcholem Červené hory v keprnickém masivu vyvěrá pramen, který je odedávna předmětem zájmu lidí z blízkého i dalekého okolí. A nejen lidí. Podle pověsti začal příběh Vřesové studánky už ve 14., 15. či 16. století, když místní lovec v její blízkosti střelil jelena. Jestli pak zraněné zvíře položil do studánky lovec nebo k ní jelen doklopýtal sám není jasné, ale sotva prý voda ze studánky smočila ránu, jelen vyskočil a utekl.

Polská Šumava

Polská Šumava

Bělověžský prales na východě Polska je v posledních desetiletích nejen oceňovaným přírodním klenotem Polska, ale i ohniskem konfliktu mezi ochranou přírody a polskými Státními lesy. Na sklonku loňského roku se po letech hledání kompromisů spor rozhořel nanovo. Návrhy na několikanásobné zvýšení těžeb oproti platnému lesnímu hospodářskému plánu, odůvodněné bojem proti kůrovci a lesním požárům, mají u nové polské vlády velkou šanci na úspěch.

Evropsky významné přírodě Vřesové studánky hrozí zničení a zánik, varují vědci i nevládní organizace

Evropsky významné přírodě Vřesové studánky hrozí zničení a zánik, varují vědci i nevládní organizace

Vědci a ekologické organizace zahajují veřejnou kampaň za záchranu jednoho z nejcennějších míst v Jeseníkách. Ve vrcholové části masivu Červené hory v lokalitě Vřesové studánky má být postavena kaple a horská turistická chata. Součástí projektu je provoz restaurace s kuchyní, ubytování a trvalé osídlení tohoto jedinečného místa. Investorem tohoto de facto komerčního záměru je spolek, jehož předsedou je významný šumperský podnikatel. Zahájení stavby investor předpokládá již na podzim 2016, Správa chráněné krajinné oblasti v rámci probíhajících správních řízení vyzvala investora k doplnění projektu.

Zlínský kraj zamítnul stavbu hal v migračním koridoru velkých šelem

Zlínský kraj zamítnul stavbu hal v migračním koridoru velkých šelem

Krajský úřad Zlínského kraje nevyhověl stavbě zimoviště pro ovce ve Vidči na Rožnovsku. Potvrdil tak návrh posudku EIA na vydání nesouhlasného stanoviska. Krajský úřad dospěl k závěru, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a vydal tedy rovněž nesouhlasné stanovisko. Umístění a realizaci navrhované stavby v nezastavěném území obce nedoporučila ani Agentura ochrany přírody a krajiny ani Hnutí DUHA Olomouc, které se rozhodovacího procesu aktivně účastnilo.

Plánovaná průmyslová zóna v Zubří nebude

Plánovaná průmyslová zóna v Zubří nebude

Krajský úřad Zlínského kraje vyhověl letos v lednu již třetímu odvolání Hnutí DUHA Olomouc proti rozhodnutí stavebního úřadu Rožnova pod Radhoštěm, který chtěl povolit výstavbu inženýrských sítí pro plánovanou průmyslovou zónu v nivě Rožnovské Bečvy v Zubří. Tentokrát verdikt krajského úřadu znamená konec developerského záměru, protože již vstoupil v platnost nový územní plán města Zubří, který s výstavbou průmyslové zóny nepočítá.

Po deseti letech se do Jeseníků vrátil vlk

Po deseti letech se do Jeseníků vrátil vlk

Žijí v Jeseníkách vlci a rysi? Na tuto otázku hledají odpověď odborníci z Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR - Správou CHKO Jeseníky, Lesy ČR a Českým svazem ochránců přírody. Po měsících práce přišel první úspěch. Na začátku tohoto roku získali přírodovědci záběry zachycující vlka. Videozáznam tak po mnoha letech přináší přímý důkaz o pohybu této vzácné šelmy v Jeseníkách.


Rys ostrovid potvrzen i v Jizerských horách

Rys ostrovid potvrzen i v Jizerských horách

Nová fotodokumentace poprvé nezpochybnitelně potvrdila výskyt rysa ostrovida v Jizerských horách. Podařilo se to díky spolupráci Hnutí DUHA Olomouc a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy chráněné krajinné oblasti Jizerské hory v rámci společného monitoringu evropsky významných druhů šelem v České republic.


Kde můžete v Olomouci odevzdat vytříděný hliník

Kde můžete v Olomouci odevzdat vytříděný hliník

Do kanceláře Hnutí DUHA Olomouc na Dolním náměstí je možné nosit vytříděný tenkostěnný hliník. Tuto službu jsme se před lety rozhodli provozovat, protože tenkostěnný hliník vykupuje málokterá sběrna surovin.


Krajský úřad požaduje nové biologické hodnocení kvůli kácení na ulici Kavaléristů

Krajský úřad požaduje nové biologické hodnocení kvůli kácení na ulici Kavaléristů

Magistrát města Olomouce přerušil řízení o kácení na ulici Kavaléristů. Hlavním důvodem je doporučení Krajského úřadu, aby byla nejdříve vyřešena otázka výskytu zvláště chráněných živočichů. Ačkoliv Krajský úřad původně vydal stanovisko, kde vyřešení této otázky nevyžadoval, na základě vyjádření entomologa Josefa Kašáka své stanovisko změnil. Mgr. Kašák ve svém hodnocení nesouhlasí se závěry biologického posudku, zásadně nesouhlasí s metodickými částmi a zpochybňuje výsledky posudku.

Jak jsme v minulé sezóně bránili olomouckou zeleň?

Jak jsme v minulé sezóně bránili olomouckou zeleň?

Celkové počty dřevin a zelených ploch se v Olomouci za poslední roky výrazně snižují. Značná část dřevin je v zanedbaném a dlouhodobě neudržovaném stavu. Na vině je především nedostatečná péče o dřeviny a nízký počet náhradních výsadeb udávaných v podmínkách správních řízení. Správní orgány dlouhodobě nekontrolují stavy náhradních výsadeb a také počet zamítnutých žádostí je téměř nulový. Na ochranu dřevin a zeleně jsme se ptali Báry Hertlové, která se už rok za olomouckou DUHU účastní správních řízení o kácení dřevin v Olomouci a okolí.

Proč chráníme olomoucké stromy a zeleň?

Proč chráníme olomoucké stromy a zeleň?

Hnutí DUHA Olomouc vstupuje do správních řízení, které se týkají kácení takzvané „mimolesní zeleně“ v Olomouci. Pod tímto označením se skrývají stromy a souvislé keřové porosty mimo pozemky evidované jako les. Podle zákona nelze mimolesní zeleň samovolně ničit nebo poškozovat, protože pro společnost plní celou řadu nezastupitelných funkcí. Pojďme si shrnout základní důvody, proč chránit mimolesní zeleň.