Výroba minerálních olejů ve Šternberku

Potvrzeno: na Broumovsku se druhý rok po sobě narodila vlčata

Potvrzeno: na Broumovsku se druhý rok po sobě narodila vlčata

Vlčí smečka se na Broumovsku pohybuje druhým rokem. Letošní rozmnožování nyní prokázaly snímky z fotopastí Hnutí DUHA, které zachytily na několika lokalitách vlčata, nejvíce tři jedince. Zhruba půlroční mláďata v druhé polovině října již vzrůstem dosahovala téměř velikosti svých rodičů, na fotopastech jsou však stále odlišitelná. Na Broumovsku se tak pohybuje minimálně pět vlků.

Vlčí a Rysí hlídky proškolí zájemce ve všech významných místech výskytu šelem

Vlčí a Rysí hlídky proškolí zájemce ve všech významných místech výskytu šelem

Hnutí DUHA ve spolupráci s regionálními partnery připravuje již 18. sezónu Vlčích a Rysích hlídek. Ta odstartuje zítřejším prvním úvodním seminářem v Polici nad Metují na Broumovsku, v místech výskytu vlčí smečky.

Kde se letos narodila vlčata? To zjistí Vlčí a Rysí hlídky

Kde se letos narodila vlčata? To zjistí Vlčí a Rysí hlídky

Důkazy o dalším rozmnožování vlků v Podbezdězí, na Broumovsku, v Krušných horách, ale i v dalších částech České republiky hledá Hnutí DUHA s pomocí dobrovolníků Vlčích hlídek a ve spolupráci se zoology správ chráněných krajinných oblastí. V září se k nim mohou přidat účastníci víkendových úvodních školení zaměřených na ochranu a monitoring velkých šelem. Zájemci o účast na školení se mohou již nyní registrovat na webových stránkách.

Videa z fotopastí opětovně prokázala přítomnost vlka v Krušných horách

Videa z fotopastí opětovně prokázala přítomnost vlka v Krušných horách

Fotopasti přinesly další doklad o znovuosídlování česko-německého pohraničí vlkem obecným. Nejnovější záběry pocházejí z května.

Polská vláda musí do 24 hodin zastavit nezákonné kácení pralesa, jinak jí hrozí žaloba u evropského soudního dvora

Polská vláda musí do 24 hodin zastavit nezákonné kácení pralesa, jinak jí hrozí žaloba u evropského soudního dvora

Komise již 27. dubna formálně varovala polské ministry před trojnásobným zvýšením objemu těžby dřeva v posledním evropském pralese. Důvodem je skutečnost, že takto rozsáhlé kácené porušuje evropskou legislativu na ochranu přírody a představuje obrovské riziko pro jedinou polskou přírodní památku zapsanou na seznamu světového dědictví organizace UNESCO.

Topoly v Topolanech zůstanou díky aktivnímu zásahu místních občanů

Topoly v Topolanech zůstanou díky aktivnímu zásahu místních občanů

Jako příběh s dobrým koncem můžeme označit snahu několika aktivních občanů, kteří zachránili tři vzrostlé topoly v Topolanech. Na únorovém jednání komise městské části se dozvěděli o snaze pokácet topoly, které rostou u potoku Stouska v blízkosti hřiště. Protože mají topoly téměř denně na očích a přírody si velmi váží, rozhodli se kácení zabránit. S žádostí o radu se obrátili na Agenturu ochrany přírody a krajiny v Olomouci a Hnutí DUHA Olomouc. Sami úřady upozornili, že Povodí Moravy, na jehož pozemku se stromy nacházejí, nemá všechna potřebná povolení k jejich pokácení.

Veřejnost se bude moci vyjádřit k Villa parku na Tabulovém vrchu

Veřejnost se bude moci vyjádřit k Villa parku na Tabulovém vrchu

Záměr zastavět část Neředínského horizontu v Olomouci musí být projednán s veřejností. Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodl, že záměr by mohl mít významně negativní vliv na přírodu. Kromě vypracování celé dokumentace EIA se občané budou moci osobně účastnit i veřejného projednání se zástupci investora. Termín zatím není známý.

Lesy Nízkého Jeseníku prodělávají nebývalou kalamitu

Lesy Nízkého Jeseníku prodělávají nebývalou kalamitu

Lesy v podhůří Jeseníků zasáhla v uplynulých dvou letech nebývalá kalamita, která za sebou zanechala rozsáhlá území usychajících lesů. Problematice se věnoval nedávný dokument „Lesy bez budoucnosti?“, který v březnu odvysílala Česká televize v rámci dokumentárního cyklu Nedej se. Spouštěčem kalamity jsou zřejmě klimatické změny a déle trvající sucho, které způsobuje oslabení smrků. Ty jsou pak napadeni kůrovcem a hynou. Nejpostiženějšími jsou oblasti kolem Bruntálu, Města Albrechtic a Šternberka na Olomoucku.

Počty vlků v Beskydech dlouhodobě stagnují: nová studie dokládá vliv jejich lovu na Slovensku

Počty vlků v Beskydech dlouhodobě stagnují: nová studie dokládá vliv jejich lovu na Slovensku

Nová studie publikovaná ve vědeckém časopise PLOS ONE přispívá k poznání o pomalém usídlování vlků v Beskydech, které představují okrajovou oblast výskytu vlků a dalších šelem v Západních Karpatech. Vlci, kteří jsou na Slovensku legálně loveni, zůstávají na území CHKO Beskydy stále velmi vzácní. Oproti tomu přítomnost rysa ostrovida, který je celoročně chráněný v ČR i na Slovensku, je mnohem častější. Studie ukázala, že dynamika kopytníků a lov vlků v jádrových oblastech výskytu na Slovensku mají významný vliv na výskyt vlka na česko-slovenském pomezí.

Vlk sražený nedávno na dálnici D1 přišel až z Karpat

Vlk sražený nedávno na dálnici D1 přišel až z Karpat

Vlk, kterého počátkem března zabilo auto na dálnici D1 na Jihlavsku, pocházel překvapivě z Karpat. Prokázaly to genetické analýzy jeho tkáně. Zvíře tak pravděpodobně urazilo z místa svého narození několik set kilometrů. U vlků se můžeme s mnohasetkilometrovými přesuny setkat zejména u mladých samců, kteří hledají nové teritorium. To byl zřejmě i případ zvířete usmrceného na Vysočině. Zjara jsou dlouhé přesuny vlků nejčastější.

Auto srazilo vlka na dálnici D1

Auto srazilo vlka na dálnici D1

Koncem minulého týdne byl na dálnici D1 na Havlíčkobrodsku usmrcen vlk. Zvíře bylo nalezeno mrtvé na poli u stého kilometru dálnice nedaleko obce Skorkov. Případ znovu otvírá otázku, zda při stavbě a rekonstrukcích dálnic dostatečně myslíme i na zvířata, která potřebují procházet volnou krajinou.

Rozšíření sjezdovek na Kralickém Sněžníku bude muset projít ekologickým posouzením

Rozšíření sjezdovek na Kralickém Sněžníku bude muset projít ekologickým posouzením

Společnost Sněžník a.s. připravila záměr rozšíření sjezdovek a bobové dráhy v okolí Kralického Sněžníku. Následkem zvýšení kapacity stávajícího rekreačního areálu, kde již sjezdovky i bobové dráhy jsou, bude další zatížení přírody v NPR Kralický Sněžník. S realizací záměru, který by zasáhl do ochranného pásma Národní přírodní rezervace Králický Sněžník, Hnutí DUHA Olomouc nesouhlasí.

Boční poldr na řece Bečvě by měl být hodnocen v procesu EIA

Boční poldr na řece Bečvě by měl být hodnocen v procesu EIA

První jednání mezi zástupci obcí, Povodí Moravy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a ekologickou platformou Spojenou Bečvou skončilo shodou. Boční poldr je jednou z variant řešení protipovodňových opatření na řece Bečvě a mělo by být technicky zpracováno do úrovně technické studie – stejné, jako je aktuální studie přehrady na řece Bečvě. Především zástupci Spojené Bečvy a Ministerstva životního prostředí odmítali variantu přehrady Skalička a požadují hodnocení této varianty v procesu EIA.

Přehrada na Bečvě být nemusí. Ideální variantou je boční poldr.

Přehrada na Bečvě být nemusí. Ideální variantou je boční poldr.

Unikátní tok řeky Bečvy má být přerušen Vodním dílem (přehradou) Skalička. O existenci poldru se v  území mezi Hranicemi na Moravě a Valašským Meziříčím uvažuje už dlouhodobě, ale prakticky ze dne na den byl změněn poldr na přehradu. Stát již začal vykupovat pozemky, přestože samotná přehrada není jediným řešením protipovodňových opatření. Skupina ekologických organizací a odborníků z univerzit – Spojená Bečva – v pondělí 16. ledna na Univerzitě Palackého v Olomouci představí alternativní variantu bočního poldru, která by tak zachovala bez překážek tok poslední štěrkonosné řeky u nás, na jejímž toku nestojí přehrada.

Pozitivní příklad: revitalizace historické aleje u rybníka Kolečko v Tovačově

Pozitivní příklad: revitalizace historické aleje u rybníka Kolečko v Tovačově

Naše činnost se většinou týká případů, kdy je příroda v ohrožení, a kdy je potřeba proti škodlivému záměru aktivně zasáhnout. Z toho důvodu si můžeme často vyslechnout spílání, že jsme jen „potížisti“, kteří si věčně stěžují. Není tomu tak. Při naší činnosti při ochraně zeleně před kácením narážíme i na pozitivní případy. Jedním z nich je kácení v okolí rybníku Kolečko v Tovačově, který zmíníme za všechny podobné případy.

Proč chráníme olomoucké stromy a zeleň?

Proč chráníme olomoucké stromy a zeleň?

Hnutí DUHA Olomouc vstupuje do správních řízení, které se týkají kácení takzvané „mimolesní zeleně“ v Olomouci. Pod tímto označením se skrývají stromy a souvislé keřové porosty mimo pozemky evidované jako les. Podle zákona nelze mimolesní zeleň samovolně ničit nebo poškozovat, protože pro společnost plní celou řadu nezastupitelných funkcí. Pojďme si shrnout základní důvody, proč chránit mimolesní zeleň.