Projekt výstavby na Vřesové studánce v Jeseníkách má vážné trhliny a veřejnost jej odmítá, potvrzuje legislativní proces EIA

Projekt výstavby na Vřesové studánce v Jeseníkách má vážné trhliny a veřejnost jej odmítá, potvrzuje legislativní proces EIA

Ministerstvo životního prostředí („MŽP“) dne 22. 9. 2016 zveřejnilo závěry tzv. zjišťovacího řízení v rámci procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí k projektu na Vřesové studánce na masivu Červené hory. V závěrech MŽP konstatuje, že záměr „Obnova poutního místa Vřesová studánka“ může mít významný vliv na životní prostředí a bude dál posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí („zákon o EIA“). Závěr zjišťovacího řízení tak potvrzuje dosavadní vyjádření ekologů a odborníků z univerzit, že projekt stavby na Vřesové studánce přináší řadu rizik a ohrožení pro evropsky výjimečnou přírodu v této oblasti.

Problém heliportu způsobilo město Olomouc odsouhlasením územního plánu

Problém heliportu způsobilo město Olomouc odsouhlasením územního plánu

Kde bude umístěn olomoucký heliport krajské záchranné služby je jasné pouze do konce prosince. Majitel jednoho z pozemků, společnost GEMO, se nedohodl s krajem (zřizovatelem záchranné služby) na dalším pronájmu. Sleduje tak soukromé developerské zájmy na výstavbu rodinných domů na Tabulovém vrchu. Hnutí DUHA Olomouc se zeptalo kandidátů volebních stran pro Olomoucký kraj, jak by situaci řešili oni.

Vlčí a Rysí hlídky se rozrůstají: letos se poprvé uskuteční osm odborných školení po celé ČR

Vlčí a Rysí hlídky se rozrůstají: letos se poprvé uskuteční osm odborných školení po celé ČR

Zájemců o Vlčí a Rysí hlídky Hnutí DUHA přibývá po celé zemi. Ekologická organizace pro ně během podzimu připravila osm úvodních odborných školení v pěti oblastech ČR. První z nich, ve středočeské obci Příbohy, začíná dnes. Zahájí už sedmnáctou sezónu Vlčích a Rysích hlídek, které chrání velké šelmy a mapují jejich výskyt.

Na Broumovsku se narodila vlčata, dokazují to záběry z fotopastí

Na Broumovsku se narodila vlčata, dokazují to záběry z fotopastí

Vlci, kteří se na Broumovsku usadili na podzim roku 2015, přivedli letos na jaře na svět minimálně dvě mláďata. Rozmnožování potvrdili během léta pracovníci Hnutí DUHA Olomouc nahraným vlčím vytím a také záběry z fotopastí. V broumovském výběžku se tak nyní prokazatelně pohybují minimálně čtyři vlci. Sestřih záběrů hrajících si broumovských vlčat mění dosavadní pohled na rozšíření vlka obecného v České republice.

Sdílení aut je ekologicky i ekonomicky výhodné: rozhovor s Michalem Šimoníkem

Sdílení aut je ekologicky i ekonomicky výhodné: rozhovor s Michalem Šimoníkem

Jak si vede první služba nabízející sdílená auta v Olomouci nám pověděl jeden z členů družstva Autonapůl Michal Šimoník.

Platforma ekologických organizací Spojená Bečva bude dohlížet na stavbu vodní nádrže Skalička

Platforma ekologických organizací Spojená Bečva bude dohlížet na stavbu vodní nádrže Skalička

Hnutí Duha Olomouc se přidala k nevládním ekologickým organizacím z regionu Pobečví, které vytvořily občanskou platformu Spojená Bečva. Ta bude sledovat podobu plánovaného vodního díla Skalička u Hranic na Moravě. Společně bude usilovat o to, aby realizace stavby nevedla k nevratným negativním dopadům na celkový ekologický stav řeky Bečvy a byla přijata řešení nezasahující tak razantně do místní krajiny. V neformální platformě se symbolickým názvem jsou dále Unie pro řeku Moravu a Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody.

Tis červený v Dolanech by mohl být novým památným stromem na Olomoucku

Tis červený v Dolanech by mohl být novým památným stromem na Olomoucku

Dolany u Olomouce se mohou brzy pyšnit novým památným stromem. Tis červený, který roste v zahradě rodiny Betlachových, je ojedinělý nejen svým stářím, ale hlavně stromovým vzrůstem. Betlachovi odhadují jeho věk na více jak 150 let. Bohužel strom někdo poškodil motorovou pilou a i na základě výhružných dopisů si Betlachovi myslí, že poškození způsobil soused, který si chce na sousedním pozemku postavit rodinný dům.

Česká divočina hostí osm desítek rysů. Přežijí u nás?

Česká divočina hostí osm desítek rysů. Přežijí u nás?

Šumava, Beskydy, Javorníky, Novohradské hory, ale nově také Jeseníky či Jizerské hory – to jsou jen některé z oblastí, které jsou stálým či přechodným domovem naší největší a skrytě žijící kočkovité šelmy, rysa ostrovida. Podle posledních odhadů jich na území České republiky žije zhruba osm desítek.

Chata a kaple na Vřesové studánce

Chata a kaple na Vřesové studánce

Pod vrcholem Červené hory v keprnickém masivu vyvěrá pramen, který je odedávna předmětem zájmu lidí z blízkého i dalekého okolí. A nejen lidí. Podle pověsti začal příběh Vřesové studánky už ve 14., 15. či 16. století, když místní lovec v její blízkosti střelil jelena. Jestli pak zraněné zvíře položil do studánky lovec nebo k ní jelen doklopýtal sám není jasné, ale sotva prý voda ze studánky smočila ránu, jelen vyskočil a utekl.

Polská Šumava

Polská Šumava

Bělověžský prales na východě Polska je v posledních desetiletích nejen oceňovaným přírodním klenotem Polska, ale i ohniskem konfliktu mezi ochranou přírody a polskými Státními lesy. Na sklonku loňského roku se po letech hledání kompromisů spor rozhořel nanovo. Návrhy na několikanásobné zvýšení těžeb oproti platnému lesnímu hospodářskému plánu, odůvodněné bojem proti kůrovci a lesním požárům, mají u nové polské vlády velkou šanci na úspěch.

Evropsky významné přírodě Vřesové studánky hrozí zničení a zánik, varují vědci i nevládní organizace

Evropsky významné přírodě Vřesové studánky hrozí zničení a zánik, varují vědci i nevládní organizace

Vědci a ekologické organizace zahajují veřejnou kampaň za záchranu jednoho z nejcennějších míst v Jeseníkách. Ve vrcholové části masivu Červené hory v lokalitě Vřesové studánky má být postavena kaple a horská turistická chata. Součástí projektu je provoz restaurace s kuchyní, ubytování a trvalé osídlení tohoto jedinečného místa. Investorem tohoto de facto komerčního záměru je spolek, jehož předsedou je významný šumperský podnikatel. Zahájení stavby investor předpokládá již na podzim 2016, Správa chráněné krajinné oblasti v rámci probíhajících správních řízení vyzvala investora k doplnění projektu.

Zlínský kraj zamítnul stavbu hal v migračním koridoru velkých šelem

Zlínský kraj zamítnul stavbu hal v migračním koridoru velkých šelem

Krajský úřad Zlínského kraje nevyhověl stavbě zimoviště pro ovce ve Vidči na Rožnovsku. Potvrdil tak návrh posudku EIA na vydání nesouhlasného stanoviska. Krajský úřad dospěl k závěru, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a vydal tedy rovněž nesouhlasné stanovisko. Umístění a realizaci navrhované stavby v nezastavěném území obce nedoporučila ani Agentura ochrany přírody a krajiny ani Hnutí DUHA Olomouc, které se rozhodovacího procesu aktivně účastnilo.

Plánovaná průmyslová zóna v Zubří nebude

Plánovaná průmyslová zóna v Zubří nebude

Krajský úřad Zlínského kraje vyhověl letos v lednu již třetímu odvolání Hnutí DUHA Olomouc proti rozhodnutí stavebního úřadu Rožnova pod Radhoštěm, který chtěl povolit výstavbu inženýrských sítí pro plánovanou průmyslovou zónu v nivě Rožnovské Bečvy v Zubří. Tentokrát verdikt krajského úřadu znamená konec developerského záměru, protože již vstoupil v platnost nový územní plán města Zubří, který s výstavbou průmyslové zóny nepočítá.

Kde můžete v Olomouci odevzdat vytříděný hliník

Kde můžete v Olomouci odevzdat vytříděný hliník

Do kanceláře Hnutí DUHA Olomouc na Dolním náměstí je možné nosit vytříděný tenkostěnný hliník. Tuto službu jsme se před lety rozhodli provozovat, protože tenkostěnný hliník vykupuje málokterá sběrna surovin.


Proč chráníme olomoucké stromy a zeleň?

Proč chráníme olomoucké stromy a zeleň?

Hnutí DUHA Olomouc vstupuje do správních řízení, které se týkají kácení takzvané „mimolesní zeleně“ v Olomouci. Pod tímto označením se skrývají stromy a souvislé keřové porosty mimo pozemky evidované jako les. Podle zákona nelze mimolesní zeleň samovolně ničit nebo poškozovat, protože pro společnost plní celou řadu nezastupitelných funkcí. Pojďme si shrnout základní důvody, proč chránit mimolesní zeleň.