Kde můžete v Olomouci odevzdat vytříděný hliník

Vloženo: 7.1.2016, Typ: Jiné, Vydáno: 7.1.2016

Do kanceláře Hnutí DUHA Olomouc na Dolním náměstí je možné nosit vytříděný tenkostěnný hliník. Tuto službu jsme se před lety rozhodli provozovat, protože tenkostěnný hliník vykupuje málokterá sběrna surovin. S velkými kusy hliníku není problém, ale po tenkostěnném hliníku je menší poptávka od zpracovatelských firem. Proto většina sběren druhotných surovin tenkostěnný hliník nevykupuje.

Letos zavedl sběrná místa pro třídění hliníku také olomoucký magistrát a to formou kontejnerů na kovový odpad, kam lze kromě železných obalů odkládat také obaly hliníkové. Šedivé kontejnery na kov byly rozmístěny na celkem deseti stanovištích. Pět z nich se nachází v okrajových částech města, kde není jiná možnost odložení kovů. Jedná se o Lošov, Droždín, Svatý Kopeček, Radíkov a Týneček. Dalších pět stanovišť se nachází na olomouckých sídlištích Povel a Nové Sady. Mapu s romístěním stanovišť naleznete zde. Kovový odpad odložený občany města Olomouce do kontejnerů na kovy je svážen Technickými službami města Olomouce a následně je bez úpravy předáván oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech, kterou je v tomto případě firma Vladimír Stolička. Jakým konkrétním způsobem je vytříděný tenkostěnný hliník zpracováván není dle vyjádření z odboru životního prostředí olomouckého magistrátu známo a je čistě v režii uvedené firmy. Dle informací od samotné firmy, která kovy od města odebírá, v jejich sběrně druhotných surovin nevykupují tenkostěnný hliník ve formě alobalu nebo víček od jogutů, ale vykupují hliníkové plechovky od nápojů. Tudíž osud hliníku ze sběrných stanovišť na třídění kovů není úplně zřejmý. Z těchto omezených informací lze konstatovat, že nejlepší a nejzaručenější známá možností, kam tenkostěnný hliník odnést, je sběrné místo v kanceláři Hnutí DUHA Olomouc nebo sběrna surovin společnosti PARTR spol s r.o.Proč recyklovat hliník

Pokud to jde, měly by se domácnosti nakupování potravin v hliníkových obalech co nejvíce vyhýbat. Výroba hliníku je extrémně energeticky náročná a významně poškozuje životní prostředí, neboť při ní vznikají toxické emise. Za ekologicky příznivé chování se nedá považovat nákup potravin v hliníkových obalech, pokud existuje jiná alternativa obalu pro stejný produkt. Při výrobě hliníku se spotřebuje velké množství energie (na 1 kg asi 20 kWh), vody a základní suroviny - bauxitu (na 1 kg hliníku je potřeba asi 4 kg bauxitu). Zároveň se vyprodukuje velké množství toxického odpadu (na 1 tunu hliníku kolem 0,5 tuny odpadu). Vznikají emise fluoru, které způsobují dýchací potíže a alergie.

Pokud se nákupu potravin v hliníkové fólii nedá vyhnout, pak je ekologicky příznivé tento odpad alespoň třídit. Recyklace hliníku významně šetří energii a primární suroviny. Sběrem hliníku a možností jeho druhotného použití tak každý z nás přispívá k tomu, aby silně škodlivých a znečišťujících látek, které pocházejí z výroby hliníku, ubývalo. Průměrný občan České republiky vyprodukuje ročně asi 1,2 kilogramu hliníkového odpadu. Při celkovém počtu obyvatel našeho státu toto množství představuje 12 000 tun využitelného materiálu. Bohužel i při recyklaci vzniká na každou tunu vyprodukovaného hliníku 0,4 až 0,5 tuny odpadní solnaté strusky, jež bývá z větší části skládkována.

A jak hliníkový obal poznáte?

Hliníkový obal poznáme podle symbolu tří šipek a uvnitř čísla 41 nebo označení ALU pod šipkami. Velmi jednoduše rozeznáme hliník od železa magnetkou, protože na hliník magnetismus nepůsobí a na železo ano. Nikoliv vše, co obsahuje hliník, je možné sbírat. Pokud se při zmáčknutí obalu, který je hliníkově stříbrný, po uvolnění obal opět vrátí do svého původního tvaru, je v něm zastoupení hliníku tak malé, že není možné tento obal dále zpracovávat. Zpracovatelským firmám také pomůže, pokud obal očistíte od zbytku potravin i papírových nálepek.

 

Co můžete vytřídit jako hliník?

Mezi hliník můžete vytřídit nápojové plechovky; použité fólie od jogurtů, termixů, salátů, sýrů, másla (po oddělení papírové části od fólie); šroubovací uzávěry (nekorunkové) od alko i nealko nápojů; obaly od paštik; fólie z čokolád; sprejové nádobky; hliníkové nádobí a příbory; žaluzie; plechy; soudky; konve; stanové konstrukce; apod. Nesbírají se fólie spojené s papírem a plastem (obaly od žvýkaček, vnitřní obal cigaretové krabičky, pytlíky od kávy, polévek, obaly od sušenek, arašídů, mražených krémů, obaly od trvanlivého mléka v krabicích) a nádoby nebo jiné předměty kombinované s železnými či jinými prvky.

Závěrem ještě stojí za připomenutí, že lepší je vzniku hliníkového odpadu předcházet, než řešit jeho následnou recyklaci. Ta je ovšem k přírodě stále šetrnější než vhození do směsného odpadu.

Václav Mach