Obyvatelé Šternberka nechtějí depolymerizační linku u sídliště

Vloženo: 23.11.2017, Typ: Tisková zpráva, Vydáno: 23.11.2017

Při veřejném pojednání ve Šternberku se místní obyvatelé negativně vyjádřili k chystanému záměru depolymerizační linky nedaleko místního sídliště. Negativní postoj zaujala i Rada města. Její stanovisko na místě zopakoval starosta Šternberka Stanislav Orság. Jako nejvíce politováníhodné viděl zejména to, že představení záměru veřejnosti a diskuzi s občany musela uspořádat nezisková organizace a neuspořádal ji již dávno investor. Občané mají nyní možnost do 27.listopadu své negativní stanovisko poslat v rámci tzv. procesu EIA i na příslušný úřad MŽP: Ministerstvo životního prostředí OVSS VIII, Krapkova 3/1159, 779 00 Olomouc-Nová Ulice a to tištěnou formou i elektronicky.


Na veřejné setkání přišlo přibližně sto lidí. Hned v úvodu starosta města Šternberka pan Stanislav Orság zmínil, že město si již nechalo vypracovat odborné stanovisko od Vysokého učení technického z Brna, v jehož závěru je zmíněno značné množství rizik a otázek souvisejících s provozem depolymerizační linky. Rada města se se závěry ztotožňuje a poslala na MŽP negativní stanovisko. Dodal, že je „škoda, že investoři nejsou ti, kdo otevře diskuzi s občany, ale musí tím být neziskový sektor.

O bezpečnosti provozu se občany pokoušel ubezpečovat zástupce investora ADI OIL, s.r.o. pan Ing. Eduard Wipplinger. Jako osobní urážku označil označení nového provozu za spalovnu a navíc dodat, že: „máme řešení, které je nejméně bolestivé. Řešení, které z něj (plastového odpadu) vyrábí ropu. …technologie je bezpečná z hlediska úniku zápachu či oleje. Nad to se musíme vypořádat s emisemi.“

A ty jsou právě největším rizikem, jak upozornil odpadový expert Hnutí DUHA Ivo Kropáček: „Linka může fungovat, pokud máme na vstupu čisté plasty. Nyní v Remitu vzniká asi 50% netříděného odpadu, který není pro vstup do linky vhodný. V oznámení sami uvádíte, že nebudete mít žádnou další formu dotřídění. Mohou tak vznikat například škodlivé dioxiny... všechny vaše údaje jsou na základě teoretických předpokladů. Teorie a praxe je úplně jiná.“


Vyjádřil tak asi hlavní obavu i místních obyvatel. Ti se obávají, že díky depolymerizační lince budou častěji dýchat nekvalitní vzduch v už tak dopravou velmi zatížením Šternberku. Velké riziko viděli v lidském faktoru při dotřídění plastů. Velmi je znepokojilo, že by právě Šternberk měl být prvním místem v České republice, kde by měla linka fungovat. Přestože jsou ve světě v provozu další podobná zařízení, společnost ADI Oil, s.r.o. žádné podobné zařízení dle informací pana Orsága v ostrém provozu nemá. Jediné podobné zařízení funguje na Slovensku, kde ale neběží v plném provozu.

Závěrem jednatel společnosti občanům slíbil, že zváží možnost začlenění elektronické kontroly vstupních plastů a navíc, že je firma ochotna provádět pravidelná měření výstupních emisí nad rámec požadovaný zákonem.  Přesto značná část občanů zvažuje podání vyjádření v rámci procesu EIA.

Ve vyjádření je nutné uvést, že se jedná o "Vyjádření k záměru č. OV8240 - Výroba minerálního oleje Šternberk", adresu (kontakt) na odesílatele a důvod, proč s daným záměrem souhlasí či nesouhlasí. Hnutí DUHA Olomouc nabízí možnost konzultací s případným vyhotovením vyjádření. Můžete se ozvat buď Jiřímu Benešovi (jiri.benes@hnutiduha.cz, 606 078 021) nebo Barboře Hertlové (barbora.hertlova@hnutiduha.cz, 736 437 021).