Ochrana olomouckého panoramatu má naši plnou podporu

Vloženo: 14.11.2016, Typ: Jiné, Vydáno: 14.11.2016

Panorama města Olomouce s dominantou Katedrály Sv. Václava má jedinečný historický charakter, který má být narušen výstavbou soukromé výškové budovy Šantova Tower. Hnutí DUHA Olomouc podporuje aktivity olomouckých spolků, které se snaží tomuto vizuálním znečištění zabránit a zachovat tak unikátní historické dědictví. Na tomto poli je v Olomouci nejvíce vidět občanská iniciativa Za krásnou Olomouc, Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR a Iniciativa Občané proti Šantovka Tower, které na tento záměr dlouhodobě upozorňují. Tyto spolky své úsilí zaměřily hlavně proti výstavbám v ochranném pásmu městské památkové rezervace, druhé největší v České republice.

Martina Mertová ze spolku Za krásnou Olomouc k podnětu uvádí: „Oba spolky, které se zabývají ochranou a rozvojem kulturních, architektonických a historických hodnot, k podání podnětu vedla obava ze selhávání státní památkové péče v Olomouci, která za tři roky nedokázala odborně posoudit návrh výškové budovy Šantovka Tower.“

Co je výšková budova Šantovka Tower

Šantovka Tower je plánovaná obytná výšková budova o výšce 78 metrů. Její výška by byla stejná, jakou má věž olomoucké radnice. Stavba by ovšem měla nesrovnatelně větší objem než věže historické Olomouce. Stavba je plánována na jižním okraji centra v ochranném pásmu městské památkové rezervace a v ochranném pásmu rezervace UNESCO. Od radnice by stála ve stejné vzdálenosti jako olomoucká dominanta - věž Katedrály sv. Václava. Navržena je v pohledovém průsečíku hlavních městských tříd. Kontinuita historické struktury města, pro níž je její památková hodnota tak vysoká, by byla stavbou významně poškozena.


Letos v červnu vydal Odbor památkové péče olomouckého Magistrátu v pořadí třetí souhlasné stanovisko k záměru výškové stavby. Dvě předchozí stanoviska zrušil pro nezákonnost Krajský úřad Olomouckého kraje. Při posuzování záměru stavby magistrátními úředníky nebyly posouzeny odborné argumenty a rozhodování provázelo opakované porušování zákonů. Zmíněné spolky podaly v srpnu podnět Památkové inspekci Ministerstva kultury, aby vykonala kontrolu a dohled nad dodržováním zákona o státní památkové péči na Krajském úřadě a olomouckém Magistrátě. Požadují v něm kontrolu postupu orgánů památkové péče při posuzování záměru výstavby mrakodrapu Šantovka Tower.

Obavy vzbuzuje také organizační a personální politika na úřadech věnujících se památkové péči. V uplynulém roce byla na ve funkci vedoucí Odboru památkové péče Magistrátu potvrzena výběrovou komisí, bez jediného odborníka na památkovou péči, úřednice vydávající opakovaně nezákonná souhlasná stanoviska k Šantovka Tower. Při dubnové reorganizaci na krajském úřadě byl naopak zrušen nadřízený odbor kultury a tím přišel krajský orgán památkové péče o odborné vedení.

Iniciativa Občané proti Šantovka Tower opakovaně upozorňuje i na odklady při přijetí stavební uzávěry na pozemcích, kde by měla výšková budova vyrůst. Na tomto místě byla od 1. ledna letošního roku soudně zrušena výšková regulace územního plánu. V současnosti se jedná o jediné pozemky ve městě, kde výškové omezení neplatí. Město dlouhodobě připravuje změnu územního plánu, která by výstavbu výškové budovy znemožnila. Dokončení této změny je přes opakované přísliby představitelů zastupitelstva zatím v nedohlednu. Stavební zákon na takový případ pamatuje a nabízí institut stavební uzávěry. Ta slouží k ochraně území před stavbami, které by mohly něčemu nebo někomu škodit. Přijmout stavební uzávěru na dobu, než bude obnovena standardní regulace územním plánem, doporučil loni v září Nejvyšší správní soud. Uzávěru, jejíž přijetí obvykle trvá zhruba tři měsíce, připravuje olomoucký Magistrát již jedenáctý měsíc.

Protahování jednoduchého aktu, jakým je přijetí stavební uzávěry, svědčí o tom, že Městská rada umožňuje investorovi obejít standardní podmínky, které platí pro ostatní stavebníky. Zastupitel a člen iniciativy Tomáš Pejpek k tomu uvádí: "Je obtížné to považovat za neschopnost stavební uzávěru připravit. Daleko spíš to svědčí o silném tlaku investora na politiky a úředníky a o klientelistickém prostředí v Olomouci."

Zmíněné spolky s ohledem na situaci přivádějí kampaň proti výškové budově do další fáze a pokouší se upozornit na nebezpečí tohoto záměru v celorepublikovém měřítku. Pro ty, kteří se s tématem potřebují blíže seznámit, je připraven web. Nacházejí se na něm ucelené informace o plánovaném záměru a kampani nebo výroky či videa osobností, které iniciativu podporují a především petice. Cílem petice je shromáždění alespoň 10 000 podpisů, aby se výstavbou Šantovka Tower zabýval Senát.

VÁCLAV MACH a BARBORA HERTLOVÁ