Polská vláda musí do 24 hodin zastavit nezákonné kácení pralesa, jinak jí hrozí žaloba u evropského soudního dvora

Vloženo: 26.6.2017, Typ: Jiné, Vydáno: 26.6.2017

Zdroj www.clientearth.org / 26. května 2017

 

Evropská komise již 27. dubna formálně varovala polské ministry před trojnásobným zvýšením objemu těžby dřeva v posledním evropském pralese. Důvodem je skutečnost, že takto rozsáhlé kácené porušuje evropskou legislativu na ochranu přírody a představuje obrovské riziko pro jedinou polskou přírodní památku zapsanou na seznamu světového dědictví organizace UNESCO.

Polští představitelé dostali lhůtu jednoho měsíce na to, aby na výzvu Komise reagovali, jinak se budou muset zpovídat před soudci evropského soudního dvora (ten dohlíží na dodržování evropské legislativy jednotlivými členskými státy). Vzhledem k nedostatku ochoty ze strany polské vlády spolupracovat v rámci právního řízení, které s ní Evropská komise zahájila před necelým rokem, lze očekávat, že záležitost skutečně dojde až k soudu.

Právnička neziskové organizace ClientEarth Agata Szafraniuk k tomu uvedla: „Řízení u evropského soudu by bylo pro polskou reprezentaci velmi nepříjemné. S největší pravděpodobností by skončilo nezanedbatelnou pokutou, kterou by v důsledku zaplatili polští daňoví poplatníci. Křehký bělověžský ekosystém, domov stovek chráněných druhů rostlin a zvířat, přitom může být nezákonnou těžbou nenávratně zničen v každém okamžiku.

Komise musí žádat polskou vládu, aby se zodpovídala z porušování evropského práva na ochranu přírody. Je to jediná možnost, jak ubránit Bělověžský prales a ukázat, že pravidla ochrany životního prostředí v Evropě nelze ignorovat, jak se komu zlíbí."

Právní řízení v souvislosti s nezákonným plánem těžby bylo zahájeno v červnu 2016, kdy Komise v návaznosti na stížnost organizace ClientEarth a šesti dalších aktivistických skupin zaslala polské vládě oficiální upozornění. Vzhledem k závažnosti porušení pravidel a bezprostřední hrozbě pro zachování nejstaršího evropského pralesa, uplatnila Komise ve všech fázích zrychlený proces řešení záležitosti.

Mezinárodní organizace UNESCO rovněž vyzvala polskou vládu, aby zrušila plán těžby a ponechala Bělověžský prales přirozenému vývoji s minimálním zásahem člověka.

Nepředloží-li Polsko Evropské Komisi uspokojivou odpověď do vypršení lhůty (27. května), očekává se, že Komise předloží záležitost evropskému soudnímu dvoru. Je pravděpodobné, že Komise nebude rozhodnutí dlouho odkládat, protože podklady k žalobě jsou již připraveny a až dosud bylo řízení v rámci možností maximálně urychlováno.

Přidejte se k našemu právnímu boji za ochranu Bělověžského pralesa, budeme vás informovat o způsobech, jak můžete pomoci. S námi máte šanci postavit se proti nezákonnému kácení a požadovat, aby zájmy lidí a planety byly dány na první místo.