Připomínky a stanoviska

26.4.2011 Jedna z pěti významných lokalit ladoňky karpatské v ČR je vážně ohrožena (Hnutí DUHA Olomouc)

Odvolání Hnutí DUHA Olomouc proti rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje, který povolil faktické zničení jedné z pěti nejpočetnějších lokalit ladoňky karpatské v ČR z důvodu výstavby mimoúrovňové křižovatky I/57 u Bystřičky (okres Valašské Meziříčí), aniž by zvážil variantní řešení vedení místní komunikace.

29.11.2010 Vyjádření k oznámení záměru „Administrativní budova Envelopa“ (Hnutí DUHA Olomouc)

Vyjádření Hnutí DUHA Olomouc ve zjišťovacím řízení v rámci posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) k záměru zástavby další volné plochy v Olomouci.

30.8.2010 Připomínky Hnutí DUHA Olomouc k Aktualizaci generelu dopravy Zlínského kraje

Připomínky zaslané v rámci posuzování koncepcí (SEA) Ministerstvu životního prostředí.

3.6.2010 Plánované těžby Lesů ČR, s.p. v přírodních rezervacích na Valašsku (Hnutí DUHA Olomouc)

Vyjádření Hnutí DUHA Olomouc k plánovaným nahodilým těžbám státního podniku Lesy ČR v přírodních rezervacích a přírodních památkách na Valašsku (CHKO Beskydy).

21.4.2010 Veřejnost může v naší kanceláři podepsat žádost o znovuzavedení nočních linek

Celý článek najdete v sekci Naše aktivity, Obnova nočních linek MHD nebo ZDE.

Text žádosti o obnovení spojů městské hromadné dopravy v rozsahu k měsíci lednu 2010. Stáhnout si ji můžete ZDE.

17.12.2009 Projekt „Olomouc - tramvajová trať Tržnice - Trnkova" (Hnutí DUHA Olomouc)

Vyjádření Hnutí DUHA Olomouc k oznámení záměru EIA, který obsahuje také záměr propojné komunikace sloužící projektu "Galerie Šantovka"

30.11.2009 Galerie Šantovka - vyjádření k oznámení záměru (Hnutí DUHA Olomouc)

Vyjádření Hnutí DUHA Olomouc k oznámení záměru Galerie Šantovka (posuzované v rámci procesu EIA).

27.11.2009 Hamerský náhon: Místo pro MVE i pro živočichy

Magistrát města Olomouce nepovolil zvýšení maximálního průtoku na malé vodní elektrárně na Hamerském náhonu. Důvodem je zachování minimálních průtoků a kontinuity vodního toku.

24.10.2009 Připomínky Hnutí DUHA ke Strategii rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie, kerou si Zlínký kraj nechal zpracovat, je zmatečná a bez priorit - Kraj tak přichází o příležitosti rozvíjet se s ohledem na své vysoké přírodní a krajinné hodnoty. Ceý text připomínek Hnutí DUHA stáhnete zde.

7.8.2009 Vyjádření k záměru pronájmu nemovitostí ve vlastnictví obce Mosty u Jablunkova (Hnutí DUHA Olomouc)

Včetně nabídky Hnutí DUHA Olomouc (Návštěvnické a poradenské centrum CHKO Beskydy a Kysuce).

28.7.2009 Připomínky k čerpací stanci Benzina v migračním koridoru velkých šelem na Jablunkovsku

Připomínky Hnutí DUHA Olomouc k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí – čerpací stanice pohonných hmot Benzina Mosty u Jablunkova.

22.7.2009 Stanovisko Hnutí DUHA Olomouc ke kácení Rudolfovy aleje (Hnutí DUHA Olomouc)

Připomínky Hnutí DUHA Olomouc ve správním řízení, které vede Magistrát města Olomouce

21.7.2009 Připomínky k žádosti Lesů ČR, s.p. o předběžný souhlas k těžbě v ptačí oblasti Horní Vsacko (Hnutí DUHA Olomouc)

Pracovníci Hnutí DUHA Olomouc se seznámili se záměry lesních težeb v 55 porostních skupinách státního podniku LČR, Lesní správy Vsetín, nacházející se na území prvních a druhých zón v CHKO Beskydy a současně v Ptačí oblasti Horní Vsacko.

 

19.1.2009 Připomínka Hnutí DUHA Olomouc k návrhu zadání územního plánu města Olomouce

Připomínka Hnutí DUHA Olomouc z 31. 12. 2008

6.10.2008 Vyjádření Hnutí DUHA Olomouc k oznámení záměru Skladová zóna Bystročice (Hnutí DUHA Olomouc)

Vyjádření Hnutí DUHA Olomouc k oznámení záměru Skladové zóny Bystročice dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) adresované Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru ŽP.

4.10.2008 Rychlostní komunikace R6 Púchov - státní hranice ČR/SR (Hnutí DUHA Olomouc)

Připoímnky Hnutí DUHA Olomouc k mezistátnímu posuzováni záměru prováděného mimo území České republiky dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA). „Rýchlostná cesta R6 Púchov – št. hranica SR/ČR“ adresované Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prosetředí.