Rozšíření sjezdovek na Kralickém Sněžníku bude muset projít ekologickým posouzením

Vloženo: 13.2.2017, Typ: Jiné, Vydáno: 13.2.2017

Společnost Sněžník a.s. připravila záměr rozšíření sjezdovek a bobové dráhy v okolí Kralického Sněžníku. Následkem zvýšení kapacity stávajícího rekreačního areálu, kde již sjezdovky i bobové dráhy jsou, přibude další zatížení přírody v NPR Kralický Sněžník. S realizací záměru, který by zasáhl do ochranného pásma Národní přírodní rezervace Králický Sněžník, Hnutí DUHA Olomouc nesouhlasí.

Mimo to, že budoucí rekreační areál je umístěn v ochranném pásmu NPR Kralický Sněžník, zasahuje také do biotopu tj. místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin (plavuň pučivá a plavuník zploštělý) a živočichů (jeřábek lesní). Tyto druhy vyhledávají rozlehlá území zachovalých horských lesů bez výrazného znečištění a rušení. Realizace záměru představuje negativní vliv nejen v nutnosti kácení ve vrcholové části kolem vrcholu Slamníku a v jeho okolí, ale i zvýšení hlučnosti blíže k hranicím NPR Kralický Sněžník.

 

Plavuň pučivá

Plánovaná stavba sjezdové trati je mimo jiné zcela absurdně odůvodňována „nutností zajistit bezpečný a komfortní přesun rodičů s dětmi z jednoho areálu do druhého bez zdolání části sjezdovky kategorie „černá“.“ Ovšem takový přesun je možný ve spodní části sjezdovek mezi jednotlivými vleky, tudíž by na tuto skutečnost stačilo dostatečně návštěvníky upozornit a nemusely by se propojovat sjezdovky ve vrcholových partiích. Navíc rozšíření areálu nemá přivést navýšení počtu návštěvníků areálu, což se s ohledem na praxi jeví jako další absurdita. S rozšířením areálu mohou obyvatelé Horní Moravy počítat s ještě větším náporem turistů, ale bez potřebné infrastruktury. Napjatá situace se bude jevit především s ohledem na už tak minimální parkovací kapacitu v Horní Moravě. Jak se silnice 3. třídy mezi Červeným potokem a Horní Moravou s takovým zatížením vyrovná, už bohužel nikdo neřeší. A s nárůstem počtu turistů, jak všichni víme, souvisí i „nutnost“ výstavby dalších ubytovacích kapacit.

Kralický sněžník nabízí ideální podmínky pro výskyt jeřábka lesního – rozsáhlé lesní porosty s minimálním zatížením hlukem (pohled na pohoří Rychlebských hor vlevo a Hrubého Jeseníku).

V první fázi procesu EIA se MŽP zabývalo tím, zdali je nutné samotný projekt řešit podrobněji. Na základě námitek Hnutí DUHA Olomouc a ČSOP Šumperk bylo Ministerstvem životního prostředí rozhodnuto, že projekt by mohl přírodu ovlivnit natolik, že je důkladné hodnocení nezbytné. V dalším řízení posuzování vlivů na životní prostředí se můžete zapojit také. Pokud vám záleží na zachování přírodních hodnot Kralického Sněžníku, doporučujeme využít možnosti se k záměru vyjádřit a sledovat portál Cenia, kde jsou zveřejňovány informace o probíhajícím řízení, případně můžete psát na email Hnutí DUHA Olomouc, které se dalšího řízení bude zcela jistě účastnit.

Autoři: VÁCLAV MACH a BARBORA HERTLOVÁ