Slavonín: příští povodeň může být menší

Magistrát města Olomouce však musí odmítnout navrženou podobu územního plánu.

Vloženo: 10.8.2010, Typ: Tisková zpráva, Vydáno: 10.8.2010

Víkendová lokální povodeň ve Slavoníně lidem připomněla, jaké důsledky má nepromyšlená zástavba krajiny novými obchodními centry a dalšími developerskými záměry.

Škody, které způsobila voda z rozvodněné říčky Nemilanka, mohly být výrazně nižší, kdyby před 10 lety, když Magistrát města Olomouce zástavbu v lokalitě Horní Lán povoloval, zohlednil připomínky Hnutí DUHA.

Ekologická organizace již před 10 lety namítala, že obchodní centra s parkovišti na Horním Lánu a v lokalitě „Pod Vlachovým“, prosazené developery a společností GEMO, zhorší vsakování dešťových srážek a mohou dále snížit ekologickou stabilitu krajiny. Hnutí DUHA navrhlo kompenzační opatření, která spočívala v zachování nivy Nemilanky a realizaci opatření na lepší zasakování vody u nově stavěných objektů. Namísto toho došlo ke zničení 2 hektarů nivy Nemilanky a mokřadů, které jsou klíčové pro zadržování vody v krajině a tlumení povodní [1].

Politická reprezentace však nedokázala odolat tlaku investorů. Takzvaný biokoridor, který dříve podél Nemilanky vedl, byl zrušen, respektive „odsunut“. Před dvěma lety firma GEMO dokonce navrhla úplné zrušení přesunutého biokoridoru. Ale k revitalizaci poškozeného toku Nemilanka a realizaci opatření na lepší zadržení vody nikdy nedošlo, navíc v lokalitě vznikl aquapark a další stavby.

S výstavbou dalších obchodních center nesouhlasila ani veřejnost. Petici Hnutí DUHA proti výstavbě dalších supermarketů v Olomouci například v roce 2003 podepsalo přes 3.200 obyvatel.

Koncept nového územního plánu, který měla veřejnost nyní možnost připomínkovat, však v povodí potoka Nemilanka navrhuje další betonové plochy − další parkoviště místo úrodné půdy a zástavbu na úkor lesa u cihelny a Balcárkovy ulice. Místo účinných vodohospodářských revitalizací pod dálničním přivaděčem podél ulice Zolova nad Slavonínem je navržen poldr ve zcela nevhodném místě, kde zlikviduje mokřad u bočního přítoku Nemilanky. Další developerské projekty jsou plánovány na Tabulovém vrchu na Nové Ulici − takzvaném zeleném horizontu města, kde se nachází pramenná oblast potoka Nemilanka. Dnes území mimo jiné funguje jako rekreační zóna a vzrostlá zeleň má také význam pro zadržování vody v krajině.

Kompletní přípomínky Hnutí DUHA jsou ke stažení na olomouc.hnutiduha.cz/uzemni-plan


Zdeněk Poštulka, vodohospodářský expert Hnutí DUHA, řekl:

Prameniště potoka Nemilanka bylo poznamenáno zástavbou a těžbou v cihelně na Nové ulici. Po ukončení těžby je nutné pečlivě posoudit možnosti obnovy potoka v místech, kde ještě nedošlo k zástavbě. Pokud nebudou navrženy rozumné vodohospodářské revitalizace v území mezi cihelnou na Nové ulici a Slavonínem, ocitne se do budoucna Slavonín v permanentním ohrožení povodněmi.

 

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:

Když město a radní před 10 lety ignorovali připomínky Hnutí DUHA, bylo dost jasné, co přivodí neodborně navržená a živelná zástavba v povodí potoka Nemilanka. Město teď bude muset investovat stovky milionů, aby následky těchto chybných rozhodnutí napravilo. Je třeba, aby se při tvorbě územně plánovací dokumentace začalo postupovat v zájmu obyvatel města, nejen v zájmu velkých investorů.

Poznámky:

[1] Například vyjádření Hnutí DUHA a Sdružení Nemilanka k dokumentaci EIA ze dne 19. 10. 2000 (na vyžádání u Hnutí DUHA Olomouc).

Více také v blogu M. Kutala