Více zeleně pro Olomouc!

Ekologické a občanské organizace odmítají navrženou podobu olomouckého územního plánu.

Vloženo: 27.7.2010, Typ: Tisková zpráva, Zdroj: Hnutí DUHA Olomouc • Unie pro řeku Moravu • Sdružení za krásnou Olomouc, Vydáno: 27.7.2010

Nadměrná výstavba bytů, beton na úkor zeleně, nové silnice a parkoviště pro tisíce aut místo současných rekreačních zón. To jsou jen základní odrazy plánovaných změn v Olomouci podle současně projednávaného konceptu územního plánu. K tomu přistupuje další likvidace úrodné půdy, která má ustoupit novým průmyslovým zónám, a dokonce i lesní půdy, na níž má vyrůst nové satelitní městečko.

Hnutí DUHA ve spolupráci s Unií pro řeku Moravu a Sdružením za krásnou Olomouc dnes symbolicky před olomouckou radnicí zalilo do betonu perlu Hané. Chce tak varovat před možností, že se nový územní plán stane cestou pro realizaci kontroverzních developerských záměrů, o čemž svědčí nenápadný, leč ve svém důsledku veledůležitý bod konceptu, který slibuje posilovat právní jistotu minimální regulací soukromých zájmů.

 

Zalivani_betonem

 

Mezi 10 problematických bodů, které mají zásadní dopad na životní prostředí patří dále absence závazného podílu zeleně u jednotlivých lokalit, likvidace zeleného horizontu na Tabulovém vrchu nebo neuvážené budování parkovišť místo lesa na Svatém Kopečku. Sdružení za krásnou Olomouc například vadí, že některé plánované změny výrazně naruší historickou urbanistickou strukturu města a jeho okolí (výškové budovy, rychlostní komunikace protínající alej na Svatý Kopeček).

Hnutí DUHA a jeho partnerská sdružení požadují opravdový rozvoj Olomouce a jeho okolí: zachování současných zón zeleně a klidu, tržiště s možností koupě místní čerstvé zeleniny a ovoce, cyklostezky a jen rozumnou (náležitě odůvodněnou) dopravní infrastrukturu.

Více o problémech v konkrétních lokalitách

http://olomouc.hnutiduha.cz/uzemni-plan/

Miroslav Kutal za tým členů, kteří územní plán studovali, shrnuje zkušenosti s připomínkováním a základní poznatky:

 

I když město Olomouc prodloužilo termíny pro připomínky a pořádalo řadu besed s veřejností, občanům studium tohoto důležitého dokumentu příliš neusnadnilo. Mapová aplikace na webu například neobsahuje názvy ulic a neumožňuje překrývání jednotlivých vrstev s fotomapou. Textová a grafická část mají přes 650 stránek. Pro odborníky je to cenný materiál, ale pro veřejnost nejsou nikde na pár stránkách shrnuty základní změny, které územní plán představuje a rozdíly mezi jednotlivými variantami. Bylo dost náročné zjistit, co se ve skutečnosti chystá."

Největším problémem konceptu územního plánu je výrazný úbytek funkční městské zeleně a využívaných rekreačních zón na Nové Ulici, v Neředíně, Nových Sadech, Lazcích, Hodolanech nebo i v centru města. Významně je naruší především masivní bytová výstavba. Do dosud klidných čtvrtí přinesou hluk a exhalace nová motoristická propojení a na 100 hektarech nejkvalitnější půdy mají stát průmyslové zóny. Developeři mají zálusk i na lesní pozemky v lokalitě „Zlatý důl" v Lošově, kde má na 13 hektarech vzniknout nové satelitní městečko. Pokud se z Olomouce nemá stát staveniště, je potřeba se hlasitě ozvat. Do pátku 30.7. mohou občané podat své připomínky nebo podpořit námitku Hnutí DUHA Olomouc „Více zeleně pro Olomouc": podepsat ji mohou v naší Ekoporadně na Dolním náměstí 38, nebo si formulář stáhnout z olomouc.hnutiduha.cz/."

Zalivani_betonem