Ochrana olomouckého panoramatu má naši plnou podporu

Ochrana olomouckého panoramatu má naši plnou podporu

Panorama města Olomouce s dominantou Katedrály Sv. Václava má jedinečný historický charakter, který má být narušen výstavbou soukromé výškové budovy Šantova Tower. Hnutí DUHA Olomouc podporuje aktivity olomouckých spolků, které se snaží tomuto vizuálním znečištění zabránit a zachovat tak unikátní historické dědictví. Na tomto poli je v Olomouci nejvíce vidět občanská iniciativa Za krásnou Olomouc, Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR a Iniciativa Občané proti Šantovka Tower, které na tento záměr dlouhodobě upozorňují. Tyto spolky své úsilí zaměřily hlavně proti výstavbám v ochranném pásmu městské památkové rezervace, druhé největší v České republice.

Pozitivní příklad: revitalizace historické aleje u rybníka Kolečko v Tovačově

Pozitivní příklad: revitalizace historické aleje u rybníka Kolečko v Tovačově

Naše činnost se většinou týká případů, kdy je příroda v ohrožení, a kdy je potřeba proti škodlivému záměru aktivně zasáhnout. Z toho důvodu si můžeme často vyslechnout spílání, že jsme jen „potížisti“, kteří si věčně stěžují. Není tomu tak. Při naší činnosti při ochraně zeleně před kácením narážíme i na pozitivní případy. Jedním z nich je kácení v okolí rybníku Kolečko v Tovačově, který zmíníme za všechny podobné případy.

Projekt výstavby na Vřesové studánce v Jeseníkách má vážné trhliny a veřejnost jej odmítá, potvrzuje legislativní proces EIA

Projekt výstavby na Vřesové studánce v Jeseníkách má vážné trhliny a veřejnost jej odmítá, potvrzuje legislativní proces EIA

Ministerstvo životního prostředí („MŽP“) dne 22. 9. 2016 zveřejnilo závěry tzv. zjišťovacího řízení v rámci procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí k projektu na Vřesové studánce na masivu Červené hory. V závěrech MŽP konstatuje, že záměr „Obnova poutního místa Vřesová studánka“ může mít významný vliv na životní prostředí a bude dál posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí („zákon o EIA“). Závěr zjišťovacího řízení tak potvrzuje dosavadní vyjádření ekologů a odborníků z univerzit, že projekt stavby na Vřesové studánce přináší řadu rizik a ohrožení pro evropsky výjimečnou přírodu v této oblasti.

Problém heliportu způsobilo město Olomouc odsouhlasením územního plánu

Problém heliportu způsobilo město Olomouc odsouhlasením územního plánu

Kde bude umístěn olomoucký heliport krajské záchranné služby je jasné pouze do konce prosince. Majitel jednoho z pozemků, společnost GEMO, se nedohodl s krajem (zřizovatelem záchranné služby) na dalším pronájmu. Sleduje tak soukromé developerské zájmy na výstavbu rodinných domů na Tabulovém vrchu. Hnutí DUHA Olomouc se zeptalo kandidátů volebních stran pro Olomoucký kraj, jak by situaci řešili oni.

Na Broumovsku se narodila vlčata, dokazují to záběry z fotopastí

Na Broumovsku se narodila vlčata, dokazují to záběry z fotopastí

Vlci, kteří se na Broumovsku usadili na podzim roku 2015, přivedli letos na jaře na svět minimálně dvě mláďata. Rozmnožování potvrdili během léta pracovníci Hnutí DUHA Olomouc nahraným vlčím vytím a také záběry z fotopastí. V broumovském výběžku se tak nyní prokazatelně pohybují minimálně čtyři vlci. Sestřih záběrů hrajících si broumovských vlčat mění dosavadní pohled na rozšíření vlka obecného v České republice.

Sdílení aut je ekologicky i ekonomicky výhodné: rozhovor s Michalem Šimoníkem

Sdílení aut je ekologicky i ekonomicky výhodné: rozhovor s Michalem Šimoníkem

Jak si vede první služba nabízející sdílená auta v Olomouci nám pověděl jeden z členů družstva Autonapůl Michal Šimoník.

Platforma ekologických organizací Spojená Bečva bude dohlížet na stavbu vodní nádrže Skalička

Platforma ekologických organizací Spojená Bečva bude dohlížet na stavbu vodní nádrže Skalička

Hnutí Duha Olomouc se přidala k nevládním ekologickým organizacím z regionu Pobečví, které vytvořily občanskou platformu Spojená Bečva. Ta bude sledovat podobu plánovaného vodního díla Skalička u Hranic na Moravě. Společně bude usilovat o to, aby realizace stavby nevedla k nevratným negativním dopadům na celkový ekologický stav řeky Bečvy a byla přijata řešení nezasahující tak razantně do místní krajiny. V neformální platformě se symbolickým názvem jsou dále Unie pro řeku Moravu a Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody.

Tis červený v Dolanech by mohl být novým památným stromem na Olomoucku

Tis červený v Dolanech by mohl být novým památným stromem na Olomoucku

Dolany u Olomouce se mohou brzy pyšnit novým památným stromem. Tis červený, který roste v zahradě rodiny Betlachových, je ojedinělý nejen svým stářím, ale hlavně stromovým vzrůstem. Betlachovi odhadují jeho věk na více jak 150 let. Bohužel strom někdo poškodil motorovou pilou a i na základě výhružných dopisů si Betlachovi myslí, že poškození způsobil soused, který si chce na sousedním pozemku postavit rodinný dům.

Chata a kaple na Vřesové studánce

Chata a kaple na Vřesové studánce

Pod vrcholem Červené hory v keprnickém masivu vyvěrá pramen, který je odedávna předmětem zájmu lidí z blízkého i dalekého okolí. A nejen lidí. Podle pověsti začal příběh Vřesové studánky už ve 14., 15. či 16. století, když místní lovec v její blízkosti střelil jelena. Jestli pak zraněné zvíře položil do studánky lovec nebo k ní jelen doklopýtal sám není jasné, ale sotva prý voda ze studánky smočila ránu, jelen vyskočil a utekl.

Evropsky významné přírodě Vřesové studánky hrozí zničení a zánik, varují vědci i nevládní organizace

Evropsky významné přírodě Vřesové studánky hrozí zničení a zánik, varují vědci i nevládní organizace

Vědci a ekologické organizace zahajují veřejnou kampaň za záchranu jednoho z nejcennějších míst v Jeseníkách. Ve vrcholové části masivu Červené hory v lokalitě Vřesové studánky má být postavena kaple a horská turistická chata. Součástí projektu je provoz restaurace s kuchyní, ubytování a trvalé osídlení tohoto jedinečného místa. Investorem tohoto de facto komerčního záměru je spolek, jehož předsedou je významný šumperský podnikatel. Zahájení stavby investor předpokládá již na podzim 2016, Správa chráněné krajinné oblasti v rámci probíhajících správních řízení vyzvala investora k doplnění projektu.

Kde můžete v Olomouci odevzdat vytříděný hliník

Kde můžete v Olomouci odevzdat vytříděný hliník

Do kanceláře Hnutí DUHA Olomouc na Dolním náměstí je možné nosit vytříděný tenkostěnný hliník. Tuto službu jsme se před lety rozhodli provozovat, protože tenkostěnný hliník vykupuje málokterá sběrna surovin.


Proč chráníme olomoucké stromy a zeleň?

Proč chráníme olomoucké stromy a zeleň?

Hnutí DUHA Olomouc vstupuje do správních řízení, které se týkají kácení takzvané „mimolesní zeleně“ v Olomouci. Pod tímto označením se skrývají stromy a souvislé keřové porosty mimo pozemky evidované jako les. Podle zákona nelze mimolesní zeleň samovolně ničit nebo poškozovat, protože pro společnost plní celou řadu nezastupitelných funkcí. Pojďme si shrnout základní důvody, proč chránit mimolesní zeleň.