Rozšíření sjezdovek na Kralickém Sněžníku bude muset projít ekologickým posouzením

Rozšíření sjezdovek na Kralickém Sněžníku bude muset projít ekologickým posouzením

Společnost Sněžník a.s. připravila záměr rozšíření sjezdovek a bobové dráhy v okolí Kralického Sněžníku. Následkem zvýšení kapacity stávajícího rekreačního areálu, kde již sjezdovky i bobové dráhy jsou, bude další zatížení přírody v NPR Kralický Sněžník. S realizací záměru, který by zasáhl do ochranného pásma Národní přírodní rezervace Králický Sněžník, Hnutí DUHA Olomouc nesouhlasí.

Boční poldr na řece Bečvě by měl být hodnocen v procesu EIA

Boční poldr na řece Bečvě by měl být hodnocen v procesu EIA

První jednání mezi zástupci obcí, Povodí Moravy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a ekologickou platformou Spojenou Bečvou skončilo shodou. Boční poldr je jednou z variant řešení protipovodňových opatření na řece Bečvě a mělo by být technicky zpracováno do úrovně technické studie – stejné, jako je aktuální studie přehrady na řece Bečvě. Především zástupci Spojené Bečvy a Ministerstva životního prostředí odmítali variantu přehrady Skalička a požadují hodnocení této varianty v procesu EIA.

Přehrada na Bečvě být nemusí. Ideální variantou je boční poldr.

Přehrada na Bečvě být nemusí. Ideální variantou je boční poldr.

Unikátní tok řeky Bečvy má být přerušen Vodním dílem (přehradou) Skalička. O existenci poldru se v  území mezi Hranicemi na Moravě a Valašským Meziříčím uvažuje už dlouhodobě, ale prakticky ze dne na den byl změněn poldr na přehradu. Stát již začal vykupovat pozemky, přestože samotná přehrada není jediným řešením protipovodňových opatření. Skupina ekologických organizací a odborníků z univerzit – Spojená Bečva – v pondělí 16. ledna na Univerzitě Palackého v Olomouci představí alternativní variantu bočního poldru, která by tak zachovala bez překážek tok poslední štěrkonosné řeky u nás, na jejímž toku nestojí přehrada.

V Krušných horách startuje monitoring velkých šelem. Prokážou dobrovolníci tamější výskyt vlka?

V Krušných horách startuje monitoring velkých šelem. Prokážou dobrovolníci tamější výskyt vlka?

Fotopasti v Krušných horách zachytily psovitou šelmu, s největší pravděpodobností vlka. Hnutí DUHA Olomouc s dobrovolníky Vlčích hlídek a partnery ze státní ochrany přírody hledá od loňského podzimu v širší oblasti Krušných hor důkazy o přítomnosti velkých šelem, zejména vlka obecného a rysa ostrovida. Ochránci přírody nyní zveřejnili první záběry.

„Být šelmou, tak se bojím pytláků,“ tvrdí děti z jesenicka

„Být šelmou, tak se bojím pytláků,“ tvrdí děti z jesenicka

Podle názorů žáků a studentů z Jeseníků a okolí, je největším nepřítelem velkých šelem pytláctví. Takové výsledky přineslo dotazníkové šetření, které zjišťovalo dopad výukového programu o velkých šelmách na jeho účastníky. Zároveň se ukázalo, že žáci velmi pozitivně vnímají pohyb venku a to i v zimě. Pobyt mimo školu za zimního počasí oceňovali i jejich učitelé.

GEMO stáhlo záměr ekologického posouzení bytového komplexu na Neředínském horizontu

GEMO stáhlo záměr ekologického posouzení bytového komplexu na Neředínském horizontu

Stavební společnost GEMO stáhla svou žádost o získání nezbytného stanoviska EIA pro projekt Residence Hněvotínská. Právě posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) a jeho souhlasný výsledek jsou nezbytnou podmínkou pro udělení následného stavebního povolení k výstavbě nové rezidenční čtvrti na Neředínském horizontu. Jediným účastníkem řízení z řad neziskových organizací byla místní skupina Hnutí Duha Olomouc (HDO). Nakolik developera zaskočily naše požadavky a nakolik nepřipravenost projektu zůstává otázkou.

Ochrana olomouckého panoramatu má naši plnou podporu

Ochrana olomouckého panoramatu má naši plnou podporu

Panorama města Olomouce s dominantou Katedrály Sv. Václava má jedinečný historický charakter, který má být narušen výstavbou soukromé výškové budovy Šantova Tower. Hnutí DUHA Olomouc podporuje aktivity olomouckých spolků, které se snaží tomuto vizuálním znečištění zabránit a zachovat tak unikátní historické dědictví. Na tomto poli je v Olomouci nejvíce vidět občanská iniciativa Za krásnou Olomouc, Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR a Iniciativa Občané proti Šantovka Tower, které na tento záměr dlouhodobě upozorňují. Tyto spolky své úsilí zaměřily hlavně proti výstavbám v ochranném pásmu městské památkové rezervace, druhé největší v České republice.

Pozitivní příklad: revitalizace historické aleje u rybníka Kolečko v Tovačově

Pozitivní příklad: revitalizace historické aleje u rybníka Kolečko v Tovačově

Naše činnost se většinou týká případů, kdy je příroda v ohrožení, a kdy je potřeba proti škodlivému záměru aktivně zasáhnout. Z toho důvodu si můžeme často vyslechnout spílání, že jsme jen „potížisti“, kteří si věčně stěžují. Není tomu tak. Při naší činnosti při ochraně zeleně před kácením narážíme i na pozitivní případy. Jedním z nich je kácení v okolí rybníku Kolečko v Tovačově, který zmíníme za všechny podobné případy.

Sdílení aut je ekologicky i ekonomicky výhodné: rozhovor s Michalem Šimoníkem

Sdílení aut je ekologicky i ekonomicky výhodné: rozhovor s Michalem Šimoníkem

Jak si vede první služba nabízející sdílená auta v Olomouci nám pověděl jeden z členů družstva Autonapůl Michal Šimoník.

Proč chráníme olomoucké stromy a zeleň?

Proč chráníme olomoucké stromy a zeleň?

Hnutí DUHA Olomouc vstupuje do správních řízení, které se týkají kácení takzvané „mimolesní zeleně“ v Olomouci. Pod tímto označením se skrývají stromy a souvislé keřové porosty mimo pozemky evidované jako les. Podle zákona nelze mimolesní zeleň samovolně ničit nebo poškozovat, protože pro společnost plní celou řadu nezastupitelných funkcí. Pojďme si shrnout základní důvody, proč chránit mimolesní zeleň.