Boční poldr na řece Bečvě by měl být hodnocen v procesu EIA

Boční poldr na řece Bečvě by měl být hodnocen v procesu EIA

První jednání mezi zástupci obcí, Povodí Moravy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a ekologickou platformou Spojenou Bečvou skončilo shodou. Boční poldr je jednou z variant řešení protipovodňových opatření na řece Bečvě a mělo by být technicky zpracováno do úrovně technické studie – stejné, jako je aktuální studie přehrady na řece Bečvě. Především zástupci Spojené Bečvy a Ministerstva životního prostředí odmítali variantu přehrady Skalička a požadují hodnocení této varianty v procesu EIA.

Přehrada na Bečvě být nemusí. Ideální variantou je boční poldr.

Přehrada na Bečvě být nemusí. Ideální variantou je boční poldr.

Unikátní tok řeky Bečvy má být přerušen Vodním dílem (přehradou) Skalička. O existenci poldru se v  území mezi Hranicemi na Moravě a Valašským Meziříčím uvažuje už dlouhodobě, ale prakticky ze dne na den byl změněn poldr na přehradu. Stát již začal vykupovat pozemky, přestože samotná přehrada není jediným řešením protipovodňových opatření. Skupina ekologických organizací a odborníků z univerzit – Spojená Bečva – v pondělí 16. ledna na Univerzitě Palackého v Olomouci představí alternativní variantu bočního poldru, která by tak zachovala bez překážek tok poslední štěrkonosné řeky u nás, na jejímž toku nestojí přehrada.

V Krušných horách startuje monitoring velkých šelem. Prokážou dobrovolníci tamější výskyt vlka?

V Krušných horách startuje monitoring velkých šelem. Prokážou dobrovolníci tamější výskyt vlka?

Fotopasti v Krušných horách zachytily psovitou šelmu, s největší pravděpodobností vlka. Hnutí DUHA Olomouc s dobrovolníky Vlčích hlídek a partnery ze státní ochrany přírody hledá od loňského podzimu v širší oblasti Krušných hor důkazy o přítomnosti velkých šelem, zejména vlka obecného a rysa ostrovida. Ochránci přírody nyní zveřejnili první záběry.

„Být šelmou, tak se bojím pytláků,“ tvrdí děti z jesenicka

„Být šelmou, tak se bojím pytláků,“ tvrdí děti z jesenicka

Podle názorů žáků a studentů z Jeseníků a okolí, je největším nepřítelem velkých šelem pytláctví. Takové výsledky přineslo dotazníkové šetření, které zjišťovalo dopad výukového programu o velkých šelmách na jeho účastníky. Zároveň se ukázalo, že žáci velmi pozitivně vnímají pohyb venku a to i v zimě. Pobyt mimo školu za zimního počasí oceňovali i jejich učitelé.

GEMO stáhlo záměr ekologického posouzení bytového komplexu na Neředínském horizontu

GEMO stáhlo záměr ekologického posouzení bytového komplexu na Neředínském horizontu

Stavební společnost GEMO stáhla svou žádost o získání nezbytného stanoviska EIA pro projekt Residence Hněvotínská. Právě posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) a jeho souhlasný výsledek jsou nezbytnou podmínkou pro udělení následného stavebního povolení k výstavbě nové rezidenční čtvrti na Neředínském horizontu. Jediným účastníkem řízení z řad neziskových organizací byla místní skupina Hnutí Duha Olomouc (HDO). Nakolik developera zaskočily naše požadavky a nakolik nepřipravenost projektu zůstává otázkou.

Ochrana olomouckého panoramatu má naši plnou podporu

Ochrana olomouckého panoramatu má naši plnou podporu

Panorama města Olomouce s dominantou Katedrály Sv. Václava má jedinečný historický charakter, který má být narušen výstavbou soukromé výškové budovy Šantova Tower. Hnutí DUHA Olomouc podporuje aktivity olomouckých spolků, které se snaží tomuto vizuálním znečištění zabránit a zachovat tak unikátní historické dědictví. Na tomto poli je v Olomouci nejvíce vidět občanská iniciativa Za krásnou Olomouc, Asociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR a Iniciativa Občané proti Šantovka Tower, které na tento záměr dlouhodobě upozorňují. Tyto spolky své úsilí zaměřily hlavně proti výstavbám v ochranném pásmu městské památkové rezervace, druhé největší v České republice.

Pozitivní příklad: revitalizace historické aleje u rybníka Kolečko v Tovačově

Pozitivní příklad: revitalizace historické aleje u rybníka Kolečko v Tovačově

Naše činnost se většinou týká případů, kdy je příroda v ohrožení, a kdy je potřeba proti škodlivému záměru aktivně zasáhnout. Z toho důvodu si můžeme často vyslechnout spílání, že jsme jen „potížisti“, kteří si věčně stěžují. Není tomu tak. Při naší činnosti při ochraně zeleně před kácením narážíme i na pozitivní případy. Jedním z nich je kácení v okolí rybníku Kolečko v Tovačově, který zmíníme za všechny podobné případy.

Projekt výstavby na Vřesové studánce v Jeseníkách má vážné trhliny a veřejnost jej odmítá, potvrzuje legislativní proces EIA

Projekt výstavby na Vřesové studánce v Jeseníkách má vážné trhliny a veřejnost jej odmítá, potvrzuje legislativní proces EIA

Ministerstvo životního prostředí („MŽP“) dne 22. 9. 2016 zveřejnilo závěry tzv. zjišťovacího řízení v rámci procesu posuzování vlivu stavby na životní prostředí k projektu na Vřesové studánce na masivu Červené hory. V závěrech MŽP konstatuje, že záměr „Obnova poutního místa Vřesová studánka“ může mít významný vliv na životní prostředí a bude dál posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí („zákon o EIA“). Závěr zjišťovacího řízení tak potvrzuje dosavadní vyjádření ekologů a odborníků z univerzit, že projekt stavby na Vřesové studánce přináší řadu rizik a ohrožení pro evropsky výjimečnou přírodu v této oblasti.

Problém heliportu způsobilo město Olomouc odsouhlasením územního plánu

Problém heliportu způsobilo město Olomouc odsouhlasením územního plánu

Kde bude umístěn olomoucký heliport krajské záchranné služby je jasné pouze do konce prosince. Majitel jednoho z pozemků, společnost GEMO, se nedohodl s krajem (zřizovatelem záchranné služby) na dalším pronájmu. Sleduje tak soukromé developerské zájmy na výstavbu rodinných domů na Tabulovém vrchu. Hnutí DUHA Olomouc se zeptalo kandidátů volebních stran pro Olomoucký kraj, jak by situaci řešili oni.

Sdílení aut je ekologicky i ekonomicky výhodné: rozhovor s Michalem Šimoníkem

Sdílení aut je ekologicky i ekonomicky výhodné: rozhovor s Michalem Šimoníkem

Jak si vede první služba nabízející sdílená auta v Olomouci nám pověděl jeden z členů družstva Autonapůl Michal Šimoník.

Platforma ekologických organizací Spojená Bečva bude dohlížet na stavbu vodní nádrže Skalička

Platforma ekologických organizací Spojená Bečva bude dohlížet na stavbu vodní nádrže Skalička

Hnutí Duha Olomouc se přidala k nevládním ekologickým organizacím z regionu Pobečví, které vytvořily občanskou platformu Spojená Bečva. Ta bude sledovat podobu plánovaného vodního díla Skalička u Hranic na Moravě. Společně bude usilovat o to, aby realizace stavby nevedla k nevratným negativním dopadům na celkový ekologický stav řeky Bečvy a byla přijata řešení nezasahující tak razantně do místní krajiny. V neformální platformě se symbolickým názvem jsou dále Unie pro řeku Moravu a Severomoravské regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody.

Proč chráníme olomoucké stromy a zeleň?

Proč chráníme olomoucké stromy a zeleň?

Hnutí DUHA Olomouc vstupuje do správních řízení, které se týkají kácení takzvané „mimolesní zeleně“ v Olomouci. Pod tímto označením se skrývají stromy a souvislé keřové porosty mimo pozemky evidované jako les. Podle zákona nelze mimolesní zeleň samovolně ničit nebo poškozovat, protože pro společnost plní celou řadu nezastupitelných funkcí. Pojďme si shrnout základní důvody, proč chránit mimolesní zeleň.