Počty vlků v Beskydech dlouhodobě stagnují: nová studie dokládá vliv jejich lovu na Slovensku

Počty vlků v Beskydech dlouhodobě stagnují: nová studie dokládá vliv jejich lovu na Slovensku

Nová studie publikovaná ve vědeckém časopise PLOS ONE přispívá k poznání o pomalém usídlování vlků v Beskydech, které představují okrajovou oblast výskytu vlků a dalších šelem v Západních Karpatech. Vlci, kteří jsou na Slovensku legálně loveni, zůstávají na území CHKO Beskydy stále velmi vzácní. Oproti tomu přítomnost rysa ostrovida, který je celoročně chráněný v ČR i na Slovensku, je mnohem častější. Studie ukázala, že dynamika kopytníků a lov vlků v jádrových oblastech výskytu na Slovensku mají významný vliv na výskyt vlka na česko-slovenském pomezí.

Vlk sražený nedávno na dálnici D1 přišel až z Karpat

Vlk sražený nedávno na dálnici D1 přišel až z Karpat

Vlk, kterého počátkem března zabilo auto na dálnici D1 na Jihlavsku, pocházel překvapivě z Karpat. Prokázaly to genetické analýzy jeho tkáně. Zvíře tak pravděpodobně urazilo z místa svého narození několik set kilometrů. U vlků se můžeme s mnohasetkilometrovými přesuny setkat zejména u mladých samců, kteří hledají nové teritorium. To byl zřejmě i případ zvířete usmrceného na Vysočině. Zjara jsou dlouhé přesuny vlků nejčastější.

Auto srazilo vlka na dálnici D1

Auto srazilo vlka na dálnici D1

Koncem minulého týdne byl na dálnici D1 na Havlíčkobrodsku usmrcen vlk. Zvíře bylo nalezeno mrtvé na poli u stého kilometru dálnice nedaleko obce Skorkov. Případ znovu otvírá otázku, zda při stavbě a rekonstrukcích dálnic dostatečně myslíme i na zvířata, která potřebují procházet volnou krajinou.

Rozšíření sjezdovek na Kralickém Sněžníku bude muset projít ekologickým posouzením

Rozšíření sjezdovek na Kralickém Sněžníku bude muset projít ekologickým posouzením

Společnost Sněžník a.s. připravila záměr rozšíření sjezdovek a bobové dráhy v okolí Kralického Sněžníku. Následkem zvýšení kapacity stávajícího rekreačního areálu, kde již sjezdovky i bobové dráhy jsou, bude další zatížení přírody v NPR Kralický Sněžník. S realizací záměru, který by zasáhl do ochranného pásma Národní přírodní rezervace Králický Sněžník, Hnutí DUHA Olomouc nesouhlasí.

Boční poldr na řece Bečvě by měl být hodnocen v procesu EIA

Boční poldr na řece Bečvě by měl být hodnocen v procesu EIA

První jednání mezi zástupci obcí, Povodí Moravy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a ekologickou platformou Spojenou Bečvou skončilo shodou. Boční poldr je jednou z variant řešení protipovodňových opatření na řece Bečvě a mělo by být technicky zpracováno do úrovně technické studie – stejné, jako je aktuální studie přehrady na řece Bečvě. Především zástupci Spojené Bečvy a Ministerstva životního prostředí odmítali variantu přehrady Skalička a požadují hodnocení této varianty v procesu EIA.

Přehrada na Bečvě být nemusí. Ideální variantou je boční poldr.

Přehrada na Bečvě být nemusí. Ideální variantou je boční poldr.

Unikátní tok řeky Bečvy má být přerušen Vodním dílem (přehradou) Skalička. O existenci poldru se v  území mezi Hranicemi na Moravě a Valašským Meziříčím uvažuje už dlouhodobě, ale prakticky ze dne na den byl změněn poldr na přehradu. Stát již začal vykupovat pozemky, přestože samotná přehrada není jediným řešením protipovodňových opatření. Skupina ekologických organizací a odborníků z univerzit – Spojená Bečva – v pondělí 16. ledna na Univerzitě Palackého v Olomouci představí alternativní variantu bočního poldru, která by tak zachovala bez překážek tok poslední štěrkonosné řeky u nás, na jejímž toku nestojí přehrada.

GEMO stáhlo záměr ekologického posouzení bytového komplexu na Neředínském horizontu

GEMO stáhlo záměr ekologického posouzení bytového komplexu na Neředínském horizontu

Stavební společnost GEMO stáhla svou žádost o získání nezbytného stanoviska EIA pro projekt Residence Hněvotínská. Právě posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) a jeho souhlasný výsledek jsou nezbytnou podmínkou pro udělení následného stavebního povolení k výstavbě nové rezidenční čtvrti na Neředínském horizontu. Jediným účastníkem řízení z řad neziskových organizací byla místní skupina Hnutí Duha Olomouc (HDO). Nakolik developera zaskočily naše požadavky a nakolik nepřipravenost projektu zůstává otázkou.

Pozitivní příklad: revitalizace historické aleje u rybníka Kolečko v Tovačově

Pozitivní příklad: revitalizace historické aleje u rybníka Kolečko v Tovačově

Naše činnost se většinou týká případů, kdy je příroda v ohrožení, a kdy je potřeba proti škodlivému záměru aktivně zasáhnout. Z toho důvodu si můžeme často vyslechnout spílání, že jsme jen „potížisti“, kteří si věčně stěžují. Není tomu tak. Při naší činnosti při ochraně zeleně před kácením narážíme i na pozitivní případy. Jedním z nich je kácení v okolí rybníku Kolečko v Tovačově, který zmíníme za všechny podobné případy.

Proč chráníme olomoucké stromy a zeleň?

Proč chráníme olomoucké stromy a zeleň?

Hnutí DUHA Olomouc vstupuje do správních řízení, které se týkají kácení takzvané „mimolesní zeleně“ v Olomouci. Pod tímto označením se skrývají stromy a souvislé keřové porosty mimo pozemky evidované jako les. Podle zákona nelze mimolesní zeleň samovolně ničit nebo poškozovat, protože pro společnost plní celou řadu nezastupitelných funkcí. Pojďme si shrnout základní důvody, proč chránit mimolesní zeleň.