Biopotraviny

Krávy

Ekologické zemědělství je specifické tím, že nepoužívá chemická hnojiva a pesticidy a že samozřejmostí je pro ně šetrný chov zvířat. Chrání tak přírodu i zdraví spotřebitelů.

Produkty ekologického zemědělství, tzv. biopotraviny poznáte podle evropského loga, které se od 1. července 2010 musí na výrobcích ze zemí EU povinně uvádět, u dovážených výrobků je toto značení dobrovolné. Česká značka tzv. biozebra se nadále používat smí, od tohoto data však již není povinným označením. Na obalech biopotravin je rovněž uveden kód certifikující organizace.

 

Evropské logo biopotravin - povinné značení:                       České logo biopotravin - nepovinné značení:

evropské logo

    biozebra

 

 

 

 

 

 

  

Od roku 2001 se snažíme produkty ekologického zemědělství – biopotraviny propagovat a aktivně podporujeme rozšíření sortimentu a prodej v místních obchodech.

Prostřednictvím BIOklubu vytváříme přímé vztahy mezi spotřebiteli a ekologickými zemědělci v okolí. Organizujeme přednášky a besedy pro veřejnost, v teplejších měsících také exkurze a pracovní výlety na ekofarmy nebo do provozů, kde se biopotraviny vyrábějí. Pro zájemce o individuální pobyty na ekofarmách jsme mimo jiné vydali brožurku s představením farem, kde takové služby nabízejí.

K informování veřejnosti o novinkách či zajímavostech v této oblasti a našich akcích slouží měsíčník Olomoucký BIOzpravodaj.

K zapůjčení je u nás také putovní výstavaZemě na talíři" srovnávající ekologické a konvenční zemědělství.

Seznam ekologických zemědělců v Olomouckém kraji

Seznam zpracovatelů biopotravin v Olomouckém kraji

V roce 2011 jsme za podpory Ministerstva životního prostředí ČR vydali leták, který informuje veřejnost o biopotravinách a možnostech jejich nákupu v Olomouci a okolí, a aktuální seznam ekologických zemědělců v Olomouckém kraji. Leták Bio u vás doma je ke stažení zde a seznam ekologických zemědělců zde.