Ekologické listy

Historie Ekologických listů

V roce 1999 začalo Hnutí DUHA Olomouc vydávat zpravodaj Listy ekologického zákazníka, později přejmenované na Ekologické listy. Zpravodaj byl určen široké veřejnosti: informoval o tématech týkajících se životního prostředí na Olomoucku a o aktuálních případech, kterými se Hnutí DUHA zabývalo. Obsahova také návody a rady, jak se v domácnosti nebo na zahradě chovat ohleduplně k životnímu prostředí. Ekologické listy měly 8 stran, formát A4 a vycházely v nákladu 1500 ks. Původně byly měsíčníkem, později vycházely jednou za dva měsíce. Každé číslo obsahovalo také čtyřstránkovou přílohu Olomoucký Biozpravodaj, která byla, jak je z názvu patrné, věnována ekologickému zemědělství. Aktuální číslo bylo zdarma k dispozici vždy na více než 60 místech v Olomouci.

Na začátku roku 2007 přibyly k tištěnému časopisu internetové stránky, které sloužily také jako archiv článků. Momentálně jsou k dispozici starší čísla Ekologických listů pouze na našem webu Hnutí DUHA.

Zimní číslo Ekologických listů v roce 2012 bylo posledním číslem tohoto periodika. Z finačních důvodů bylo vydávání časopisu zastaveno. 

Archiv novějších čísel Ekoligckých listů (od roku 2007)

Archiv starších čísel Ekologických listů (2003 – 2006)