Ekoporadna > Odpady > Psí exkrementy

Ekoporadna - Odpady

Psí exkrementy

Markéta dne 14.4.2008 v 16:16 napsal(a):

Zajímá mě, pokud používám ke sběru psích exkrementů igelitové sáčky(takové, které běžně koupím) a poté je vyhodím do kontajneru na komunální odpad či odpadkových košu kolem cest, jak se nadále tyto znečištěné sáčky dále likvidují? Dají se sehnat nějaké ,,eko,, sáčky, ale takové, aby nepropuštěly a při tom nebyly čistě plastové?

(ekoporadce) dne 16.4.2008 v 16:17 napsal(a):

Dobrý den.

Ptáte se, jestli existují tzv. „eko“ sáčky, ano existují. Jsou to biologicky rozložitelné plasty. Bioplast je hmota vyrobená z biomasy. Vypadá na první pohled stejně jako běžná plastová hmota. Základní surovinou je velmi často škrob získávaný z biomasy rostlin, např. kukuřice, obilnin, řepy. Aby se škrob přeměnil na látku s vlastnostmi odpovídajícím plastům, je nutné jej vystavit vysokým teplotám a izolovat z něj glukózu. Z ní je získána kvašením kyselina mléčná a z ní pak kyselina polymléčná (polylactic acid, PLA). Z této látky se dá vyrobit obal všech druhů stejně jako třeba sáčky, obaly na potraviny i fólie pro zemědělství. Tyto plasty není třeba nákladně likvidovat, rozloží se sami po několika měsících. Objednat sáčky i jiné zboží z tohoto materiálu můžete na internetových stránkách např. http://www.biobag.cz/; http://www.bioplast.cz/. Sáčky z bioplastu tekutiny nepropouští, ani obsah co máte na mysli. Obyvatelé města Olomouce a okolí se mohou na tyto sáčky a jiné druhy bioplastu podívat v Ekoporadně Hnutí DUHA Olomouc.
Hozený obyčejný sáček se psím exkrementem do kontejneru na směsný odpad (to samé platí u odpadních košů kolem cest), poputuje s obsahem do spalovny nebo skládku odpadu. Ve spalovně se spálí s ostatním odpadem za vzniku nepříznivých zplodin spalování, na skládce bude zahrnut s odpadem, kde bez přístupu kyslíku se při rozkladu uvolňují skleníkové plyny, jako je oxid uhličitý nebo metan. Také sáček z bioplastu hozený do běžného odpadkového koše, bude zaskládkován nebo spálen. Řešením je rozložitelný sáček kompostovat. Odkládat na vlastní kompost či kompost nějakého vašeho známého. Stojí za to se domluvit např. s majitelem blízkého rodinného domku, který má na zahradě kompost, zda mu můžete svůj bioodpad (sáčky) předat. Máte-li tuto možnost, je na místě investovat do biologicky rozložitelných sáčků. Pokud tuto možnost nemáte, kontaktujte obecní úřad ve své obci nebo městský úřad ve svém městě a zeptejte se, zda a jak je řešen svoz tohoto odpadu ve vaší obci nebo městě. V případě házení sáčků z bioplastu do směsných kontejnerů, nevidím investici do rozložitelného sáčku jako smysluplné řešení.
V současné době probíhá po celé České republice několik pilotních projektů na třídění biodpadu. Evropská unie po členských státech požaduje, aby do roku 2020 bylo sníženo množství biologicky rozložitelných odpadů na skládkách na 35 % hmotnosti z roku 1995. Stát a kraje tak stojí před volbou. Stavět spalovny, skádky nebo stavět tzv. mechanicko-biologické úpravny odpadů. Ekologické organizace prosazují předcházení vzniku odpadů, třídění, recyklaci a stavby mechanicko-biologických úpraven (MBU). Jejich výhoda je v tom, že vytřídí z odpadů využitelné složky (kov, papír, plast, sklo) a zbytek zjednodušeně zkompostují. Tím se všechen směsný komunální odpad zkompostuje. Zkompostují se i např. bioplasty a jiné bioodpady, které se rozpadnou a přemění na zeminu. Tato zemina je sice značně znečištěna (obsahuje střepy apod.), ale dá se použít třeba na rekultivace, případně se zemina uloží na skládku. Zde se již nic nerozkládá, takže je skládka bezpečnější (průsaky, skleníkové plyny atd.). Ekoplasty mají v systému mechanicko-biologických úpraven budoucnost.
S pozdravem Hana Kovaříková
Odkazy:
http://www.ekodomov.cz/
http://www.priroda.cz/
http://www.bioplast.cz/
http://www.biobag.cz/
[ Upraveno 20 11 2008 ]

(ekoporadce) dne 16.5.2008 v 16:17 napsal(a):

Dobrý den.

Ráda bych ještě doplnila otázku, která se týká kompostování psích exkrementů. Psí exkrementy včetně kompostovatelných sáčků můžete kompostovat, jak jsem již psala v zahradním kompostéru nebo v kompostéru specializovaném na kompostování psích exkrementů. Více informací naleznete na http://www.baron.cz/pes/komposter-na-rozklad-exkrementu-374-k-PP000104-X000254.html.

Přeji pěkné dny, Hana Kovaříková

Vložit nový dotaz v tématu Odpady | Zpět na seznam témat

Reagovat

Položky označené * jsou povinné.


(ochrana proti spamu)