Péče o lesy na Svatém Kopečku a u Jívové

Péče o lesy na Svatém Kopečku a u Jívové

Tradičně pořádáme dobrovolnické, odpolední i víkendové výjezdy na Svatý Kopeček u Olomouce. Většina akcí probíhá na podzim, kdy ochraňujeme mladé jedličky před okusem zvěří. Používáme koudel, přírodní lněný nebo konopný materiál, který účinně ochrání vrcholové terminály jedliček na dobu vegetačního klidu a na jaře nebrání dalšímu růstu, protože se během roku přirozeně rozkládá. Při prohlídce lesa můžeme vidět i polovzrostlé jedle, které přežily své kritické období a již další ochranu (alespoň proti zvěři) nepotřebují.

Mladé jedličky obalované přiměřeným množstvím koudele (Foto Aleš Svoboda, Alena Jírová)

Mladé jedličky obalované přiměřeným množstvím koudele (Foto Aleš Svoboda, Alena Jírová)

Mladé jedličky obalované přiměřeným množstvím koudele (Foto Aleš Svoboda, Alena Jírová)

Smyslem našich výjezdů je také přiblížit širší veřejnosti jeden z hlavních problémů dnešních lesů, které nejsou schopny přirozené obnovy z důvodu vysokých stavů spárkaté zvěře. Péče o stromky je vždy spojena s prohlídkou porostu a s odborným výkladem.

Takto přemnožená zvěř decimuje nechráněné jedličky (foto: Jiří Kopáč)

Takto přemnožená zvěř decimuje nechráněné jedličky (foto: Jiří Kopáč)

Hnutí DUHA Olomouc pomáhá Lesní správě Šternberk s ochranou jedle bělokoré na Svatém Kopečku od roku 1997. Druhově chudé porosty - monokulturní stejnověké smrčiny doplňujeme také výsadbou odpovídajících listnatých dřevin. Využíváme stromky především z přirozené obnovy, nebo sejeme nasbíraná semena do vhodných lokalit. Nacházíme se totiž v dubobukovém vegetačním stupni, kde by měly růst hlavně buky a duby zimní, dále např. lípy, javory, třešně ptačí, habry a jedle, nikoliv však smrky.

Sázení mladých buků na Den Země, 22. 4. 2004 (foto: Jiří Kopáč)

Sázení mladých buků na Den Země, 22. 4. 2004 (foto: Jiří Kopáč)

V rámci projektu "Škola občanské iniciativy" a s finanční podporou statutárního města Olomouc jsme v roce 2004 doplnili naučnou stezku na Svatém kopečku o dva nové panely. Ty informují o jedli bělokoré a zdejší tzv. genové základně pro tuto dřevinu.

Naučný panel informující o jedli bělokoré přímo v jádru genové základny (Foto: Michal Krátký)

Naučný panel informující o jedli bělokoré přímo v jádru genové základny (Foto: Michal Krátký)

Od roku 2003 se věnujeme i lesům ve 4. vegetačním stupni u Jívové - (genová základna pro jedli bělokorou Tanečná), kde je ochrana jedle v současnosti potřebnější.

Více o našich aktivitách na Kopečku:

Jedle bělokorá v Genové základně Svatý Kopeček - ukázka efektivního přírodě blízkého hospodaření

Ptačí budky a odumřelé dřevo

Úklid odpadků v lese (Čím je pro tebe vůbec les?)