Poslední nížinný prales v Evropě mizí.

Harvestory od začátku června postupně kácejí údajnou kůrovcovou kalamitu. Proti kácení vystoupila už i Evropský komise a zasazuje se o ochranu lesa chráněného UNESCO. Pomozte i vy. Více na http://www.podporujiblokadu.cz/.

 

 
 

Podpořte ochranu Bělověžského pralesa i Vy. Vybrané dary budou poskytnuty na cestovní výdaje blokádníků. Chci podpořit zde.

 

 

Evropská unie a světová organizace UNESCO zesilují tlak na polskou vládu v souvislosti s nezákonnou těžbou v Bělověžském pralese

Zdroj: Sophie Timmermans / www.clientearth.org / 12. června 2017

Vzrůstající tlak na polskou vládu ze strany OSN i Evropské komise ukazuje, že tyto instituce velmi znepokojuje několikanásobné zvýšení těžby dřeva v nejstarším evropském pralese v rozporu s pravidly, která se Polsko zavázalo dodržovat.

Polské úřady v současné době vyčkávají na rozhodnutí Evropské komise ve věci porušování právních předpisů, které by mohlo skončit až před evropským soudním dvorem. V červenci se navíc Polsko zřejmě dostane také pod intenzivnější tlak organizace UNESCO, jež se bude nezákonným kácením v přírodní památce chráněné jako Světové kulturní a přírodní dědictví podrobně zabývat na své každoroční konferenci.

Proč je kácení nezákonné a jakou představuje hrozbu?

Důvodem je skutečnost, že kácení stromů v nejstarším evropském pralese, domově stovek chráněných druhů rostlin a zvířat, v posledních měsících významně zintenzivnělo. To představuje vážnou hrozbu pro vzácný ekosystém a jeho biologickou rozmanitost.

Bělověžský prales byl zařazen na seznam světového dědictví jako nejlépe zachovalý prales v Evropě, jenž je domovem mnoha vzácných chráněných druhů. Najdeme zde vlky, ale také celou jednu čtvrtinu zubrů evropských žijících ve volné přírodě.

Nížinný prales existující po tisíciletí je však nyní vážně ohrožen rozsáhlou těžbou a odstraňováním mrtvého dřeva, ke kterému dochází navzdory tomu, že organizace UNESCO zdůrazňuje zásadní význam starých a tlejících stromů pro fungování lesního ekosystému.

Polská vláda tvrdí, že kácení a odklízení mrtvých stromů je nutné kvůli přemnožení kůrovce. Ekologické organizace a přední vědci však namítají, že kůrovcové epidemie jsou v původních pralesích přirozeným, pravidelně se opakujícím jevem. Jsou součástí vzájemně provázaných procesů, které zajišťují dynamiku lesa a vyvážené zastoupení jednotlivých druhů v něm. Mrtvé kmeny jsou nezbytným zdrojem živin a poskytují úkryt mnoha ohroženým druhům živočichů. Zadržují také vodu, která je pro zdraví lesa klíčová.

Řada oponentů kácení tvrdí, že boj s kůrovcem je pro polskou vládu pouze vítanou záminkou ke zvýšení obchodu se dřevem.

Je ohroženo světové přírodní dědictví?

Organizace UNESCO přijímá nejdůležitější rozhodnutí týkající se památek zapsaných na seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví během každoročního zasedání Výboru pro světové dědictví. Výbor také rozhoduje o zapsání památky do “Seznamu světového dědictví v nebezpečí”.

Vytrvalý tlak ze strany UNESCO slavil v minulosti úspěch například v případě španělského Národního parku Doñana.

Naděje pro Bělověž?

 

Další zasedání Výboru pro světové dědictví se bude konat v červenci v polském Krakově. Vzhledem k intenzivnímu kácení v Bělověžském pralese a hrozícímu zhroucení celého ekosystému je nutné, aby výbor přijal rozhodné kroky k zachování tohoto jedinečného, neocenitelného místa. Věříme, že to přispěje k tlaku, který již teď vyvíjí Evropská komise na polskou vládu a výsledkem bude okamžité zastavení ničivého kácení v Bělověžském pralese.

 

Chcete vědět více a nevadí Vám zahraniční zdroje? Podívejte se také na

 

http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/kolejny-protest-w-puszczy-bialowieskiej-ekolodzy-prosimy-naukowcow-o-przeprowadzenie-wizji-lokalnych

https://oko.press/alarm-33-dziekanow-wydzialow-przyrodniczych-liscie-dudy-szydlo-szyszki-bronia-puszczy-rzek/

https://oko.press/min-szyszko-pogubil-sie-puszczy-scigajac-unesco-zaplatal-sie-nature-2000/