Program předcházení, minimalizace a recyklace odpadu

Hnutí DUHA Olomouc se začalo zabývat problematikou komunálních odpadů v roce 1993 (tedy dva roky po svém založení). Od začátku byl důraz kladen na předcházení vzniku odpadu a jeho třídění. Později se významným tématem stalo také domácí kompostování.

Formy práce byly již od prvních let velmi pestré: vydávání tiskovin, pořádání seminářů, výstavy, akce pro veřejnost, publikování v denním tisku, ovlivňování legislativy, jednání s podniky, spolupráce se státní správou a samosprávou, programy pro školy, ale například i sběr hliníkových obalů.

Důležitým byl pro nás celostátní rozměr odpadové problematiky (tedy ovlivňování přijímaných zákonů, vyhlášek, celostátních plánů a koncepcí). To se ale v roce 2005 změnilo, když tato činnost přešla pod národní kancelář Hnutí DUHA (Brno a Praha), kam se přesunul také náš odpadový expert Ing. Ivo Kropáček. Odpady se tak staly samostatným programem Hnutí DUHA. Od roku 2005 se Hnutí DUHA Olomouc věnuje tématu odpady na místní a krajské úrovni (osvěta veřejnosti a vzdělávání pracovníků obcí a státní správy).

Co v kanceláři nabízíme:

  • sběrové místo hliníku (můžete k nám nosit různé hliníkové obaly od čokolád, plechovky atd.). Nasbíraný hliník odvážíme zhruba 2x ročně do sběrny firmy HOPR TRADE CZ, která odebírá také spotřebitelský tenkostěnný hliník.
  • množství publikací a informačních letáků
  • putovní výstavu „Chcete to zabalit?“