Účast veřejnosti na rozhodování

Sledování rozhodovacích procesů v oblasti životního prostředí a účast v nich je jednou ze stěžejních aktivit Hnutí DUHA Olomouc. Kontrolujeme, zda úřady rozhodují v souladu se zákonem a nejsou přitom poškozovány zájmy ochrany přírody a životního prostředí.

 

Jednání s úřady

Zbytečné kácení dřevin

Zabránili jsme řadě případů zbytečného kácení dřevin v Olomouci a Přerově. Kvůli skládce zeminy měl být například vykácen starý sad (biocentrum) ve Slavoníně. Podrobnosti k případu v naší tiskové zprávě. Zmírnili jsme také rozsah kácení dřevin na Radikovské pevnůstce nebo v lokalitě na Novém Světě poblíž logistického areálu Ahold. České inspekci životního prostředí jsme podali podnět k prošetření nelegálního ořezu dřevin u multikina Olomouc-CITY. Inspekce shledala náš podnět oprávněným a udělila provozovateli kina pokutu. Veřejnou akcí - malým happeningem jsme upozornili na ostudné chování investorů k zeleni. Stromy, poškozené evidentně proto, že clonily reklamním bannerům, před multikinem dosud stojí.

 

Olomouc-CITY

 

Konkrétní případy, kdy se Hnutí DUHA Olomouc účastnilo rozhodovacích procesů při ochraně přírody najdete v části Ochrana přírody.

 

Územní plány

Sledujeme také změny územního plánu města Olomouce - podíleli jsme se například na zachování biokoridoru v lokalitě „Pod Vlachovým". Podrobnosti k případu v naší tiskové zprávě. Připomínkovali jsme rovněž zadání nového územního plánu města Olomouce.

Oponovali jsme také záměru Kraje při budování nových průmyslových zón na zelené louce. Více o případu: tisková zpráva Hnutí DUHA Olomouc a sdružení za Krásnou Olomouc.

V červenci 2010 Hnutí DUHA Olomouc z pozice zástupce veřejnosti připomínkovalo koncept územního plánu města Olomouce a následně v roce 2013 jeho návrh.

Z důvodů zachování volné průchodnosti krajiny pro velké savce sledujeme také přípravu nových územních plánu na Valašsku (údolí Senice, Vsetínské a Rožnovské Bečvy) a na Jablunkovsku.

 

Spolupráce s místními občany

Kromě toho, že sami jednáme s úřady, pomáháme také občanům a lokálním iniciativám, kteří se v právní problematice dosud dobře neorientují. Poradíme, jak založit občanské sdružení, jak se účastnit správního řízení, procesu EIA, jak sepsat petici a další. Například v roce 2007 jsme radili v 68 případech. Pomáhali jsme sdružením „Za krásnou Olomouc", Klidné Žernůvky i neformálním iniciativám z Olomouckého kraje.