Lidé v Hnutí DUHA Olomouc

Hnutí DUHA Olomouc má v současnosti okolo deseti aktivních členů, řadu dobrovolníků, příznivců a drobných dárců. Představujeme vám zaměstnance, vedoucí projektů a některé dobrovolníky, s kterými se v kanceláři můžete nejčastěji setkat.

 

 

Miroslav Kutal

Miroslav Kutal vystudoval Systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a doktorské studium v oboru Ekologie lesa na Mendelově univerzitě v Brně, kde nadále částečně působí. Od roku 2002 je v Hnutí DUHA Olomouc koordinátorem projektů ochrany a monitoringu velkých šelem, v současné době také koordinátorem celé olomoucké pobočky Hnutí DUHA.  Dále se věnuje přípravě odborných i popularizačních článků o velkých šelmách, spolu s dalšími odborníky napsal knihu  Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. Také dohlíží na to, aby úřady při ochraně přírody rozhodovaly férově a věcně správně. Miroslav Kutal je českým zástupcem Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE), expertní skupiny Mezinárodního svazu ochrany přírody (Species Survival Commission při IUCN).


 

 

Martin Váňa 

Do projektu ochrany velkých šelem v Beskydech se zapojil v roce 2004 jako dobrovolník Vlčích hlídek. Od roku 2005 se v užším organizačním týmu podílí na koordinaci monitorovacích akcí. Na projektu je částečně zaměstnaný od roku 2008. Na starosti má zejména zpracování nálezových dat velkých šelem a distribuci osvětových materiálů. Absolvoval Aplikovanou ekologii na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. V navazujícím stupni studoval obor Ochrana a tvorba krajiny na Univerzitě Palackého v Olomouci, který nedokončil. Od roku 2012 je šťastným otcem.

Michal Bojda

Nejčastěji ho najdete na pomezí moravských a slovenských Javorníků, které jsou jeho domovem. Na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dokončil studium učitelství přírodopisu a zeměpisu. Od roku 2005 se  pravidelně účastní projektu vlčích hlídek monitoruje šelmy v Beskydech. Od července 2008 pracuje v olomoucké pobočce Hnutí DUHA jako vedoucí školních osvětových programů o velkých šelmách a významně se podíli na jejich monitoringu. Je také členem ČSOP Radhošť v Rožnově pod Radhoštěm. Ve volném čase se věnuje sportu a toulkám po moravských a slovenských Karpatech.

 

 

Veronika Trávníčková

Má vystudovaného bakaláře z oboru Systematická biologie a ekologie a aktuálně pokračuje v magisterském studiu v oboru Ekologie a ochrana životního prostředí.. Pro Duhu zatím pracuje jenom chvilku. Má na starosti péči o městskou zeleň, především účast ve správních řízeních týkajících se kácení dřevin či zásahu do biotopu chráněných druhů. Ve svém volném čase se nejraději věnuje relaxu v přírodě či společenským hrám s přáteli. 

Kristýna Fridrichová

S monitoringem velkých šelem se seznámila v roce 2015 jako dobrovolnice Rysích hlídek na Šumavě, po zaškolení se začala věnovat stopování vlků a rysů v rodném Libereckém kraji. Nyní má na starosti zejména koordinaci Vlčích hlídek a terénní monitoring v Ralsku, Jizerských a Lužických horách. V rámci svého úvazku také organizuje semináře pro nové dobrovolníky a snaží se být jejich pomocná ruka. Ve svém volném čase ráda poznává i jiné kouty na naší i cizí vlasti, zejména krajinu severských zemí a život velkých šelem v ní.

 

 

Leona Kutalová (Daja)

Pochází z podhůří Moravskoslezských Beskyd. Na univerzitě Palackého v Olomouci vystudovala Ochranu a tvorbu životního prostředí. Jako dobrovolnice přišla do olomoucké pobočky Hnutí DUHA v roce 2005, od podzimu 2007 zde pracuje na částečný úvazek. Koordinuje dobrovolníky vlčích hlídek a všestraně se podílí na projektu ochrany velkých šelem v Beskydech. Zajímá se též šířeji o ochranu zvířat (nejen těch divokých) a o ochranu lesů. Relaxuje touláním po horách, pátráním po stopách šelem a především prací na zahradě.

Momentálně na rodičovské dovolené.

 

 Martin Koudelka

Má na starost vše co se týká financí organizace, finanční administrace a koordinace projektů, účetnictví. V našem týmu působí od roku 2013. Absolvent oboru Podnikové finance a obchod na VUT v Brně. Ve volném čase se toulá po horách a lesích, fotografuje, cestuje (hlavně směrem východním) nebo ho najdete na místech, kde se staví a tvoří z dřeva,hlíny,slámy... Koordinuje dobrovolnický projekt v Rumunsku.

 

 

Barbora Hertlová

Vystudovala jsem obor Ochrana tvorba životního prostředí (Mgr. i Bc.) na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde aktuálně pokračuji v doktorském studiu (téma: Dlouhodobé změny klimatu a jejich vliv na horské bezlesí). Na Duze jsem od roku 2014 a mám na starosti péči o městkou zeleň, především se za organizaci účastním řízení o kácení dřevin a ochraně ploch zeleně. Dlouhodobě jsem se také věnovala environmentální výchově a komunikaci s veřejností. Ve svém volném čase nejraději bloumám po horách a obdivuju se přírodě. Nejčastěji mě potkáte na jesenických kopcích nebo na zahrádce, kterou se snažím zakládat v permakulturním stylu.

Aktuálně na mateřské dovolené.