Naše sídlo

Partnerské weby

Šelmy.cz

Sedmá generace

OdKomunity.cz

Územní plán města Olomouce

Územní plán reguluje druhové využití pozemků v rámci jednotlivých obcí. Je závazný pro vydávání územních rozhodnutí – nelze vydat územní rozhodnutí v rozporu s územním plánem.

Musí být v souladu s Politikou územního rozvoje i se Zásadami územního rozvoje. Územní plán obce nesmí obsahovat podrobnosti náležející regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí.


K návrhu územního plánu se lze vyjádřit formou námitek nebo připomínek. Námitky může podat jen zástupce veřejnosti, dotčený vlastník a tzv. oprávněný investor. Připomínky může podat kdokoliv. Opět se koná i veřejné projednání.
Jednou za 4 roky se zpracovává zpráva o uplatňování územního plánu, k jejímuž návrhu se lze vyjádřit.

Územním plánem města Olomouce se Hnutí DUHA zabývá již několik let. V nabídce naleznete námitky a připomínky k územnímu plánu z minulých let a také aktuální námitku k Neředínskému horizontu.