Naše sídlo

Partnerské weby

Šelmy.cz

Sedmá generace

OdKomunity.cz

„Severní spoj" -narušení rekreační fuknce dopravou

 

Stavba tzv. severního spoje ((DS-06), která přinese zvýšenou dopravu a hluk do dosud klidných míst na Lazcích a v Hejčíně, není nijak odůvodněná. Více cest přináší více aut a není vůbec jisté, že by severní spoj přinesl odvedení dopravy odjinud (například zklidnění ulice Komenského).

 

Severní spoj

Naopak vedení spoje přes řeku Moravu poklidnými rekreačně využívanými místy (bezprostřední blízkost zahrádkářské kolonie) a kolem Klášterního Hradiska s Vojenskou nemocnicí není vhodné ani z důvodu bezpečnosti pacientů a jejich rušení zvýšeným provozem. Dojde navíc k narušení historické trasy na Klášterní hradisko - Černá cesta, kterou textová část územního plánu uznává jako významnou hodnotu v této lokalitě.

 

Sevrní spoj - Lazce

Tudy by měl vést severní spoj - Lazecká ulice.

 

Sevrní spoj - Lazce, Klášterní hradisko Severní spoj - Lazce

Územím, sloužícím dnes k rekreaci obyvatel Lazce by měl vést severní spoj.

Varianta č. 2 navíc vede bezprostředně kolem Mlýnského potoka, proti čemuž se ohrazujeme z důvodu narušení krajinného rázu i rekreačního potenciálu vodního toku.

Není se také možné odvolávat na Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, protože severní spoj má čistě místní, městský (nikoliv nadmístní) význam a dopad.

Petici (zmocnění zástupce veřejnosti) proti severnímu spoji je možné podepsat v prodejně Hruška na Lazcích.

Dalším problematickou silnicí, související se severním spojem, je propojení ulice Dobrovského a Sokolovské přes řeku Moravu (DS-20), kterým dojde k výraznému ovlivnění dosud klidných ulic Václava III a Na Letné.