Naše sídlo

Partnerské weby

Šelmy.cz

Sedmá generace

OdKomunity.cz

Zelený horizont: Tabulvý vrch

Oblast bývalého vojenského cvičiště na Tabulovém vrchu (západně od hřbitova na Nové ulici) dnes pokrývá sukcesní plocha se keřovitými partiemi i vzrostlými stromy. V současnosti je hojně využíváno obyvateli Nové ulice k rekreaci a procházkám (v zimě k běžkování). Doposud byla velká část v platné územně plánovací dokumentaci vyhrazena krajinné zeleni.

Tabulak

Nový koncept územního plánu však navrhuje obytnou zástavbu na celém zeleném horizontu, čímž dojde k výrazné redukci krajinné zeleně, možnosti rekreace a narušení biotopů několika zvláště chráněných druhů (silně ohrožený křeček obecný, řada druhů netopýrů, ještěrka obecná).

Přesun zeleného horizontu na ornou půdu k západní tangentě je nepřijatelný. Je velmi nezodpovědné přistupovat k největší přírodně-rekreační oblasti na Nové ulici tímto likvidačním způsobem.

Tabulak Tabulak