Naše sídlo

Partnerské weby

Šelmy.cz

Sedmá generace

OdKomunity.cz

"Zlatý důl" v Lošově

Vybudování nového městského satelitu na 13 hektarech lesního pozemku (současně 10 hektarů bezlesí, areál bývalé lesní školky) považujeme za zcela nekoncepční krok zcela v rozporu se zadáním návrhu územního plánu města Olomouce.

Navrhujeme ponechat jako lesní pozemek, který lze snadno zalesnit, případně pro potřeby zvýšení biodiverzity část pozemku ponechat přirozené sukcesi, na části revitalizovat mokřad nebo využít jako modelový les středního typu (výmladkové hospodaření, přilehlé chátrající budovy pro lokální výtopnu na biomasu) - podrobněji řešit v rámci územní studie.

Zlaty_dul

"Zlatý důl" v Lošově. Podle zpracovatelů územního plánu a podle developerů, kteří 10 hektarů bývalé lesní školky vlastní, se jedná o "lesnický brownfield", který nelze rekultivovat jinak než výstavbou nového městského satelitu.