Archiv zpráv z kůrovcové kalamity

Vloženo: 5.12.2020, Typ: Jiné, Vydáno: 5.12.2020

 

Blýská se Lužickým horám na lepší časy?

Vydáno: 25.3.2021, Odkaz na původní článek

Lužické hory v poslední době procházejí bolestným obdobím intenzivních lesnických zásahů namířených proti kůrovci. Neopodstatněnou devastaci lesů v řadě případů popsali také pracovníci Hnutí DUHA Olomouc během monitoringu šelem. Správa CHKO Lužické hory nedávno podmínky pro těžby zpLužické hory v poslední době procházejí bolestným obdobím intenzivních lesnických zásahů namířených proti kůrovci. Neopodstatněnou devastaci lesů v řadě případů popsali také pracovníci Hnutí DUHA Olomouc během monitoringu šelem. Správa CHKO Lužické hory nedávno podmínky pro těžby zpřísnila. 

 

Monitoring kůrovce a souvisejících zásahů v CHKO Jeseníky

Vydáno: 19.6.2020

Hnutí DUHA Olomouc se již několik let aktivně účastní správních řízení týkajících se zásahů proti kůrovci v Jeseníkách. Proto není žádným překvapením, že bylo na zvláštním jednání HD Olomouc rozhodnuto o nutnosti monitoringu kůrovce a těžební činnosti přímo v terénu. Z hlediska ochrany přírody lýkožrout smrkový nepředstavuje žádné velké nebezpečí - napadené stromy, pokud jsou ponechány svému vlastnímu vývoji, se i při usmrcení kůrovcem rozkládají pomalu a hostí rozmanitou řadu druhů. Proto je v chráněných oblastech potřeba dbát na správné postupy asanace kůrovcových stromů. Napadené stromy je třeba asanovat před ukončením vývoje nové generace, tj. předtím, než kůrovec ze stromů vyletí. 

 

A přece těžby v NPR Břehyně-Pecopala nebudou!

Vydáno: 24.4.2020

V loňském roce jsme Vás informovali o těžbě v Národní přírodní rezervaci Břehyně – Pecopala na Českolipsku. Tato téměř tisíc hektarů velká rezervace chrání rozmanitou řadu biotopů (vodních, mokřadních či lesních), na které jsou vázány četné vzácné a ohrožené druhy. Správa CHKO Kokořínsko-Máchův kraj nyní potvrdila bezzásahovost na tomto území. 

V posledních letech rezervaci devastovala masivní těžba smrčin. Za poslední dva roky bylo odtěženo kolem 20 tisíc metrů krychlových dřeva a vzniklo zde minimálně 30 hektarů holin. Všechny těžby schválila bez účasti veřejnosti a odborného posouzení dopadu těžby Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj (dále jen „Správa”). První nesouhlasné stanovisko vydala Správa až v dubnu tohoto roku po medializaci případu a angažmá samotného ministra životního prostředí. Na základě posledního rozhodnutí Správy ze srpna 2019 by měla rezervace minimálně do konce roku 2021 zůstat bez destruktivních těžebních zásahů. Rozhodnutí je v souladu se stanoviskem Ministra životního prostředí Richarda Brabce, který Hnutí DUHA v květnu loňského roku oznámil, že celé území národní přírodní rezervace bude ponecháno bez zásahu a další těžby již nebudou povoleny.

 

NPR Rejvíz bude nyní téměř bezzásahová. Správa CHKO Jeseníky napotřetí omezila zásahy proti kůrovci

Vydáno: 5.4.2020

Hnutí DUHA Olomouc se účastní správních řízení týkající se zásahů proti kůrovcům v národní přírodní rezervaci (NPR) Rejvíz a prvních a druhých zónách chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Posledních pár let probíhá neustálá přetlačovaná mezi zástupci ochránců přírody a lesníky o velikosti území v NPR Rejvíz, na kterém je možno provádět asanační zásahy proti lýkožroutu smrkovému (Ips typographus). Nyní se celá kauza posunula o krok směrem k lepšímu managementu chráněných území.

 

Hnutí DUHA uspělo, rezervace Břehyně-Pecopala je zachráněna. Další destruktivní těžbu už Správa CHKO nepovolila

Vydáno: 23.9.2019

Hnutí DUHA uspělo v úsilí o zastavení destruktivní těžby v Národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala u Doks na Českolipsku. Masivní těžba smrků, která ji v posledních dvou letech ničila, již nebude pokračovat a celá rezervace by měla minimálně do konce roku 2021 zůstat bez destruktivních těžebních zásahů. Správa Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj napodruhé změnila podmínky výjimky, na jejímž základě Vojenské lesy a statky v uplynulých dvou letech vytěžily z přísně chráněné rezervace tisíce kubíků dřeva a vytvořily rozsáhlé holoseče zejména ve vzácné nížinné smrčině – reliktu severské tajgy, která díky specifickým podmínkám přežila ve střední Evropě od konce doby ledové. Nové rozhodnutí Správy je tak v souladu se stanoviskem Ministra životního prostředí Richarda Brabce, který Hnutí DUHA v květnu oznámil, že celé území národní přírodní rezervace bude ponecháno bez zásahu. 

 

Lesy Nízkého Jeseníku prodělávají nebývalou kalamitu

Vydáno: 10.5.2017

Lesy v podhůří Jeseníků zasáhla v uplynulých dvou letech nebývalá kalamita, která za sebou zanechala rozsáhlá území usychajících lesů. Problematice se věnoval nedávný dokument „Lesy bez budoucnosti?“, který v březnu odvysílala Česká televize v rámci dokumentárního cyklu Nedej se. Spouštěčem kalamity jsou zřejmě klimatické změny a déle trvající sucho, které způsobuje oslabení smrků. Ty jsou pak napadeni kůrovcem a hynou. Nejpostiženějšími jsou oblasti kolem Bruntálu, Města Albrechtic a Šternberka na Olomoucku.