„Chceme obnovit Tvarůžkovou cestu i s alejí“ říkají Olomoučané i Hněvotíňáci

Vloženo: 7.6.2018, Typ: Jiné, Vydáno: 7.6.2018

Neředínský horizont a Hněvotín, kde se po více jak 300 let vyráběly tvarůžky v počtech tisíců kusů ročně – víte, co je spojuje? Tvarůžková cesta. K ní se vydalo asi 50 účastníků vycházky z Neředína k aleji směrem na Hněvotín. Účastníci nejvíce ocenili poklidné prostředí zeleně na Neředínském horizontu, veřejný třešňový sad a obdivovali staré topoly v aleji mezi Neředínem a Hněvotínem.

Veřejný prostor byl hlavním tématem vycházky k tzv. Tvarůžkové cestě. Asi padesátka účastníků se sešla u kapličky v Neředíně na návsi. Kromě starých původních stavení se výklad dotkl i více jak 200let starých dubů na návsi. Ty byly vysazeny za německého obyvatelstva a dnes jsou nahrazovány českými národními stromy – lipami.

 Účastníce vycházky identifikují staré cesty v Neředíně 

Účastníci vycházky u třešňového sadu identifikují staré  fotografie výhledů na Olomouc

 

Vycházka pokračovala k veřejnému třešňovému sadu. Přestože se podařilo identifikovat historické pohledy z Neředína na město, všichni účastníci se pozastavovali nad plány nové zástavby. Nový územní plán města Olomouce totiž nepočítá se zachováním velké části neředínskoho horizontu pro zeleň, ale již dnes je částečně ukrajován novými stavbami.

Vycházka byla dále vedena starou úvozovou cestou směrem k Tabulovému vrchu. U hlavových vrb byl dokonce pozorován roháček kozlík. Tento druh je vázán na staré trouchnivějící dřevo, což právě hlavové vrby nabízejí.  Účastníky také zaujalo množství ovocných stromů a ořechů v prostoru samotného Horizontu, který kdysi býval pastvinami. Jejich semena sem byla zavlečena většinou ptáky, kteří místní přírodu využívají jako tzv. biocentrum.

Zděšení zavládlo u většiny účastníků při představě, že tento prostor by se měl dle územního plánu z větší části přeměnit na stavební parcely. Jak taková proměna může vypadat, bylo ukázáno v případě již nyní realizované zástavbě tzv. Villa parku Tabulový vrch. Kvůli ní musela padnout nejen veškerá zeleň na místě a bude dlouhé roky trvat, než se zase obnoví, ale je změněn i letový řád vrtulníků záchranného systému Olomouckého kraje. Ty nyní musí přilétat k heliportu na Horizontu  nikoliv nad budovanou zástavbou ve směru od Brna, ale směrem od Hněvotína.

 

Tvarůžková cesta tvoří dominantu polní krajiny na východ od Olomouce

 

A právě proto má padnout i část topolové aleje mezi Hněvotínem a Neředínem. Ta je součástí tzv. Tvarůžkové stezky, která je jasnou přírodní dominantou okolní polní krajiny. Po ní  se ještě na začátku 19.století  vozily tisíce kusí tvarůžku na trhy v Olomouci anebo na olomoucké nádraží, odkud putovali až do Vídně. Dnes sice slouží jako veřejný prostor pro běh či procházky, ale kvůli jejímu přetnutí dálničním okruhem není již tolik využívána. 

Účastníci z Hněvotína potvrdili svou dlouholetou snahu, aby byl vytvořen nadchod nad dálničním okruhem. Stezka by tak mohla stezka sloužit jako propojka mezi Hněvotínem a Olomoucí alespoň pro pěší a cyklisty, kteří jsou nyní nuceni využívat frekventovanou silnici ve směru na Topolany. Jejich prosby zatím zůstávají nevyslyšeny. Na závěrečném pikniku u dálnice byla shledána shoda nad tím, že by celá alej měla být významněji chráněna, aby nedošlo v budoucnu k jejímu dalšímu ničení.

 

Tvarůžková cesta s alejí je dramaticky narušena dálničním obchvatem Olomouce

 

Vycházka byla organizována Hnutím DUHA Olomouc a spolkem Za krásnou Olomouc. Vycházkou provázeli Vilém Švec a Barbora Hertlová. Všem zúčastněným děkujeme.

Podpořte naše aktivity zde. Víte, že podobné zničení se chystá u aleje mezi Olomoucí a Svatým kopečkem. Podrobnosti na naše facebookovém profilu zde.