DOPADY PŘEHRADY SKALIČKA NA LÁZNĚ TEPLICE NEJSOU ZŘEJMÉ

Vloženo: 15.10.2018, Typ: Tisková zpráva, Vydáno: 15.10.2018

Podle nejnovějších geologických výzkumů může přehrada se stálou vodní hladinou plánovaná na řece Bečvě trvale ovlivnit celé území Hranického krasu včetně Lázní Teplice nad Bečvou. Platforma Spojená Bečva proto zorganizovala seminář, kde budou sdíleny zkušenosti z míst plánovaných přehrad a zároveň bude podrobně rozebrán právě vliv přehrady na celý lázeňský komplex.

 

Přehrada Skalička na řece Bečvě má pomoc proti povodním a suchu na řece Bečvě. Jak ukázala povodeň z roku 1997, jsou trvale povodněmi ohrožena především města Hranice, Lipník nad Bečvou a Přerov. V případě sucha naopak má Bečva dotovat vodou řeku Moravu. Ministerstvo zemědělství preferuje variantu přehrady z 60.let 20.století.

 

K plánované přehradě ale existuje i alternativní řešení bočního suchého poldru, který upřednostňují nejnovější výzkumy. Díky iniciativě Spojená Bečva, která přišla s ideovým návrhem onoho bočního poldru, došlo na pokyn Povodí Moravy k dopracování technické studie i této varianty. Ze závěrů studie vyplývá, že boční suchý poldr je adekvátním řešením v případě protipovodňových opatření pro města níže na toku.

 

V lednu letošního roku ale byla zveřejněna další studie, která ukazuje na další trhliny v projektu přehrady. Geologický průzkum Hranického krasu a jeho nejbližšího okolí naznačuje, že v případě stálé vodní hladiny v přehradě či poldru by mohlo dojít k trvalému ovlivnění celého systému hydrotermálního krasu a tím i Lázní Teplice nad Bečvou. Ohrožena by mohla být i nejhlubší propast světa tzv. Hranická propast.

 

V reakci na další nejasnosti ohledně chystané přehrady Skalička neformální skupina Spojená Bečva sezvala všechny zástupce dotčených obcí na seminář „řekli NE přehradám.“ Ten se bude konat 17.října v prostorách zámku Žerotínů ve Valašském Meziřící. Kromě vystoupení autora zmiňovaného geologického výzkumu Mgr. Milana Geršla Ph.D. na semináři vystoupí i zastupitelé obcí a krajů, kteří mají zkušenosti s odmítnutím stavby přehrad v jejich okolí. Seminář by měl nabídnout i možnost dalších řešení opatření v krajině, které mohou sloužit pro zadržení vody v ní.

 

 

Veronika Trávníčková za pořadatele dodává: „Na seminář se nám již přihlásili zástupci olomouckého kraje i zástupci místních obcí. Jsme rádi, že pozvání přijal starosta obce Teplice nad Bečvou nebo zastupitelé z přehradou nejvíce ovlivněné obce Skalička. Seminář bude zdarma, abychom umožnili vstup co nejširší veřejnosti.

 

 

 

Kontakty:

Veronika Trávníčková, organizátor semináře (Hnutí DUHA Olomouc)  veronika.travnickova@hnutiduha.cz

Barbora Hertlová, zástupce HDO ve skupině Spojená Bečva, barbora.hertlova@hnutiduha.cz, 736 437 021

 

 

Bližší informace o problematice přehrady vs. bočního poldru Skalička na www.spojenabecva.cz