Ekologické organizace a vědci odmítají prodloužení lanovky na Pradědu

Vloženo: 15.5.2012, Typ: Tisková zpráva, Zdroj: Hnutí DUHA Olomouc, Vydáno: 15.5.2012

Krajský úřad Moravskoslezského kraje posuzuje žádost investora o rekonstrukci a prodloužení lyžařského vleku mezi Ovčárnou a Petrovými kameny v NPR Praděd.

Předmětem záměru a posuzování [1] je vybudování nové horní a dolní stanice lanové dráhy, osmi betonových masivních sloupů, prodloužení o 90 metrů a rozšíření sjezdové trati. Kvůli tomuto záměru má mimo jiné dojít ke kácení unikátních horských smrčin v přísně chráněné rezervaci.

Praded

Vzácné paparatkové smrčiny v místě plánovaného prodloužení lanovky (foto J. Kašák).

Se záměrem v předložené podobě nesouhlasí Správa CHKO Jeseníky, Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, Hnutí DUHA a vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, kteří přírodu na Pradědu dlouhodobě zkoumají. Uvedené organizace a vědci upozorňují kromě negativních dopadů kácení horských smrčin také na problém zvýšeného turistického tlaku na unikátní alpinskou tundru, kterou obývá řada vzácných a chráněných druhů. Některé rostliny jsou tak vzácné, že se jinde než na Pradědu nevyskytují [2].

Hodnocení, které předložil investor, se setkalo s ostrou kritikou zainteresovaných organizací, podle kterých je materiál metodicky nesprávný, nekorektní a argumentačně slabý. Společenský přínos prodlužení lanovky o 90 metrů je více než sporný a nemůže nahradit zničení části evropsky významného území, která patří v rámci celé chráněné lokality za vůbec nejcennější.

Hnutí DUHA upozorňuje, že péče o nejvzácnější území s nejvyšším stupněm ochrany v ČR nemůže zahrnovat jeho ničení novými sjezdovkami. „V tom případě bychom museli konstatovat, že ochrana přírody je u nás přítomna jen na papíře“, uvedl Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc. „Je to asi stejné, jako bychom ze Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, chráněného jako památka UNESCO, postavili tobogán a argumentovali, že jsme při tom zničili jen 5 soch. Stejně absurdně působí i návrh investora Josefa Figury na prodloužení lanové dráhy skrz dvě stě let starý horský les. Přitom lyžaři můžou již dnes využívat tisíce metrů sjezdových tratí v okolí Malé Morávky a Karlova mimo nejcennější klenoty naší přírody“, doplnil Miroslav Kutal. Celé stanovisko Hnutí DUHA Olomouc je k dispozici zde.


Konečné stanovisko o posuzování záměru na životní prostředí vydá krajský úřad do 30 dnů od uplynutí lhůty na vyjádření k posudku, tj. do 11. 6. 2012.


Poznámky:


[1] Posuzování vlivu dopadu na životní prostředí probíhá dle zákona 100/2001 Sb., podklady jsou veřejně přístupné na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1539

[2] Pro lipnici  jesenickou a zvonek jesenický jsou Petrovy kameny v Hrubém Jeseníku jediným místem na světě, kde se vyskytují – patří mezi tzv. endemické druhy.


Krajský úřad Moravskoslezského kraje posuzuje žádost investora o rekonstrukci a prodloužení lyžařského vleku mezi Ovčárnou a Petrovými kameny v NPR Praděd.

 

Předmětem záměru a posuzování je vybudování nové horní a dolní stanice lanové dráhy, osmi betonových masivních sloupů, prodloužení o 90 metrů a rozšíření sjezdové trati. Kvůli tomuto záměru má mimo jiné dojít ke kácení unikátních horských smrčin v přísně chráněné rezervaci [1].

 

Se záměrem v předložené podobě nesouhlasí Správa CHKO Jeseníky, Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, Hnutí DUHA a vědci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, kteří přírodu na Pradědu dlouhodobě zkoumají. Uvedené organizace a vědci upozorňují kromě negativních dopadů kácení horských smrčin také na problém zvýšeného turistického tlaku na unikátní alpinskou tundru, kterou obývá řada vzácných a chráněných druhů. Některé rostliny jsou tak vzácné, že se jinde než na Pradědu nevyskytují [2].

 

Hodnocení, které předložil investor, se setkalo s ostrou kritikou zainteresovaných organizací, podle kterých je materiál metodicky nesprávný, nekorektní a argumentačně slabý. Společenský přínos prodlužení lanovky o 90 metrů je více než sporný a nemůže nahradit zničení části evropsky významného území, která patří v rámci celé chráněné lokality za vůbec nejcennější.

 

Hnutí DUHA upozorňuje, že péče o nejvzácnější území s nejvyšším stupněm ochrany v ČR nemůže zahrnovat jeho ničení novými sjezdovkami. „V tom případě bychom museli konstatovat, že ochrana přírody je u nás přítomna jen na papíře“, uvedl Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc. „Je to asi stejné, jako bychom ze Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, chráněného jako památka UNESCO, postavili tobogán a argumentovali, že jsme při tom zničili jen 5 soch. Stejně absurdně působí i návrh investora Josefa Figury na prodloužení lanové dráhy skrz dvě stě let starý horský les. Přitom lyžaři můžou již dnes využívat tisíce metrů sjezdových tratí v okolí Malé Morávky a Karlova mimo nejcennější klenoty naší přírody“, doplnil Miroslav Kutal. Celé stanovisko Hnutí DUHA Olomouc je k dispozici na webových stránkách organizace [3].

Konečné stanovisko o posuzování záměru na životní prostředí vydá krajský úřad do 30 dnů od uplynutí lhůty na vyjádření k posudku, tj. do 11. 6. 2012.

 

 

Kontakt:

Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc, 728 832 889, miroslav.kutal@hnutiduha.cz

 

 

Poznámky:

[1] Posuzování vlivu dopadu na životní prostředí probíhá dle zákona 100/2001 Sb., podklady jsou veřejně přístupné na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MSK1539

 

[2] Pro lipnici  jesenickou a zvonek jesenický jsou Petrovy kameny v Hrubém Jeseníku jediným místem na světě, kde se vyskytují – patří mezi tzv. endemické druhy.

 

[3] https://olomouc.hnutiduha.cz/data/docs/pripominky/Vyjadreni_HDO_lanovka_petrovy_kameny_dokumentace_final_DS.pdf