Hnutí DUHA Olomouc kosí louky v Topolanech udržitelně, letos zde zapracuje i na biodiverzitě

Vloženo: 14.7.2021, Typ: Jiné, Vydáno: 14.7.2021

Magistrát města Olomouce podpořil Hnutí DUHA Olomouc dotací při realizaci projektu, který probíhá na obecních pozemcích v jedné z olomouckých městských částí.

Topolany sad

V okrajové městské části Olomouc-Topolany se nachází pětihektarové biocentrum. Hnutí DUHA Olomouc zde již čtvrtým rokem udržuje sečením lokalitu, která je pestrá a členitá. Lemují ji polní cesty či pěšiny, většinou jde o nerovný terén, který není vhodný pro údržbu těžkou technikou. „Chtěli jsme tuto práci doplnit nějakými aktivitami, které jsou zde podle našeho názoru potřebné. Proto jsme se domluvili s odborem městské zeleně a odpadového hospodářství na konkrétní podobě projektu, ve kterém jsme sladili naše nápady s představami města", říká Alena Koutková, která má koordinaci projektu na starost.

V rámci projektu probíhá odstraňování některých obtížných nepůvodních druhů rostlin, zejména loubince pětilistého. Bude vytvořena také kamenná zídka pro plazy a na vhodná místa budou umístěny berličky pro dravce jako podpora nepřímé ochrany dřevin před hlodavci.

Alena Koutková, jako místní rodačka, která má k tomuto malému ostrůvku zeleně mezi poli vztah, nebyla příliš spokojená s údržbou lokality pomocí těžké mechanizace. „Vždycky mě zamrzelo, když ´pod třešně´ přijel traktor s cepákem a během chvilky proměnil toto místo doslova na měsíční krajinu a nechal po sobě namulčovanou travní hmotu. Přitom některé plochy si z důvodu podpory biodiverzity právě zaslouží i trochu "nepořádku". Proto jsme se rozhodli tuto situaci změnit a dopřát přírodě trochu prostoru. Zkoordinovat sečení tak velkého množství travnatých ploch po celém městě je složité, ne všude je pak výsledek ideální pro přírodu. Rozhodli jsme se s Hnutím DUHA v Topolanech tuto situaci změnit, a nabídli jsme městu služby sečení" říká.

Topolany sečení

Na sečení používají kombinaci obyčejné kosy a benzínové sekačky. Oproti sečení cepákovým mulčovačem je takový postup ohleduplnější k přírodě. Nedochází ke ztrátám při hnízdění, nebo k ničení životního prostoru bezobratlých a jejich vývojových stádií. Seč neprobíhá naráz, ale po částech. Vždy zde zůstanou nějaká místa k úkrytu, např. pro hojně se vyskytující koroptve. Také odstraňování travní hmoty oproti jejímu ponechání na místě má pozitivní vliv na druhovou skladbu zdejších travních porostů.

Biocentrum, ve kterém se nachází menší plochy lučních porostů, lesík, třešňový a ořešákový sad, ale i plané ovocné stromy a keře, nabízí útočiště pro mnoho druhů živočichů. Kromě již zmiňovaných koroptví polních je zde možné zahlédnout ťuhýka obecného, mláďata zde vyvádí kalousi ušatí. Každým rokem v lokalitě přibývá bezobratlých, co se celkového množství i počtu druhů týká. Mezi hojné druhy denních motýlů, které se zde vyskytují, patří např. modrásek černolemý. Na osluněném svahu se často vyhřívají ještěrky obecné a užovky obojkové.

Je zřejmé, že okrajové části Olomouce mají ve zdejší intenzivně zemědělsky využívané krajině velký potenciál. Místní lidé si zdejší lokalitu pochvalují. Na procházky do přírody sem jezdí i lidé z centra města. V budoucnu zde Magistrát města Olomouce plánuje projekt k dosažení cílového stavu lokality, který bude zahrnovat například doplnění výsadeb nebo podpoření biodiverzity luk druhově bohatším osivem.

Autor textu: Irena Prosecká

Autor fotografíí: Alena Koutková

Topolany - kalous ušatý (mládě)

 Topolany - modrásci černolemí

Olomouc.eu