I v parku můžete potkat ,,nosorožce“

Vloženo: 14.3.2018, Typ: Jiné, Vydáno: 14.3.2018

Město Olomouc po dlouhé době přistupuje k rekonstrukci historických olomouckých parků. Rekonstrukci společně připravují nejen zahradní architekti a zástupci města, ale i skupina biologů pod hlavičkou Hnutí DUHA Olomouc.

Zaměřili jsme se celkem na tři skupiny živočichů, které nejčastěji potkáváme v parcích. Dlouhodobě víme, že parky jsou kvalitním biotopem pro ptáky a netopýry, ale velmi mě překvapily výsledky pro brouky žijící v trouchnivějícím a odumírajícím dřevě,“ uvedla koordinátorka průzkumu za HDO Barbora Hertlová.

Zjištěné společenstvo saproxylických brouků (žijících v odumírajícím dřevě) odráží stav a historii lokality, kde se nachází řada velkých a poškozených stromů. Tyto stromy jsou pak biotopem pro druhově bohaté společenstvo, které je cenné i v širším okolí Olomouce. Celkem bylo zjištěno více jak 68 druhů saproxylofágních brouků a z toho 4 jsou chráněné podle zákona č.114/ 1992 Sb., Zákona o ochraně přírody a krajiny.

Brouky lze nalézt zejména na atraktivních dřevních tělesech výhradně listnatých dřevin: v dutinách a trouchu, pod odumřelou kůrou, pod šupinami kůry, na tzv. zrcadlech v místech bez kůry, na dřevokazných houbách a ve starých požercích. Důležité také je, aby tyto stromy byly po větší část dne osluněny. Larvy brouků potřebují ke svému vývoji určitou teplotu, kterou v zastíněném porostu nenaleznou. V první fázi obnovy parků tak bylo přikročeno k odstranění menších neperspektivních a povětšinou jehličnatých dřevin.

Tesařík drsnorohý (c) Josef Kašák 

tesařík drsnorohý (c)

 

Mezi nejzajímavější nalezené brouky patří určitě přítomnost tesaříka drsnorohého v celkem více jak 5 stromech. Jedná se o naprosto unikátní nález, protože Olomouc má jednu z nejsevernějších populací ve střední Evropě. Populace je zde naprosto izolovaná a jakýkoliv zásah do stromů, kde tesaříci žijí, může znamenat její ohrožení. Na druhou stranu některé nově nalezené stromy osídlené právě tesaříkem drsnorohým  ukazují, že se druh v parcích rozšiřuje.

Olomoučané se mohou v parku potkat i s nosorožíkem kapucínkem. Možná se budete divit, ale doopravdy se velmi podobá nosorožci. Je sice menší, místo tlusté kůže má tělo chráněné pevnými krovkami, ale na „nose“ má roh.  Nosorožíka jsme našli v téměř dvou desítkách stromů. V dnešní krajině ohrožuje nosorožíka hlavně nedostatek vhodných stanovišť pro vývoj jeho larev. Larvy ke svému vývoji dříve využívaly právě trouchnivějící pařezy, dnes je stále častěji nalezneme i  v zahradním kompostu.

nosorožík kapucínek (c)Istvan Narart

 

Všechny námi nalezené ohrožené druhy brouků potřebují poměrně specifické podmínky pro jejich vývoj. Brouci se často vyvíjejí v trouchu osluněných listnatých stromů a pouze v určité fázi rozpadu stromu. Nezřídka se tak stává, že strom broukům „vyhovuje“ jen několik let a pak už jej nikdy neosídlí. Proto je nutné zachovat v parcích kontinuum různě starých stromů v různé fázi rozkladu. Jen tak zajistíme, že všechny chráněné druhy zde budou mít adekvátní biotop,“ doplňuje Barbora Hertlová.