Monitoring kůrovce a souvisejících zásahů v CHKO Jeseníky

Vloženo: 19.6.2020, Typ: Jiné, Vydáno: 19.6.2020

 

Hnutí DUHA Olomouc se již několik let aktivně účastní správních řízení týkajících se zásahů proti kůrovci v Jeseníkách. Proto není žádným překvapením, že bylo na zvláštním jednání HD Olomouc rozhodnuto o nutnosti monitoringu kůrovce a těžební činnosti přímo v terénu. Z hlediska ochrany přírody lýkožrout smrkový nepředstavuje žádné velké nebezpečí - napadené stromy, pokud jsou ponechány svému vlastnímu vývoji, se i při usmrcení kůrovcem rozkládají pomalu a hostí rozmanitou řadu druhů. Proto je v chráněných oblastech potřeba dbát na správné postupy asanace kůrovcových stromů. Napadené stromy je třeba asanovat před ukončením vývoje nové generace, tj. předtím, než kůrovec ze stromů vyletí. 


Naši dobrovolníci tak od loňského října  začali pravidelně sledovat kritické oblasti, především v rámci Národních přírodních rezervací (NPR), přírodních rezervací (PR), ale i v dalších oblastech I. a II. zón CHKO. Výsledkem této práce je fotodokumentace a zpracování poznámek pro ústní jednání s vlastníky lesa a naše doporučení šetrnějších postupů těžby v zasaženém území, v některých případech ale i tvorba podnětů pro následné šetření Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP). 

Cílem této práce je zabránění vzniku velkých holin, které poškozují půdu, zásadně mění strukturu ekosystému a zhoršují podmínky pro obnovu přirozeného lesa. Rozpad smrkových monokultur v hospodářských lesích, který pokračuje od roku 2015 se již zcela zastavit nepodaří. Je však důležité, aby těžba byla prováděna primárně nahodilým způsobem a ponechané  souše poskytly zástin a živiny novým stromům. 

V terénu si tedy všímáme zda se na vybraných místech již začalo s obnovou, jaké dřeviny se na lokalitě nově sází, zda vlastníci použili chemickou asanaci nebo alternativní metody loupání kůry na stojato i na pokácených kmenech, jestli jsou na lokalitě lapače s feromony na zachytávání kůrovce, nebo lapáky -  pokácené ležící kmeny chemicky ošetřené, aby z nich kůrovec již nevyletěl. Chemické ošetření kůrovcových stromů s sebou přináší řadu úskalí. V dnešní době se nejčastěji používá neurotoxin cypermethrin, který je toxický mimo jiné i pro všechny vodní živočichy a ostatní hmyz, který s ním přijde do kontaktu. Mezi oběti tohoto zabijáka tedy často patří i druhy, které se kůrovcem živí. Tento jed však není neškodný ani pro člověka a další teplokrevné živočichy - jedná se hormonální disruptor, který je v nízkých koncentracích nebezpečný - byla prokázána genotoxicita, cytotoxicita, teratogenita a reprodukční poruchy. Je tedy potřeba důkladně hlídat správné používání chemické asanace, aby nedocházelo k úniku látky do okolí a to zejména do vodního prostředí. 

Obrázek 1. Králický Sněžník

K naší monitorovací skupině se může přidat každý aktivní člověk, kterému záleží na podobě a ochraně vzácné jesenické přírody a chtěl by nám pomoci při sběru dat v terénu. Pro bližší informace se můžete obrátit na koordinátorku jesenické kůrovcové skupiny Romanu Sapetovou, email: romana.sapetova@hnutiduha.cz