Na Olomoucku se pesticid Stutox II nepoužívá v souladu s platným nařízením

Vloženo: 24.10.2019, Typ: Jiné, Vydáno: 24.10.2019

Z důvodu kalamitního přemnožení hrabošů některé zemědělské podniky na Olomoucku přistupují k aplikaci rodenticidu Stutox II jako prevenci škod na ozimých porostech. V současné době je možné aplikovat přípravek pouze do nor a v maximálním množství 2-10 kg na hektar plochy, což představuje zhruba 2-4 ks granulí na noru. Aplikaci rodenticidu jsou zemědělské subjekty povinny oznamovat nejpozději tři dny před započetím zásahu uživatelům honiteb a Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen ÚKZUZ). 


Hnutí DUHA Olomouc obdrželo začátkem září informace od občanů o nesprávné aplikaci rodenticidů na zemědělských pozemcích v okolí Olomouce. Po bližším ohledání lokality bylo zjištěno, že přípravek byl aplikován nejen do nor, ale na některých místech i volným rozhozem. Pokud chtějí ve výjimečných případech zemědělci aplikovat Stutox II rozhozem, je nutné požádat o individuální výjimku místně příslušný odbor ochrany přírody a krajiny. Podezření na nesprávnou aplikaci bylo postoupeno k řešení ÚKZUZ. Ten skutečně uznal pochybení na straně zemědělského subjektu, se kterým bylo následně zahájeno správní řízení o přestupku.


Hnutí DUHA Olomouc apeluje na osoby, které se pohybují v zemědělské krajině a zaznamenají výskyt volně rozhozených granulí Stutox II, aby se obrátili na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hnutí DUHA Olomouc nepovažuje za vhodné řešení přemnožení hrabošů jakoukoliv aplikaci jedů. Na problematiku nadměrného výskytu hlodavců je potřeba pohlížet optikou celého ekosystému, který je oslabený dlouhodobým intenzivním zemědělským hospodařením. Udržitelný management kalamitních výskytů hrabošů spočívá hlavně v obnově pestrosti zemědělské krajiny, a tedy i zdravějšího zemědělství.

Obr. 1 - Nesprávná aplikace rodenticidu Stutox II

Obr. 2 - Nesprávná aplikace rodenticidu Stutox II

 

Nesprávná aplikace rodenticidu Stutox II