Občané Šternberka se jasně postavili proti výstavbě depolymerizační linky na likvidaci plastů

Vloženo: 18.12.2017, Typ: Tisková zpráva, Vydáno: 18.12.2017

Zhruba sto občanů Šternberka se nesouhlasně vyjádřilo k výstavbě depolymerizační linky na likvidaci plastů plánované poblíž jednoho z největších šternberských sídlišť. Další podrobnější posouzení záměru požadovaly také ekologické organizace Hnutí DUHA a Arnika, město a městský úřad Šternberk i krajský úřad Olomouckého kraje. Ministerstvo životního prostředí proto rozhodlo, že záměr depolymerizační linky může mít významný vliv na životní prostředí a musí být podrobněji posouzen včetně oficiálního projednání s veřejností.

Společnost ADI OIL s.r.o. plánovala od jara 2018 spustit ve Šternberku provoz vůbec první linky k likvidaci plastů pomocí tzv. depolymerizace na území České republiky. Informace o plánovaném zprovoznění depolymerizační linky investor zveřejnil 30. října 2017. Občané Šternberka o záměru diskutovali za účasti zástupců investora, starosty města a zástupců Hnutí DUHA dne 21. listopadu.

K výstavbě depolymerizační linky naopak žádné připomínky neměly a nepožadovaly další posuzování záměru České inspekce životního prostředí, Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje a Olomoucký kraj. Tyto instituce považovaly předložené podklady za dostatečné a nezaznamenaly v nich žádná rizika či hrozby pro životní prostředí a zdraví občanů města Šternberka.

Společnost ADI OIL s.r.o. musí nyní na základě zaslaných vyjádření a stanovisek podrobněji zpracovat projektovou dokumentaci a vypořádat se s celou řadou odborných argumentů, které představený záměr depolymerizace plastů ve Šternberku zpochybňují.

"Aktivní účast veřejnosti na rozhodovacích procesech je jedním ze základních pilířů demokracie. Jsem proto rád, že občané Šternberka využili zákonné možnosti a oficiálně vyjádřili své obavy z instalace pilotního zařízení na likvidaci plastů v místě svého bydliště. Investor nyní musí nechat zpracovat podrobnou dokumentaci, ve které by měl rozptýlit obavy občanů i ekologických organizací a úřadů," řekl Jiří Beneš z Hnutí DUHA Olomouc.