Petice proti nesmyslnému zabírání zemědělské půdy

Vloženo: 8.12.2018, Typ: Jiné, Vydáno: 8.12.2018

Zemědělská půda v České republice mizí alarmující rychlostí. Dle Českého statistického úřadu od roku 1993 do roku 2007 ubylo 33 tisíc hektarů zemědělské půdy (tj. úbytek o 0,8 %). Největší úbytek byl zaznamenán u orné půdy (141 tisíc hektarů, resp. 4,4 %) Od roku 2010 ubylo téměř 30 tisíc hektarů. Nyní bychom měli přijít o další. Ministerstvo životního prostředí uzavřelo dohodu s Ministerstvem pro místní rozvoj týkající se vyjmutí pozemků mezi Olomoucí a Hněvotínem ze zemědělského půdního fondu. Přestože v okolí Olomouce je řada nevyužitých ploch vytyčených ke stavbě průmyslových zón (např. Holešov), úřady se nadále snaží prosadit zastavění asi 44 hektarů úrodné hanácké orné půdy. Tyto plochy spadají do I. a II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Dle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu tyto půdy nelze vyjímat ze zemědělského půdního fondu, pokud daný záměr není ve veřejném zájmu dle zákona č. 184/2016 Sb. Měl by zde vzniknout Národní biomedicínský a biotechnologický park (NBBP). Konkrétně se jedná o devět budov o výšce zhruba 15 metrů, které, mimo jiné, i značně zhorší kvalitu života obyvatel Hněvotína.

Připojte se nyní k boji proti tomuto nesmyslnému stavění na cenné orné půdě. Podepište petici proti výstavbě technologického parku v Hněvotíně.

Petice je dostupná online.

Zdroje:

Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky. Český úřad zeměměřický a katastrální. Praha, 2018

eKatalog BPEJ, VÚMOP v.v.i. - Půdní služba, 2018