Připomínky a stanoviska

17.1.2013 Bobová dráha Čeladná

Vyjádření Hnutí DUHA Olomouc k posudku záměru "Bobová dráha Čeladná" ke stažení zde.

15.1.2013 Územní plán Jablunkov

Připomínky Hnutí DUHA Olomouc k návrhu územní plánu Jablunkova ke stažení v PDF zde

13.1.2013 Rozvoj lyžařského areálu Severka Dolní Lomná

Vyjádření Hnutí DUHA Olomouc k dokumentaci EIA - "Rozvoj lyžařského areálu Severka Dolní Lomná" ke stažení v PDF zde.

30.11.2012 Obnova chaty Vřesová Studánka

Vyjádření Hnutí DUHA Olomouc k oznámení EIA k záměru obnovy chaty ve Vřesové Studánce ke stažení v PDF zde

8.6.2012 EIA R49 Lípa - státní hranice ČR/SR

Vyjádření Hnutí DUHA Olomouc k druhé verzi dokumentace EIA - rychlostní silnici R49 Lípa - státní hranice ČR/SR, kterou MŽP v roce 2009 MŽP vrátilo po zásadních připomínkách veřejnosti i odborných institutucí k přepracování. Celé znění připomínek v PDF.

14.5.2012 Přípomínky k posudku na záměr prodloužení lanové dráhy v NPR Praděd (Hnutí DUHA Olomouc)

Hnutí DUHA Olomouc nesouhlasí s se záměrem na prodloužení lanovky skrz les v nejcenější přírodní lokalitu v Jeseníkách. „Je to asi stejné, jako bychom ze Sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci, chráněného jako památka UNESCO, postavili tobogán a argumentovali, že jsme při tom zničili jen 5 soch. Stejně absurdně působí i návrh investora Josefa Figury na prodloužení lanové dráhy skrz dvě stě let starý horský les. Přitom lyžaři můžou již dnes využívat tisíce metrů sjezdových tratí v okolí Malé Morávky a Karlova mimo nejcennější klenoty naší přírody", uvedl k záměru Miroslav Kutal. Celé vyjádření Hnutí DUHA Olomouc je ke stažení v PDF zde.

24.6.2011 Průmyslová zóna Zubří - inženýrské sítě – 1. etapa (Hnutí DUHA Olomouc)

Vyjádření Hnutí DUHA Olomouc k oznámení EIA. Výstavba nové průmyslové zóny v trase migračního koridoru velkých savců mezi Zubřím a Rožnovem p. R. není dostatečně odůvodněná, není posouzena variantně, zhoršila by retenční schopnost krajiny a ohrozila by dlouhodobou životachopnost populací zákonem chráněných velkých šelem. Celý text připomínek najdete zde.

12.5.2011 Vyjádření k podkladům rozhodnutí - nahodílé těžby v PR Kutaný na Vsetínsku

Vyjádření v rámci správního řízení vedeného správou CHKO Beskydy ve věci stanvení podmínek pro provádění nahodilých těžeb v přírodní retervaci Kutaný a v ochranných pásmech přírodních rezervací Kutaný a Makyta a přírodních památek Skálí, Brodská, Vachalka, Smradlavá. Hnutí DUHA Olomouc požaduje vyloučení všech nahadilých těžeb v rezervaci Kutaný. Ke stažení je k dispozici zde.