Realizace projektu na podporu biodiverzity v Topolanech je dokončena

Vloženo: 10.11.2021, Typ: Jiné, Vydáno: 10.11.2021

Statutární město Olomouc podpořilo letos Hnutí DUHA Olomouc dotací při realizaci projektu, který proběhl na pozemcích ve vlastnictví SMOL v městské části Topolany. V rámci projektu proběhlo odstraňování nepůvodních druhů rostlin, byla vytvořena kamenná zídka pro plazy a na vhodná místa byly umístěny berličky pro dravce.

Jedna z ploch zarůstala zplaňujícím loubincem popínavým (tzv. psí víno). Je to v okrasná rostlina, často vysazovaná v zahradách, která se ale může stát obtížným plevelem. Její výhony přirůstají několik metrů za rok, také jednoduše zmlazuje – při přetržení výhonu nastartuje svůj růst jeho zakořeněním. Loubinec se zde rozrůstal na okolní stromy a zem pokrýval tak hustě, že se nedalo bezpečně projít. Výhony dosahující několika metrů rostoucích i po zemi bylo nutné ručně vytrhat i s kořeny. Takovým způsobem byly odstraněny zhruba dva kontejnery této dřeviny. 

Loubinec

Na další lokalitě proběhlo odstranění dalšího invazivního druhu dřeviny - škumpy orobincové a jejich výmladků. Do volné krajiny je to dřevina zcela nevhodná, tvoří hustý podrost a bez zásahu vytlačí ostatní druhy rostlin.

Škumpa

Součástí projektu byla také výroba a rozmístění 4 kusů berliček pro dravce jako podpora nepřímé ochrany dřevin před hlodavci. V místech bez vzrostlých stromů je pro zde vyskytující se dravce, zejména káni lesní a poštolku obecnou obtížné najít místo ze kterého budou mít rozhled při lovu. Při snaze o dosedání na mladší výsadby ptáci mohou ulamovat větve. V lokalitě se také stále nachází nevhodný typ konstrukce vedení vysokého napětí, který každoročně způsobuje úhyn několika ptáků.

  Berlička

Nejzábavnější aktivitou byla tvorba kamenné zídky. Jako zdroj materiálu pro její stavbu posloužila hromada kamení ze staré skládky stavebního odpadu ze začátku 90. let. Vhodné vápencové a pískovcové kameny byly přemístěny na osluněné místo, kde z nich byla vytvořena zídka, která bude sloužit jako biotop pro plazy a hmyz. V minulosti kamenné zídky vznikaly spontánně při sběru kamení z polí po orbě. Tyto biotopy se v současné krajině nacházejí zřídka a proto je vhodné je znovu vytvářet. 

Zídka

Fotografie z průběhu realizace:

Loubinec

Loubinec

Loubinec

Kontejner

Kontejner

Zídka

Berlička

Střevlík

Ještěrka

Foto: Alena Koutková

Olomouc.eu