Rozhovor: Realizace Šantovka Tower by byla dokladem selhání městské samosprávy

Vloženo: 16.9.2018, Typ: Jiné, Vydáno: 16.9.2018

Rozhovor s architektem Davidem Helcelem z iniciativy Občané proti Šantovka Tower, která vznikla za účelem ochránit historické hodnoty Olomouce před plánovanou výškovou budovou Šantovka Tower. Po šesti letech sporů se zdá, že investor svůj záměr prosadí v nové verzi. David Helcel nám odpověděl na několik otázek.

 

Po prvním návrhu výškové budovy Šantovka Tower přišel investor s novým plánem Šantovka Tower 2. V čem se současná podoba plánu výškové budovy liší od té původně navrhované?

Spolehlivě víme, že se liší polohou. Šantovka Tower 2 je kosmeticky odsunuta asi o 150 metrů dále od centra města. Stále však je v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Jak se liší vizuálně spolehlivě nevíme. Jsou k dispozici pouze hmotové vizualizace. Ty jsou naprosto nesrovnatelné s původně prezentovanou podobou Šantovka Tower 1. Žádné názornější výkresy investor nezveřejnil.

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci


Jaké jsou nejzásadnější argumenty proti výstavbě mrakodrapu Šantovka Tower?

Šantovka Tower by stála v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Zásadně a nevratně by tak poškodila jedinečný tisíciletý obraz Olomouce v dálkových i blízkých pohledech, zejména od Moravy z jihu. Byla by viditelná také v průhledech z centra směrem ven, tím by narušovala genia loci historického jádra.

Realizace Šantovka Tower by byla dokladem naprostého selhání městské samosprávy - rady i zastupitelstva. Znamenala by povýšení soukromého ekonomického prospěchu investora nad zájmy města a sta tisíc jeho občanů.


V jaké fázi se v současnosti nachází povolovací procesy výškové budovy Šantovka Tower?

V prosinci 2017 bylo zahájeno územní řízení. Investor však nedodal všechny potřebné podklady a řízení tedy bylo přerušeno. Podle aktuálních zpráv investorovi již chybí jen několik posledních vyjádření. Až je doplní, řízení se opět rozběhne. Jeho délka se zatím nedá odhadnout, ale může se jednat řádově o měsíce.


Proč se nepodařilo prosadit stavební uzávěru radou města?

Vydání dočasné stavební uzávěry v dotčené lokalitě bývalého Mila je plně a výlučně v kompetenci městské rady. Nikdo jí do toho nemůže mluvit. Fakt, že rada uzávěru nevydala, svědčí o jediném - že ji vydat nechce a preferuje zájmy investora Šantovka Tower před zájmy města.


Jaké jsou v současné době možnosti zastavit investora v realizaci projektu po právní stránce?

Kromě dočasné stavební uzávěry vydané radou města, by bylo trvalým opatřením schválení změny územního plánu městským zastupitelstvem. Tato změna znovu nastavuje v minulosti soudně zrušené výškové limity. V dotčené lokalitě pak nebude možné stavět budovy vyšší než 23 metrů. Bohužel v zastupitelstvu je stejná situace jako v radě. Svou nečinností podporuje investora Šantovka Tower.

Realizaci Šantovky Tower může zastavit také stavební úřad v chystaném územním řízení, jak tomu bylo v minulosti, kdy byla zastavena z důvodu nedostatečných odstupů od sousedních budov.


Jak mohou iniciativu Občané proti Šantovka Tower podpořit občané a co mohou proti navrhované výstavbě dělat sami?

Naše iniciativa Občané proti Šantovka Tower se spolkem Za krásnou Olomouc a Klubem architektů Olomoucka již vyzkoušela všechny formy komunikace s politickým vedením města: diskuse, besedy, výstavy, tiskové konference, zprávy, články, rozhovory, osobní jednání, vystoupení v klubech a na zastupitelstvu, petice, výzvy, prohlášení a veřejné demonstrace. Vše marně. Zdá se,že arogance a bohorovnost politiků je bezmezná. Nyní je důležitá medializace kauzy. Média na politiky ještě stále platí. Nejdůležitější však jsou říjnové komunální volby a váš správný hlas.

Děkuji za rozhovor.


Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci

Rozhovor připravil Václav Mach