Rozšíření technologického parku se zatím nekoná, Gemo už však plánuje novou výstavbu

Vloženo: 29.6.2019, Typ: Tisková zpráva, Vydáno: 29.6.2019

Před několika lety se holdingu GEMO podařilo prosadit zastavění části úrodné ornice mezi Olomoucí a Hněvotínem. Momentálně má společnost v plánu rozšiřování tohoto areálu. Zabrala by tak přes dalších 13 hektarů půdy. V části objektu má být umístěna lehká strojní a elektrotechnická výroba, ve zbytku výstavby potom sklady. Parcely, na kterých má holding GEMO technologický park stavět, patří do zemědělské půdy s nejvyšší kvalitou, tedy s třídou bonity I. Dle zákona se tyto půdy mohou vyjímat ze zemědělského půdního fondu pouze při převažujícím veřejném zájmu. Vzhledem k množství dostupných nevyužitých brownfieldů či už stávajících průmyslových zón (např. letiště Bochoř, kde se nachází více než 500 hektarů ploch určených právě pro průmyslové zóny), Hnutí Duha Olomouc nepovažuje veřejný zájem za převažující.

 

ROZŠÍŘENÍ TECHNOLOGICKÉHO PARKU MÁ VÝZNAMNÝ VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A BUDE DÁLE POSUZOVÁNO

V současné době probíhá posuzování vlivů záměru na životní prostředí (EIA). Příslušný úřad v prvním kole vydal v pátek 11. ledna 2019 závěr zjišťovacího řízení, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzovaný dle zákona. Proti tomuto rozhodnutí podalo Hnutí Duha Olomouc odvolání, které krajský úřad Olomouckého kraje přijal a v červnu 2019 rozhodl, že záměr má významný vliv na životní prostředí. Z rozhodnutí vyplývá, že plány na rozšiřování areálu budou dále podléhat zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Oznamovatel tedy musí předložit kompletní dokumentaci, popisující dopad rozšiřování areálu na všechny složky životního prostředí a zejména pak na zemědělský půdní fond.

 

GEMO PLÁNUJE DALŠÍ VÝSTAVBU NA ORNÉ PŮDĚ

Zde ale snaha holdingu GEMO o zvětšení průmyslových zón nekončí. První rozšiřování areálu není ani schválené a firma olomouckého podnikatele Jaromíra Uhýrka se už snaží prosadit další zástavbu. Hned vedle stávajícího Technologického parku má společnost v plánu vybudovat na ploše 44 hektarů Národní biomedicínský a biotechnologický park (NBBP). Konkrétně se jedná o devět budov o výšce zhruba 15 metrů. V současné době se na zastupitelstvu města Olomouc projednává změna těchto pozemků v územním plánu z ploch zemědělských na tzv. strategickou zónu. Proti záměru už výrazně protestuje řada obyvatel Hněvotína, kterým vysoké budovy mimo jiné téměř určitě značně zhorší kvalitu života. S výstavbou nesouhlasí ani Ing. Marian Jurečka, bývalý ministr zemědělství, který považuje takový zábor půdy za nelegální.

 

Proti tomuto nesmyslnému stavění na cenné orné půdě se můžete postavit i vy. Podepište petici proti výstavbě NBBP v Hněvotíně. Petice je dostupná i online zde.