Satelitní městečko uprostřed lesů v Lošově nebude

Vloženo: 9.5.2013, Typ: Tisková zpráva, Vydáno: 9.5.2013

Bývalá lesní školka Zlatý důl v Lošově se na satelitní městečko nepromění. S definitivní platností o tom rozhodl Krajský úřad Olomouckého kraje [1]. Zamítl odvolání pražské developerské firmy Prockhorne, která nesouhlasila se zalesněním pozemku. To ji na návrh Hnutí DUHA uložil olomoucký magistrát. Krajští úředníci přitom před více než rokem odvolání developera vyhověli a napřímo tak otevřeli cestu pro převod lesní půdy na stavební parcely.

Hnutí DUHA Olomouc proto podalo podnět na ministerstvo zemědělství, a to v červnu loňského roku označilo výnos krajského úřadu za nezákonný [2]. Developerská společnost však využila možnosti podat rozklad, situaci tak musel řešit ministr zemědělství. Ten verdikt svého úřadu potvrdil. Věc se tak znovu dostala do rukou krajských úředníků, kteří napodruhé lesní zákon museli respektovat. Konstatovali při tom, že vlastník nemůže po neomezeně dlouhou dobu lesní pozemek nechávat ve stavu, kdy neplní funkci lesa.

V lesní školce v lokalitě Zlatý důl se v devadesátých letech vypěstovaly statisíce sazenic. Půda však nebyla pro intenzivní pěstební činnost dostatečně kvalitní a školka ukončila provoz. Areál začal postupně zarůstat náletovými dřevinami. Developerská firma pak pozemky v roce 2009 koupila od státu a obnovující se les vykácela.

Se satelitním městečkem už nepočítá ani návrh územního plánu Olomouce, ačkoli poprvé se záměr objevil v konceptu právě této plánovací dokumentaci v roce 2010. Developerský projekt vzbudil především u obyvatel Lošova velkou vlnu nevole. Petici tehdy podepsalo 275 obyvatel, což je o 30 lidí více, než kolik přišlo z této městské části v roce 2010 ke komunálním volbám [3].

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:

„Krajský úřad zastavil převod lesní půdy na stavební parcely, o které developer léta usiluje. Do 3 let musí majitel na svém lesním pozemku začít odpovědně hospodařit, tedy buď jej zalesnit, nebo obnovit školkařskou činnost. Škoda jen, že tak úřad neučil hned napoprvé. Namísto toho účelově manipuloval s fakty, což vrhá stín na jeho nezávislost.“

 

Rekapitulace klíčových okamžiků v kauze Zlatý důl:

 • červen 2009: ALTOP s. r. o., jejímž jednatelem je Oldřich Přikryl, kupuje za 12,5 miliónu Kč od státního podniku Lesů České Republiky nevyužívanou lesní školku a sousední pozemky v lokalitě Zlatý důl u Lošova.
 • říjen 2009: ALTOP s. r. o. prodává zmíněné pozemky formě PROCKHORNE s. r. o. Jednatelem obou společností je Oldřich Přikryl.
 • červen 2010: Záměr nového satelitu Zlatý důl v místě bývalé lesní školy se objevuje v konceptu územního plánu. Zpracovatelé Knesl+Kynčl a primátor Martin Novotný se proslavují výroky o tom, že opuštěná lesní školka je „lesnický brownfield“.
 • červenec 2010: 380 obyvatel Olomouce se během čtyř dnů podepisuje pod společnou námitku Hnutí DUHA Olomouc, která se záměrem satelitu Zlatý důl vyslovila zásadní nesouhlas.
 • listopad 2010: Hnutí DUHA Olomouc podává na Magistrát města Olomouce podnět k zalesnění pozemku Zlatý důl.
 • listopad 2010: Firma UNEX podává žalobu na určení vlastnického práva na firmy ALTOP a PROCKHORNE. UNEX je věřitelem firmy ALTOP, která je zavázána zaplatit 16,5 mil. Kč.
 • únor 2011: zastupitelstvo města Olomouce ignoruje požadavky veřejnosti, když schvaluje pokyny pro zpracování nového územního plánu, podle nichž má být „prověřeno jiné využití než funkce lesa“.
 • listopad 2011: Magistrát města Olomouce nařizuje účelné obhospodařování pozemku školkařskou činností nebo zalesnění.
 • březen 2012: Krajský úřad ruší rozhodnutí magistrátu o nutnosti účelně pečovat o lesní pozemek.
 • červen 2012: Ministerstvo zemědělství na základě podnětu Hutí DUHA Olomouc ruší rozhodnutí krajského úřadu jako nezákonné.
 • říjen 2012: Ministr zemědělství Petr Bendl potvrzuje verdikt svého úřadu, že na území Zlatého dolu musí fungovat lesní školka nebo tu musí růst les.
 • duben 2013: Krajský úřad Olomouckého kraje zamítá odvolání pražské developerské firmy Prockhorne a nařizuje účelné obhospodařování pozemku školkařskou činností nebo zalesnění.

 

Poznámky:

[1] Rozhodnutí krajského úřadu Olomouckého kraje.

[2] Více na https://olomouc.hnutiduha.cz/aktuality/ministerstvo-potvrdilo-ze-ve-zlatem-dole-musi-byt-les-nebo-lesni-skolka/

[3] Více na https://olomouc.hnutiduha.cz/aktuality/stovky-obcanu-losova-zadaji-primatora-o-ochranu-pred-developerem-a-krajskymi-uredniky/