Kdo nás podporuje

Projekty, které Hnutí DUHA Olomouc realizuje jsou potřebné a kvalitní. Svědčí o tom opakované úspěchy v grantových řízeních, které v oblasti ochrany přírody a životního prostředí vyhlašují některé státní instituce nebo nadace.

Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů

V letech 2015-2016 byl monitoring velkých šelem podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Start - START Danube Region Project Fund

V roce 2016 bylo Hnutí DUHA Olomouc jako hlavní partner podpořeno v projektu ConnectGREEN z programu START. Jeho hlavním cílem je zachování migračních koridorů v horách jako zelené infrastruktury v povodí Dunaje.

This project is part financed by the European Union from the START Danube Region Project Fund.

Ministerstvo životního prostředí

Ochrana velkých šelem a její vzdělávací část byla podpořena v rámci podpory NNO Ministerstvem životního prostředí ČR na rok 2016.

 

 

Nadace Partnerství

V letech 2013-2015 Hnutí DUHA Olomouc realizuje projekt "Ochrana velkých šelem: vzdělávání, osvěta a zapojování veřejnosti", podpořený Nadací Partnerství z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Nadace PartnerstvíŠvýcarsko-česká spolupráce

 

EuroNatur

 

V letech 2014-2015 reliazujeme díky Nadaci EuroNatur montoring vlků na česko-slovensko-polském pohraničí, společně s polskou ekologickou orgamizací Stowarzyszenie dla Natury "Wilk".

 

EuroNatur

 

Operační program životní prostředí

Státní fond životního prostředí podpořil projekt výsadby zeleně v migračním koridoru v Jablunkově.

 

OPŽP

 

 


 

 

Ministerstvo vnitra ČR
Projekt Vlčích hlídek - stopu s námi šelmy i pytláky! získal registraci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnictví a jsou jím částečně podpořeny (2014, 2015).

 

 

 

Individuální dárci

Desítky lidí podporují drobnými dary práci Hnutí DUHA Olomouc. Napomáhají nám tak snižovat závislost na financích z jiných institucí, jejichž získávání je administrativně a časově náročné. Drobným darem můžete přispět také vy.