Ochrana přírody

Hnutí DUHA Olomouc podporuje druhově pestrou přírodu ve volné krajině, v lese i zachování významných přírodních prvků ve městech.

Jako občanské sdružení vstupujeme do rozhodovacích procesů (tzv. EIA, účast ve správních řízeních), ve kterých může být zbytečně poškozena příroda na Olomoucku nebo v beskydském a valašském regionu. Naše práce zahrnuje také zpracování odborných studií, jednání s experty a úřady.

Důležité kauzy, kterým jsme se věnovali nebo stále věnujeme v posledních letech:


Záchrana Vřesové studánky

Vědci a ekologické organizace zahajují veřejnou kampaň za záchranu jednoho z nejcennějších míst v Jeseníkách. Ve vrcholové části masivu Červené hory v lokalitě Vřesové studánky má být postavena kaple a horská turistická chata. Součástí projektu je provoz restaurace s kuchyní, ubytování a trvalé osídlení tohoto jedinečného místa. Investorem tohoto de facto komerčního záměru je spolek, jehož předsedou je významný šumperský podnikatel. Zahájení stavby investor předpokládá již na podzim 2016, Správa chráněné krajinné oblasti v rámci probíhajících správních řízení vyzvala investora k doplnění projektu. 

  Více informací >>

 

R49 přes Vizovické vrchy

Zniči R49 Vizovické vrchy?Hnutí DUHA Olomouc se od roku 2009 v rámci procesu EIA podílí na připomínkování záměru výstavby rychlostní silnice R49 v úseku Lípa - státní hranice ČR/SR. Plánovaná silnice má protnout Vizovické vrchy a poškodit tak malebnou valašskou krajinu. Výrazně také zasáhne migrační trasy i život velkých šelem v oblasti navazující na CHKO Beskydy. Hnutí DUHA, místní sdružení a občané proto požadují posouzení varianty, která by cenná území protínala v dlouhých tunelech a nepoškodila tolik zdejší přírodu. Ministerstvo životního prostředí požadavkům ekologických organizací a místních občanů vyhovělo a v listopadu 2013 vydalo ke stavbě zmíněného úseku R49 nesouhlasné stanovisko.

 Více informací >>

 

Ochrana lesů na Horním Vsacku

DinoticeLesy v Javorníkách a Vsetínských vrších jsou ohroženy těžbou: pouze 1,5 % z rozlohy lesů v tzv. ptačí oblastí Horní Vsacko je nyní chráněno jako rezervace. Dlouhodobě klesá početnost chráněných druhů ptáků jako je lejsek malý nebo strakapoud bělohřbteý. Hnutí DUHA Olomouc proto nechalo u ornitologů z Českého svazu ochránců přírody Orchidea Valašsko zpracovat studii za účelem vymezení nejcennějších lesních porostů. Studie navrhla 702 hektarů nových rezervací. Pokud se je podaří vyhlásit, zvětší se rozloha maloplošně chráněných území ze současných 286 na téměř 1000 hektarů.

 Více informací >>

 

Kácení stromů v olomouckém letním kině

Okolí olomouckého hraduOd června 2012 se Hnutí DUHA účastní řízení o kácení stromů na takzvaném Olomouckém hradě (částečně v areálu letního kina). Stavební úpravy vyžadují kácení několika desítek vzrostlých stromů. Ty jsou ale domovem pro chráněné druhy živočichů, například netopýry. Proto Hnutí DUHA prosadilo provedení biologického hodnocení, které probíhá až do léta 2013. To by mělo posoudit výskyt zvláště chráněných druhů, ale také navrhnout systém kompenzačních opatření, které nahradí úkryty ve starých stromech.

Více informací >>

 

 

Průmyslová zóna v Zubří

Bude zde nová zaplavená průmyslová zóna?V Zubří u Rožnova pod Radhoštěm na hranici CHKO Beskydy má vyrůst průmyslová zóna na poli v nezastavěné proluce, která slouží jako významný migrační koridor velkých savců. Zároveň se jedná o záplavovou zónu: pole bylo pod vodou při povodních v roce 1997. Hnutí DUHA prosazuje, aby niva zůstala pro volný rozliv nezastavěná a zpomalovala tak odtok vody z krajiny.

Více informací >>

 

 

 

Parkoviště uprostřed lesů v CHKO Beskydy

Severka: bude uprostřed lesů nové parkoviště?Nové parkoviště pro 133 automobilů a rozšíření příjezdové silnice by mělo vzniknout uprostřed lesů poblíž sjezdového areálu Severka v Dolní Lomné. Hnutí DUHA místo toho prosazuje kyvadlovou dopravu autobusy, aby okolní beskydská příroda byla rozvojem sjezdovek poškozena co nejméně. Ministerstvo životního prostředí požadavku vyhovělo a vrátilo dokumentaci EIA k přepracování a doplnění.

Více informací >>

 

 

 

Nelegální sjezdovka místo lesa

Nelegální sjezdovka ArmádaJiný developer v Dolní Lomné – z dotačních podvodů obviněný podnikatel Radomír Prus - se ani neobtěžoval jakékoliv posouzení svého záměru provést. Ilegálně vykácel cca 1,5 hektarů lesa, aby svou sjezdovou trať rozšířil. Hnutí DUHA Olomouc případ zveřejnilo a dalo podnět na Českou inspekci životního prostředí.

Více informací >>

 

 

 

 

Satelit v lesní školce v Olomouci – Lošově

Zlatý důlPodle konceptu nového územního plánu se bývalá lesní školka v lokalitě "Zlatý důl" měla změnit na stavební parcely. Developerský projekt však odmítali místní obyvatelé, odborníci i sousední obec Velká Bystřice. Hnutí DUHA v roce 2010 podalo podnět k zalesnění nevyužívaného pozemku, který se po dvou letech nesouhlasu developera dostal až k Ministerstvu zemědělství, které nakonec potvrdilo, že na lesním pozemku má růst les, nikoliv nový satelit. Plochu se Hnutí DUHA nakonec podařilo vyřadit i z návrhu územního plánu zveřejněného v roce 2013.

Více informací >>

 

 

Prodloužení lanovky v NPR Praděd

Unikátní horská smrčina v NPR PradědV národní přírodní rezervaci Praděd v Jeseníkách se plánuje prodloužení a rekonstrukce stávající lanové dráhy v nejcennějších částech chráněné krajinné oblasti a evropsky významné lokality. Hnutí DUHA poslalo vyjádření k závěrečnému posudku EIA, ve kterém doporučilo tento záměr nerealizovat. Prodloužení lanovky by totiž znamenalo kácení unikátní horské smrčiny, ale také zvýšení turistického tlaku na alpinskou tundru, kterou obývá řada vzácných a chráněných druhů. Navazující správní řízení momentálně probíhají.

Více informací >>

 

 

Parkovací dům na Svatém Kopečku

Parkovací dům na Svatém Kopečku místo lesa Hnutí DUHA Olomouc společně s místními občany nesouhlasilo s budováním megalomanského parkoviště u ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce, kvůli němuž a nové příjezdové silnici měl být kácen les. Krajský úřad sice vrátil dokumentaci EIA k přepracování, protože neobsahoval dostatek variant, nové hodnocení však bylo provedeno zcela účelově a nesplnilo tím zadání. Přesto s ním Krajský úřad vyslovil souhlas. Hnutí DUHA Olomouc se tak bude dožadovat dodržení zákona a transparentního posouzení variant v navazujících správních řízeních.

Více informací >> (veřejné projednání záměru)

Více informací >> (připomínky k dokumentaci EIA)

 

Ladoňky na Bystřičce

Ladoňky na BystřičceJedna z pěti nejvýznamnějších lokalit ladoňky karpatské u Bystřičky u Valašského Meziříčí měla být zlikvidována kvůli mimoúrovňovému křížení místní komunikace se železnicí - záměr posvětil Krajský úřad Zlínského kraje. Ministerstvo životního prostředí ale vyhovělo odvolání Hnutí DUHA Olomouc a ČSOP Valašské Meziříčí a krajské rozhodnutí zrušilo. Investor musí zpracovat jinou variantu záměru, která zabrání zničení nejsilnější populace vzácné rostliny na Valašsku.

Více informací >>

 

 

Bobová dráha u Čeladné

Biotop v okolí bobové dráhy preferovaný rysem Záměr budování bobové dráhy poblíž významného rysího biotopu u Čeladné byl po  připomínkách Hnutí DUHA Olomouc v roce 2011 poslán do dalšího kola posuzování EIA a následné hodnocení nastavilo ve shodě s požadavky odborníků přísné podmínky případné realizace tak, aby vzácná kočkovitá šelma nebyla novou atrakcí pro turisty obtěžována. Závěrečné stanovisko však Ministerstvo životního prostředí dosud nevydalo.

Více informací >>

 

 

 

Těžba v lesních rezervacích na Valašsku

Těbou k bezzásahovostiMinisterstvo životního prostředí a Správa CHKO Beskydy souhlasili s těžbou dřeva v největších lesních rezervacích ve Vsetínských vrších a Javorníkách, protože se zde vyskytuje větší podíl smrku, než uvádějí lesnické tabulky. Úřednici se domnívají, že na bezzásahovost je nutné les připravit řádnými lesnickými zásahy Lesů ČR. Bez těžby na základě připomínek Hnutí DUHA zůstanou alespoň menší rezervace Brodská, Vachalka, Smradlavá a pralesovitá část rezervace Kutaný.

 

 

 

 

Vřesová Studánka v Jeseníkách

Jesenickou přírodu mohl poškodit záměr výstavby turistické chaty na Vřesové Studánce, který by znamenal zásah do biotopu zvláště chráněných druhů a oblasti soustavy Natura 2000. Hnutí DUHA Olomouc se proto proti záměru vyjadřovalo ve fázi oznámení EIA. Investor se nakonec rozhodl svůj záměr nerealizovat a oznámení stáhl.

 

Meandry Lučiny v Havířově

Nový asfalt se měl nalít do přírodní památky Meandry Lučiny v Havířově. Kvůli cyklostezce. Hnutí DUHA Olomouc souhlasila s realizací cyklostezky pouze za podmínky, že bude použit nezpevněný povrch, protože po asfaltu lze územím projet mimo přírodní památku, není proto nutné krajinu zatěžovat dalším zpevňováním ploch. Investor nakonec vzal svou žádost zpět.

 

Obnova olomouckých parků

V roce 2008 Hnutí DUHA Olomouc koordinovalo průzkum zvláště chráněných druhů živočichů v olomouckých parcích (netopýři, ptáci, hmyz) a ve spolupráci s odborníky úřadům doporučilo, jak postupovat při obnově Rudolfovy aleje ve Smetanových sadech a v dalších parcích, aby neobyly ohroženy populace vzácných druhů zvířat, pro které jsou parky také domovem.

Více informací >>