Ochrana velkých šelem

Ochránci přírody v České republice pracují na velmi ambiciózním a složitém úkolu: najít místo pro novou evropskou krajinu, kde lidé nechají nějaké místo přírodě. Nalezení místa pro velké šelmy je přitom nejsložitějším a nejambicióznějším úkolem vůbec. Velkým šelmám nestačí několik desítek hektarů chráněné rezervace. Domovské území jednoho zvířete počítáme na stovky kilometrů čtverečních. Žádný národní park v Evropě není schopen zajistit domov, byť jen pro zbytkové populace velkých šelem. Je proto nutné umožnit bezproblémové soužití velkých šelem a člověka v kulturní krajině.

Navštivte náš zvláštní web programu ochrany velkých šelem

www.selmy.cz

Vzděláváme a komunikujeme

  Z této myšlenky vychází práce Hnutí DUHA při ochraně velkých šelem. Věnujeme se osvětové a vzdělávací práci, aby veřejnost měla pravdivé a aktuální informace. Vydáváme informační materiály, pořádáme na školách a v obcích besedy, speciální výukové programy a zvláštní setkání s místními myslivci. Na celém projektu spolupracujeme také s odborníky z ČR i ze zahraničí.

Organizujeme monitoring a protipytlácké hlídky

 

 V terénu monitorujeme výskyt velkých šelem a pokusů o pytláctví, protože ilegální lov je hlavním nebezpečím pro velké šelmy. Do projektu „Vlčí hlídky" zapojujeme každoročně desítky vyškolených dobrovolníků.

Odměna za dopadení pytláka

 

Společně s Českomoravskou mysliveckou jednotou jsme vyhlásili odměnu 100.000 Kč za informace, které povedou k dopadení pytláka velké šelmy.

Chráníme migrační cesty velkých šelem

 

Stále intenzivnější automobilová doprava a budování nových průmyslových areálů v podhůří mohou významně narušit tradiční migrační cesty velkých šelem. Prosazujeme proto zachování důležitých migračních koridorů a budování „zelených mostů" pro zvěř.

Radíme chovatelům

  Pomáháme Českému svazu ochránců přírody a správcům Chráněné krajinné oblasti Beskydy, kteří poskytují chovatelům ovcí rady ohledně ochrany před šelmami.

Poděkování

Projekt Hnutí DUHA Olomouc na ochranu vzácných šelem probíhá díky podpoře desítek dobrovolníků, stovek individuálních dárců a grantové podpoře českých i mezinárodních nadací. Děkujeme.