Základní informace

Hnutí DUHA Olomouc je jednou z osmi poboček celostátní ekologické organizace Hnutí DUHA. Místní skupina Olomouc má vlastní právní subjektivitu, samostatné financování i činnost.

Základním posláním naší organizace je zlepšování stavu životního prostředí a informovanost občanů o ekologických tématech na Olomoucku. Naše působnost však sahá až do Moravskoslezského a Zlínského kraje.

Zapojujeme se do správních řízení souvisejících s ochranou přírody. Hlídáme tak dodržování zákona o ochraně přírody, kontrolujeme, zda úředníci rozhodují objektivně, a bráníme kontroverzním záměrům přehlížejícím zájmy ochrany přírody.

Podporujeme návrat velkých šelem − vlků, rysů a medvědů − do českých lesů. Vedeme osvětovou kampaň za jejich ochranu na místní i národní úrovni. Především v zimním období také koordinujeme dobrovolníky, kteří se snaží bránit pytláctví velkých šelem v ČR. Tzv. vlčí hlídky monitorují výskyt vlků, rysů a medvědů a známky jejich nelegálního lovu.