Základní informace

Hnutí DUHA Olomouc je jednou z osmi poboček celostátní ekologické organizace Hnutí DUHA. Místní skupina Olomouc má vlastní právní subjektivitu, samostatné financování i činnost.

Základním posláním naší organizace je zlepšování stavu životního prostředí a informovanost občanů o ekologických tématech na Olomoucku. Naše působnost však sahá až do Moravskoslezského a Zlínského kraje.

Zapojujeme se do správních řízení o vydání souhlasu se zásahem do krajinného rázu, o povolení ke kácení dřevin, nebo nejrůznějších územních a stavebních řízení. Hlídáme tak dodržování zákona o ochraně přírody, kontrolujeme, zda úředníci rozhodují objektivně, a bráníme kontroverzním záměrům přehlížejícím zájmy ochrany přírody.

Podporujeme návrat velkých šelem − vlků, rysů a medvědů − do českých lesů. Vedeme osvětovou kampaň za jejich ochranu na místní i národní úrovni. Především v zimním období také koordinujeme dobrovolníky, kteří se snaží bránit pytláctví velkých šelem v Beskydech. Tzv. vlčí hlídky monitorují výskyt vlků, rysů a medvědů a známky jejich nelegálního lovu.

A mnoho dalšího… myslíte si, že je naše práce užitečná? Uvítáme dobrovolnou pomoc nebo finanční podporu.

Kontakt: Hnutí DUHA Olomouc, Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc
Tel.: 728 832 889 (M. Kutal)
E-mail: olomouc@hnutiduha.cz
Http: https://olomouc.hnutiduha.cz/