Lidé v Hnutí DUHA Olomouc

Hnutí DUHA Olomouc má v současnosti okolo deseti aktivních členů, řadu dobrovolníků, příznivců a drobných dárců. Představujeme vám zaměstnance, vedoucí projektů a některé dobrovolníky, s kterými se v kanceláři můžete nejčastěji setkat.

 

 

Miroslav Kutal

Miroslav Kutal vystudoval Systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a doktorské studium v oboru Ekologie lesa na Mendelově univerzitě v Brně, kde  v současné době působí jako akademický pracovník. Tématu velkých šelem se věnuje od roku 2002, kdy začal koordinovat projekty ochrany a monitoringu velkých šelem v Hnutí DUHA Olomouc, kde nadále působí jako koordinátor pobočného spolku.  Dále se věnuje přípravě odborných i popularizačních článků o velkých šelmách, spolu s dalšími odborníky napsal knihu  Velké šelmy na Moravě a ve Slezsku. Také dohlíží na to, aby úřady při ochraně přírody rozhodovaly férově a věcně správně. Miroslav Kutal je českým zástupcem Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE), expertní skupiny Mezinárodního svazu ochrany přírody (Species Survival Commission při IUCN).


 

 

Martin Váňa 

Do projektu ochrany velkých šelem v Beskydech se zapojil v roce 2004 jako dobrovolník Vlčích hlídek. Od roku 2005 se v užším organizačním týmu podílí na koordinaci monitorovacích akcí. Na projektu je částečně zaměstnaný od roku 2008. Na starosti má zejména zpracování nálezových dat velkých šelem a distribuci osvětových materiálů. Absolvoval Aplikovanou ekologii na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze. V navazujícím stupni studoval obor Ochrana a tvorba krajiny na Univerzitě Palackého v Olomouci, který nedokončil. Od roku 2012 je šťastným otcem.

Michal Bojda

Nejčastěji ho najdete na pomezí moravských a slovenských Javorníků, které jsou jeho domovem. Na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně dokončil studium učitelství přírodopisu a zeměpisu. Od roku 2005 se  pravidelně účastní projektu vlčích hlídek monitoruje šelmy v Beskydech. Od července 2008 pracuje v olomoucké pobočce Hnutí DUHA jako vedoucí školních osvětových programů o velkých šelmách a významně se podíli na jejich monitoringu. Je také členem ČSOP Radhošť v Rožnově pod Radhoštěm. Ve volném čase se věnuje sportu a toulkám po moravských a slovenských Karpatech.

 Josefa Volfová

Josefa Volfová

V Hnutí DUHA Olomouc pracuje od roku 2010, nejdříve jako lektorka ekovýchovy a dobrovolnice Vlčích hlídek v Beskydech a Javorníkách. Od června 2013 je koordinátorkou Rysích hlídek na Šumavě a v Pošumaví. Ve svém volném čase se ráda toulá po zapomenutých koutech naší vlasti a hraje na klavír.

 

 

Radek Kříček

Vášní se mu stala živá a neživá příroda. Žasne nad subatomárními částicemi, galaxiemi i přírodou Českého Švýcarska či slovenských hor. V současnosti je koordinátorem Vlčích hlídek na Děčínsku. Kromě toho rád cestuje vlakem, fotí a popularizuje vědu.

 

 Kristýna Fridrichová

S monitoringem velkých šelem se seznámila v roce 2015 jako dobrovolnice Rysích hlídek na Šumavě, po zaškolení se začala věnovat stopování vlků a rysů v rodném Libereckém kraji. Nyní má na starosti zejména koordinaci Vlčích hlídek a terénní monitoring v Ralsku, Jizerských a Lužických horách. V rámci svého úvazku také organizuje semináře pro nové dobrovolníky a snaží se být jejich pomocná ruka. Ve svém volném čase ráda poznává i jiné kouty na naší i cizí vlasti, zejména krajinu severských zemí a život velkých šelem v ní.

 Romana Sapetová

 

Romana Sapetová

V HDO začínala jako dobrovolnice Vlčích hlídek v Beskydech, které jsou jí důvěrně známé už z dob dětství, kdy pravidelně vyrážela se svými staršími sourozenci na jejich četné vrcholy. Tehdy někdy se u ní zrodila velká láska k horám, pěší turistice a prohluboval se i její zájem o živou i neživou přírodu. Na Hornicko-geologické fakultě VŠB v Ostravě proto vystudovala obor Geovědní a montánní turismus. Po škole, ale pracovala v různých mimo oborových společnostech, kde sbírala zkušenosti spíše obchodní a organizačně administrativní. Vše nakonec využívá i v HDO, kde pomáhá s organizací různých akcí, přednášek, monitoruje šelmy a koordinuje hlídky v Beskydech, kde většinou vyráží i se svou rodinou. Poslední rok se věnuje monitoringu kůrovce v Jeseníkách. Energii dobíjí v lese a při cestování po krásách naší země, ráda čte a plave. 

 Bára Černá

 

Bára Černá

Původně vystudovala Kulturně historickou regionalistiku, již v dětství jí ale učarovala divoká krása přírody, pískovcových skalních měst a dobrodružných cest. Před pár lety opustila rodnou Prahu a usídlila se na malebném milovaném Kokořínsku, kde také začala roku 2016 dobrovolně hlídkařit. Od července 2017 se podílí na koordinaci Vlčích hlídek právě v oblasti Podbezdězí a Ralska. Určitý vliv na ní jistě měla i rodiči kdysi vyprávěná upravená pohádka o Červené Karkulce a hodném vlkovi.

 Štěpánka Kadlecová

 

Štěpánka Kadlecová

Nejdříve propadla lásce ke Krušným horám. Rozhodla se v nich provozovat hostýlek pro pohodové lidi. Aby na to nebyla tak úplně sama, pořídila si jednoho "skorovlčího" kámoše, který se jí však na tři týdny ztratil, díky čemuž získala velmi dobrou stopařskou zkušenost. Nejen tyto okolnosti ji dovedli ke koordinování Vlčích hlídek v Krušných horách.

 Alena Koutková

 

Alena Koutková

Pro Hnutí DUHA Olomouc začala pracovet jako dobrovolnice v roce 2015. Nyní zde má starosti má  administraci projektů pro zabezpečení hospodářských zvířat před velkými šelmami a také koordinuje osvětové informační stánky. Svépomocí spravila kus domu, vyfotila mnoho zajímavých snímků a také už zachránila před kácením nějaký ten strom, neboť pohled na padající strom ji přivádí k slzám. Nejšťastnější je na louce s poletujícími motýly a cvrkajícími kobylkami, miluje zvířata od bezobratlých až po šelmy. Doma má momentálně 8 koček.

 

 

Leona Kutalová (Daja)

Pochází z podhůří Moravskoslezských Beskyd. Na univerzitě Palackého v Olomouci vystudovala Ochranu a tvorbu životního prostředí. Jako dobrovolnice přišla do olomoucké pobočky Hnutí DUHA v roce 2005, od podzimu 2007 zde pracuje na částečný úvazek. Koordinuje dobrovolníky vlčích hlídek a všestraně se podílí na projektu ochrany velkých šelem v Beskydech. Zajímá se též šířeji o ochranu zvířat (nejen těch divokých) a o ochranu lesů. Relaxuje touláním po horách, pátráním po stopách šelem a především prací na zahradě.

Momentálně na rodičovské dovolené.

 

 

Barbora Hertlová

Vystudovala jsem obor Ochrana tvorba životního prostředí (Mgr. i Bc.) na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde aktuálně pokračuji v doktorském studiu (téma: Dlouhodobé změny klimatu a jejich vliv na horské bezlesí). Na Duze jsem od roku 2014 a mám na starosti péči o městkou zeleň, především se za organizaci účastním řízení o kácení dřevin a ochraně ploch zeleně. Dlouhodobě jsem se také věnovala environmentální výchově a komunikaci s veřejností. Ve svém volném čase nejraději bloumám po horách a obdivuju se přírodě. Nejčastěji mě potkáte na jesenických kopcích nebo na zahrádce, kterou se snažím zakládat v permakulturním stylu.

Aktuálně na mateřské dovolené.

 Hana Ringlová

Hana Ringlová

K Hnutí DUHA Olomouc se připojila jako dobrovolnice Vlčích hlídek v zimě roku 2011. Dálkově studuje Aplikovanou ekologii na Univerzitě Palackého. Ve volném čase se věnuje zahrádce, domácím zvířatům, stopování a pozorování zvířat divokých, což ráda propojí s toulkami po horách. 

Aktuálně na mateřské dovolené.

 Simona Horká

Simona horká

Po téměř ročním pobytu v sousední Vídni se nakonec rozhodla pro práci a dokončení studia v Brně. V letech 2009-2011 koordinovala olomoucký zpravodaj Ekologické listy, v roce 2012 nastoupila do periodika Sedmá generace, kde pracuje dodnes. Starala se 3 roky o dárce Hnutí DUHA a od ledna 2016 měla na starosti opět v Hnutí DUHA Olomouc webové stránky Šelmy.cz, přípravu popularizačních textů a e-zpravodaje o velkých šelmách.

Aktuálně na mateřské dovolené.