Připomínky a stanoviska

14.9.2007 Hnutí DUHA nesouhlasí s kácením starého sadu - biocentra ÚSES u Olomouce-Slavonína (Hnutí DUHA Olomouc)

Hnutí DUHA Olomouc se stalo účastníkem ve správním řízení č.j. SmOl/ŽP/55/22306/2007, kde společnost RÓZA-WEST, s. r. o. žádá o kácení více než 300 stromů v Olomouci-Slavoníně. Stromy jsou součástí starého sadu, který je důležitou složkou Územního systému ekologické stability (ÚSES).