Veřejnost se bude moci vyjádřit k Villa parku na Tabulovém vrchu

Vloženo: 30.5.2017, Typ: Jiné, Vydáno: 30.5.2017

Záměr zastavět část Neředínského horizontu v Olomouci musí být projednán s veřejností. Krajský úřad Olomouckého kraje rozhodl, že záměr by mohl mít významně negativní vliv na přírodu. Kromě vypracování celé dokumentace EIA se občané budou moci osobně účastnit i veřejného projednání se zástupci investora. Termín zatím není známý.

Na základě vyjádření o Krajské hygienické stanice v Olomouci a Hnutí DUHA Olomouc rozhodl Krajský úřad o nutnosti dopracovat záměr Villa park na Tabulovém vrchu v Olomouci. Ostatní dotčené orgány státní správy neměly k záměru žádné připomínky a to včetně dotčených odborů Magistrátu města Olomouce. Investor se bude muset zaměřit hlavně na tři oblasti (1) ochranu zvláště chráněných živočichů, (2) zpracování rozptylové studie a (3) doplnit hlukovou studii v lokalitě.

K záměru výstavby Villa parku jsme měli přibližně 12 zásadních připomínek. Většina se týkala metodiky jednotlivých posudků. Obzvláště biologické hodnocení bylo metodicky podhodnocené a neschopné zachytiti opravdový stav na lokalitě. V hlukové studii se navíc nacházelo značné množství rozporů s původním záměrem na obdobnou výstavbu, který byl nakonec v loňském roce stažen,“ doplňuje Barbora Hertlová z Hnutí DUHA Olomouc.

 

Rozpory s realitou zaznamenala i Krajská hygienická stanice, která měla připomínky především k hlukové studii. Ta naprosto pomíjela vliv provozu nedaleké „pískovny“ nebo obchvatu Olomouce. I vzhledem k tomu, že Olomouc je v posledních letech zasažena častými smogovými situacemi, vznikl požadavek i na zpracování rozptylové studie. Má být sledován hlavně dopad dopravy, která by se měla v lokalitě několikanásobně zvýšit a to i s ohledem na záměr výstavby obchodního centra Kaufland.

Nyní musí investor zpracovat tzv. dokumentaci EIA. Po jejím zpracování bude dalším krokem zpracování odborného posudku a především veřejné řízení. Zde se budou moci k záměru vyjádřit i místní občané,“ dodává Barbora Hertlová za Hnutí DUHA Olomouc.

 

 

 

Autor: Barbora Hertlová

 

Naše práce by nemohla fungovat bez Vaší podpory. Staňte se naším dárcem.