Ptačí budky a odumřelé dřevo

V dnešních hospodářských lesích zůstává jen málo přestárlých, umírajících a odumřelých stromů s dutinami, které potřebují sýkorky, brhlíci a další druhy ptáků, nezastupitelná součást lesního ekosystému, k zahnízdění.

Na Svatém Kopečku u Olomouce vyvěšujeme a čistíme ptačí budky, které přirozené dutiny nahrazují. Ani sebelepší budky však nedokáží nahradit skutečné odumřelé stromy. Nejde tu jen o ptáky, v mrtvém dřevě jsou vázány více než 2/3 všech chráněných druhů hmyzu, spoustu dřevokazných hub a mikroorganismů. Rovněž někteří netopýři vyhledávají tyto úkryty. V žádném případě se nemusíme obávat z kalamit škůdců a houbových epidemií, které by byly způsobeny ponecháváním odumřelého dřeva v lese – staré a odumírající stromy totiž osidlují zcela jiné druhy hub a hmyzu než ty, které se vyskytují na dřevinách v produktivním věku.

Čištění budek na Svatém Kopečku (březen 2003)

Proto se snažíme o to, aby mrtvé stromy v lese zůstávaly, dokud nezetlí. V Litovelském Pomoraví pomáháme s jejich vyznačováním modrými kříži. Tato značka stromu dává naději, že v lese zůstane navěky. Nebude automaticky pokácen při první probírce, jak tomu byli dřevorubci a lesníci zvyklí z dřívějších dob.

Přirozené dutiny doupných stromů jsou stejně nenahraditelné, protože odumřelé dřevo je životním prostorem pro řadu  ohrožených druhů hmyzu

Přirozené dutiny doupných stromů jsou stejně nenahraditelné, protože odumřelé dřevo je životním prostorem pro řadu ohrožených druhů hmyzu.

Označování starých stromů v Litovelském Pomoraví (duben 2003)

Foto: Mirek Kutal

Naše další aktivity na Sv. Kopečku a v Litovelském Pomoraví:

Péče o lesy na Svatém Kopečku

Úklid odpadků v lese (Čím je pro tebe vůbec les?)

Jedle bělokorá v Genové základně Svatý Kopeček - ukázka efektivního přírodě blízkého hospodaření

O významu odumřelého dřeva:

Ubylo brouků. A člověk už na to doplácí (MF DNES, 24. 5. 2003)

Hmyz starých stromů (Živa, 2/2001)