A přece těžby v NPR Břehyně-Pecopala nebudou!

Vloženo: 24.4.2020, Typ: Jiné, Vydáno: 24.4.2020

V loňském roce jsme Vás informovali o těžbě v Národní přírodní rezervaci Břehyně – Pecopala na Českolipsku. Tato téměř tisíc hektarů velká rezervace chrání rozmanitou řadu biotopů (vodních, mokřadních či lesních), na které jsou vázány četné vzácné a ohrožené druhy. Správa CHKO Kokořínsko-Máchův kraj nyní potvrdila bezzásahovost na tomto území. 

V posledních letech rezervaci devastovala masivní těžba smrčin. Za poslední dva roky bylo odtěženo kolem 20 tisíc metrů krychlových dřeva a vzniklo zde minimálně 30 hektarů holin. Všechny těžby schválila bez účasti veřejnosti a odborného posouzení dopadu těžby Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko-Máchův kraj (dále jen „Správa”). První nesouhlasné stanovisko vydala Správa až v dubnu tohoto roku po medializaci případu a angažmá samotného ministra životního prostředí. Na základě posledního rozhodnutí Správy ze srpna 2019 by měla rezervace minimálně do konce roku 2021 zůstat bez destruktivních těžebních zásahů. Rozhodnutí je v souladu se stanoviskem Ministra životního prostředí Richarda Brabce, který Hnutí DUHA v květnu loňského roku oznámil, že celé území národní přírodní rezervace bude ponecháno bez zásahu a další těžby již nebudou povoleny.

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. však přesto na začátku roku 2020 podaly žádost o změnu rozhodnutí a o povolení těžby v NPR Břehyně-Pecopala. Svou žádost odůvodňují zabránění šíření kůrovcové kalamity do okolních porostů a zároveň zahájení přeměny porostu ve smyslu úpravy druhové skladby i prostorové struktury směrem k přirozenému stavu. V blízkém okolí rezervace jsou však hlavně borové lesy, které lýkožrout smrkový nenapadá. Předmětem ochrany NPR Břehyně-Pecopala jsou mimo jiné i podmáčené a rašelinné smrčiny. Takovouto těžbou by tedy mohlo zbytečně dojít k další likvidaci cenných lesních biotopů a hnízdišť ptáků. Hnutí DUHA Olomouc, jakožto účastník řízení, v únoru podalo své připomínky a požadovalo zastavení správního řízení. Správa chráněné krajinné oblastí Kokořínsko – Máchův kraj v březnu 2020 rozhodlo o zastavení řízení a nepovolila tak Vojenským lesům opět začít s destruktivní těžbou v rezervaci.